Postrach Chicaga

Postrach Chicaga

Edgar Wallace

“Inspektor Kelly se obvykle nerozčiloval. Ale tentokrát narazil na velice komplikovanou situaci. Proti němu stála nejdokonaleji organizovaná tlupa podloudníků, jaká vznikla za posledních sto let. Obrovské bohatství pomáhalo jejím členům vykupovat si naprostou beztrestnost. Měli přátele i v nejvlivnějších kruzích, financovali politiky” Chicago třicátých let v době prohibice. Pašerácké gangy terorizují život města. Tony Perelli, nekorunovaný král podloudníků, nemilosrdně likviduje každého, kdo se mu postaví do cesty, ještě nikomu se nepodařilo usvědčit ho z vražd jeho odpůrců, ještě nikdo nenabyl odvahy ukázat na toho, kdo je postrachem Chicaga. Až jednoho dne tragická smrt nešťastné dívky se stane osudovým nástrojem spravedlnosti

Chicago 1929

1

Tony Perelli nepatřil mezi zbabělce ani podle vlastního názoru, ani podle všeobecných náročných norem. Za podělance platil ten, kdo donášel ničemné policii, nikoliv ten, kdo si stěžoval svým vlastním lidem na druhé straně. Mezi svými mohl kňourat hodně nahlas o všech křivdách, které utrpěl. Bylo zbabělé zradit kamaráda, ale nepovažovalo se za zbabělost, jestliže kamarád nejednal čestně nebo sám byl podělaný, a zbabělé bylo prozradit policii kamarádovy hříšky. Zato správné a čestné bylo zatáhnout ho na osamělé místo a

“vodkráglovat ho”.

Vyděšení farmáři často nalézali za šedivého ranního úsvitu strnulé mrtvoly roztažené na okraji svých polí, mohli se uzlobit nad brutalitou takových činů, ale nedalo se nic dělat, existovala tu v jistém smyslu zvláštní spravedlnost, které Západ a Středozápad dobře rozuměly a velmi často ji i podporovaly.

Jen si vezměte Reda Gallwaye.

Red byl ničema a většina toho, co dělal, patřila před soud. Říkali mu “lamač”, což byl ušlechtilý opis pro kasaře, podvodníka, lupiče a majitele podezřelých podniků. Prošel celou spletí namáhavých a nevýnosných zaměstnání, až se dostal k černému obchodu s pašovaným alkoholem, který ho nepředstavitelně obohatil, zajistil mu pohodlnou existenci, uchránil ho před vězením a zjednal mu přátelství prvotřídních gangsterů. Úspěch mu stoupl do hlavy. Stal se z něho poněkud svárlivý žvanil: a aby dovršil veškeré zlo, začal šňupat bílý prášek. Uhlazený šéf štábu Angelo Verona ho varoval: “Poslyš, Rede, bejt na tvým místě, tak bych se tomu krámu vyhejbal. Tony ve svý partě koks nestrpí.”

Red zkroutil ošklivý obličej v posměšek.

Angelo přikývl a vážné hnědé oči se mu zúžily.

“Kokain ještě nikdy nikomu neprospěl. Fuj! Chvilku se sice cítíš pánem světa, ale jak jeho účinek pomine, jsi míň než díra v zemi. A když dostanou na komisařství takovýho chlápka do prádla, okamžitě se jim rozsype před očima.”

“Vopravdu?”

“Vopravdu,” přikývl Angelo.

Red se spřáhl s nějakým Mosem Leesonem, který býval kdysi strojníkem ve městě Gary. Spojoval je nízký vkus. Oba si víc libovali ve špíně a v ošumělosti jistých chudých čtvrtí než

v nádheře restaurací na břehu jezera.

Leeson přišel na objev, který později pronikavě změnil život TonyPerelliho. Mose byl chudý a podlízavý. Podle jeho názoru patřil Red do skupiny velkých šéfů. Viděl v něm představitele třídy majitelů automobilů a hedvábných košil. Vzdával svému šťastnějšímu příteli

úctu jako poddaný monarchovi. Jednou spolu zapíjeli úspěšný černý

obchod. Neohrabaný a nedomrlý Mose najednou poskytl Redovi cennou informaci a vyrukoval s dobrým nápadem.

Red však zavrtěl hlavou.

“Čínský holky pro mě nejsou, Mose,” namítl. “Tam nahoře ve městě je jedna žába a ta je do mě dočista udělaná. Ale nestojí mi ani za to, abych se na ni dvakrát kouknul. Takovej jsem já, Mose.”

“To jo,” přisvědčil Mose.

Ale Mose se na Minn Lee podíval dvakrát a potom znovu a znovu. Potkával ji na schodech ohyzdného činžáku, kde bydlil. Byla to moc hezká Číňanka. Malá, štíhlá, ale zvlášť ho na ní

okouzlovaly bílé malé ruce. Měla šikmé hnědé oči a pleť hebkou jako atlas. Při pohledu na ni zrovna cítil její jemnou pleť v rukou. Její vlasy vynikaly zvláštním odstínem, nebyly do modra, jako tomu bývá u východních národů, ale zářivě černé.

Mose ji pokaždé obdařil svým poněkud pokřiveným úsměvem. Oslovil ji a nesetkal se s nezdarem. Ukázalo se, že je prostá a milá a že se ráda baví. Jmenovala se Minn Lee. Její

manžel, malíř, v té době těžce onemocněl. Minn se živila kresbou módních návrhů. Mose ohromila její upřímná vážnost, ale stále nenacházel vhodnou příležitost, kdy by mohl navázat důvěrnější vztah. Pozval ji na večeři do elegantního podniku nahoře ve městě. Pozvání ji neurazilo, spíš překvapilo.

“Mám nemocného muže,” namítla. “Nemohu ho přece nechat doma samotného.”

“Ale děťátko, co vás nemá! Já to zařídím. Pošlu k němu ošetřovatelku, která se od jeho postele ani nehne”

Odmítavě zavrtěla hlavou. Hledal její ruku, ale ruka zmizela a ona s ní. Od té doby se mu vyhýbala. Podezíral ji, že napřed obhlédne situaci a pak teprve vychází z domu na trh. Chtěl si svou domněnku ověřit. Odešel proto z domova časně ráno a čekal na rohu. Zahlédl ji a postavil se jí bez okolků do cesty.

“Anděli! Co se vlastně děje? Proč se mi vyhýbáte?”

Nic nezapírala. Na to byla příliš upřímná a opravdová. Chtěla mu uniknout, ale Mose ji pevně uchopil.

“Počkejte chvilku!”

Byl by rád řekl mnohem víc. Vtom ho však udeřila zezadu do kříže kostnatá pěst. Otočil se a civěl do nemilosrdných očí muže, kterého plným právem nenáviděl. Seržant Harrigan z kriminální ústředny se vyjadřoval lakonicky a věcně.

Minn Lee vyklouzla jako vyplašená myška a zmizela v davu.

“Nechte tu čínskou paničku na pokoji a radši mi povězte, co jste dělal včera od pěti hodin do večera, než jste šel spát.”

Mosovi přeskočil hlas do naříkavého a monotónního fňukání. “Ale pane Harrigane, to teda nevím, o čem mluvíte.”

“Neznámý pachatel přepadl jednoho pána u Grant parku, sebral mu z kapsy tři sta dolarů a hodinky. Potom ho nechal klidně ležet na chodníku.”

“Pane Harrigane, já jsem šel včera do postele v deset hodin”

“Lžete. Viděli vás o půlnoci u hipodromu. A v devět vás jeden svědek zahlédl v Grant parku.”

Prohledali mu pokoj a provedli osobní prohlídku. Celý den putoval Mose mezi policejním komisařstvím a klinikou, kam převezli okradeného a zraněného občana. Naštěstí ho pacient nepoznal a Mose unikl podezření. Pociťoval ulehčení i hněv.

Minn Lee se o příhodě dověděla a hryzly ji výčitky svědomí. Umírající malíř na posteli naříkal a rozdurděně opakoval otázku, nač ksakru manželka myslí a proč mu vaří polévku z masa zrovna v pátek. Pokud kypěl zdravím, neobával se, že zhřeší. Naopak si ani za mák nevážil náboženských formalit. Tvrdil o nich, že by vůbec neměly existovat a mluvil vždycky velice svobodomyslně. Když onemocněl, požádal manželku, aby zničila některé

kresby, zejména karikaturu, která tak zábavně zesměšňovala představy chicagských obyvatel o životě v nebi. Přál si také, aby odstranila všechny akty a některé oplzlé výjevy ze stěn jeho ateliéru.

Minn Lee ho poslechla jen velmi váhavě. Přitom však kreseb ani trochu nelitovala. Ty drsné

obrázky pro ni stejně nic neznamenaly. Uznávala holá fakta, nepřikrašlovala si je, ani nepodmalovávala. John Waite maloval nepochybně špatně, ale Minn Lee vůbec nenapadlo, že by jeho duše propadala zkáze nebo nemravnosti. Neznal zákony perspektivy, barvy plácal docela nahodile, neměl cit pro linii. A nikoho nepřesvědčil ani jeho závěrečný útěk k anglickému kubismu, což bývalo posledním útočištěm všech špatných malířů. Pro Minn Lee to byl její manžel a nic víc. Spojil je život i osud. Cítila v sobě jakési poblouznění, které se snad podobalo lásce, avšak veškerá úcta k manželovi vyprchala. Nemilovala ho, ani si ho nevážila. A malíř umíral. Tak to aspoň tvrdil německý lékař. Zbývají

mu prý tři, nanejvýš čtyři měsíce. Přišel laskavý kněz a ani trochu ho nepřekvapila přítomnost Číňanky. Také on pacientovi předpověděl tři měsíce života. Chtěli poslat malíře k moři, ale nedošlo k tomu. Nemocný ostře protestoval proti každému projevu milosrdenství, a přitom celá léta žil z podpory neduživé matky, kterou přivedl na mizinu. A když se rozčilil, začal kašlat a prokašlal celou noc.

Kněz přicházel dvakrát týdně. V nejvyšším poschodí měl dalšího pacienta, velmi starého a velmi nemocného muže Petra Melachiniho, bývalého hudebníka. Ital nebyl zrovna chudý, přesto však chtěl raději zemřít v brlohu, který býval jeho domovem. Instalatérova žena z prvního poschodí prozradila Minn Lee, že se starý Petr těší přízni mocného hlavouna ze světa pašeráků alkoholu.

“Dovedete si to představit, paní Waitová? Ten alkoholový král se nabídl, že ubytuje pana Melachiniho v nádherným domě na pobřeží a že mu všecko zaplatí. Stařec řekl, ne. Řek, že radši zůstane tady ve městě, kde se narodil. Je to pošuk. Nádhernej dům u moře a k tomu všecko ostatní.”

Hlavoun se občas objevil. V ulici se náhle začali procházet pružní, osmahlí muži v hezkých šatech. Obyvatelé na ně pokukovali zašpiněnými okny a zdálo se jim, že se ulice stala příjemně vzrušující. Pistolníci! Určitě. Řekněte, jakej hroznej život, střílet do lidí, že jo? Ale vydělávaj až sto babek týdně. Ano, pane!

Potom se do ulice přiřítilo tmavé auto a z něho vystoupili tři muži. Napřed šel do domu jeden hlídač, za ním sám hlavoun a průvod uzavírala stráž. Šli přímo do Melachiniho pokoje. Nohsled podal šéfovi košík s ovocem.

“Nazdar, Petře, tak tady to máš, milej brachu.”

Tony Perelli měl starce docela rád, hrávali spolu v orchestru u Cosmolina. Oba vyrostli na Sicílii, pocházeli ze stejné vesnice blízko Palerma.

Minn Lee potkal hlavoun na schodech. Nebyl vysoký, ale důstojně se nesl. Obličej měl masitý a v tmavých očích mu svítila jiskra čertovského humoru. Vypadal pěkně, chodil bezvadně oblečený. Na opasku se mu blýskala přezka s diamanty. Usmál se na Minn Lee a ona nesměle úsměv opětovala. Když se minuli, podívala se za ním přes rameno a všimla si, že otočil hlavu, jako by si ji chtěl prohlédnout.

Spatřila ho znovu na stejném místě. Zastavil se a dal se s ní do řeči. Mluvil zdvořile a laskavě, zřejmě bral život spíš ze zábavné stránky. Rozesmál ji. Nerozplýval se v neohrabaných poklonách, ani se ji nesnažil vzít za ruku.

Příštího dne přinesl poslíček do pokoje nemocného květiny a ovoce. Na navštívence stálo ozdobným písmem: “Od Tonyho Perelliho.”

Hlavoun, panečku, to je ale hlavoun, vydechla instalatérova žena. Má nejpřepychovější

kvartýr v celým Chicagu. Auta, vilu na venkově a všechno možný. Alkoholový král! Seznam lidí, který vodkrouh, je tak dlouhej jako Michiganská třída, ano, drahá paní!

Minn Lee tohle sdělení ani trochu nešokovalo. Lidé mají přece rozmanité koníčky. Šmelina s lihovinami jí koneckonců připadala přijatelnější než výstřední umění Johna Waita. Jenomže nikdy nesrovnávala dvě nesourodé roviny. Potřetí uviděla Tonyho Perelliho, když se osobně

dostavil k nim do bytu. Waite spal. Minn Lee se octla v m írných rozpacích. Zavedla hosta do salónku.

“Spí? Prima. Mluvil jsem s lékařem. Doporučuje pro něho moře. Taky ten bláznivej starej Petr by měl k moři, ale nechce o tom ani slyšet. Poslyšte, paní Waitová, jestli jde jenom o prachy”

Zavrtěla hlavou. “Ne, pane Perelli, můj manžel nepřijme peníze, protože je nemůže poctivě

vrátit.”

Opakovala slovo “poctivě” až příliš často.

John Waite zemřel o týden později, zesnul klidně a nenápadně. Když ho pochovala a vysvětlila úředním činitelům, proč se nejmenuje Waitová, když zaplatila nejnaléhavější dluhy a napsala manželově matce, začla si hledat místo. Našla by je asi snadno, protože měla diplom Kolumbijské university a kdysi vydělávala 27 dolarů a 50 centů týdně jako návrhářka oděvů. Volila ale raději schůdnější cestu. Čínská restaurace hledala zaměstnance. Napsala stručnou žádost majiteli restaurace panu Če Fusongovi. Dřív než dostala odpověď, navštívil ji Mose Leeson a ucházel se o její ruku. Starý Ital zemřel a skončil v nákladné hrobce. Té noci, kdy se odebral do věčných lovišť, dostavil se Tony Perelli a posbíral nebožtíkovy svršky, zvláště

rodinné poklady. Chtěl je poslat na Sicílii vnukovi a vnučce jako památku po zesnulém. Nikdo Perelliho nezahlédl, protože tentokrát přišel pěšky, stráže vepředu, vzadu a po stranách. Rychle vklouzl do domu, mrkl na dveře půvabné Číňanky a pokračoval v chůzi. Té noci bylo v domě hlučno. V druhém poschodí řádil Polák Laski, který chtěl dosáhnout titulu světového přeborníka v bubnování; mlátil ze všech sil do bubnu a vyluzoval ohlušující

a obluzující zvuky, až vyburcoval ubohé nájemníky k zoufalství a hněvu. Někteří dokonce tvrdili, že Laski svým bubnováním zabil Johna Waita.

Kdyby tak uviděl dívku s bílým, staženým obličejem v objetí Mose Leesona Mose byl pruďas a instinktivní primitiv. Zkušenost ho utvrdila ve víře, že ženy je třeba uchvacovat násilím.

“Miláčku, co já ti říkám, to je na beton. Se mnou si, holka, přijdeš na svý! To mi věř! Jsem do tebe celej blázen!”

Bránila se. Musela se bránit. Tony Perelli sestupoval po schodech a zaslechl slab ý výkřik. Vzal za kliku. Dveře povolily. Vešel.

“Co tady chceš, Taliáne?”

Mose planul. Octl se tváří v tvář Perellimu. Jeho nehezký obličej se stáhl v křečích.

“Nech toho!”

Tony Perelli ho vyzval kovově klidným hlasem.

“Nechat toho? Jistě ji nechám, ale ne kvůli nějakýmu proklatýmu Siciliánovi!” Vymrštil pěst; ale Perelliho nezasáhl. Obyvatelé domu zaslechli zvuk, který se podobal hlasitějšímu nepravidelnému úderu na buben.

Tony držel pistoli ve výši pasu, ale podruhé už vystřelit nemusel. Mose ránu bezpečně koupil. Na vteřinku se zachytil příčky u postele a pak sklouzl na podlahu.

Minn Lee se vážně zadívala na zabitého a pak na vraha.

“Vezměte si plášť a pojďte!”

Perelliho rozkaz si nikdo nemohl splést s prosbou. Uposlechla ho, vyšla s ním na ulici a nastoupila do připraveného vozu. Muži, které tam zanechal, si už s Mose Leesonem poradí, než nastane rozruch. Situace se neutvářela nijak neobvykle a vyvíjela se v rámci pravidel. Jeden šofér náhodou našel mrtvolu ve sněhu na louce; v novinách se objevila noticka:

“DALŠÍ PŘESTŘELKA MEZI GANGSTERY”. A tím celá záležitost skončila. Zatím se Minn Lee nastěhovala k Tonymu a pomalu si zvykala na titul “paní Perelliová”. 2

Tony Perelli se rád díval dolů na město, kterému vládl, ze širokého balkónu ohraničeného benátským zábradlím.

Chicago bylo pro něho domovem i královstvím. Nekonečné řady aut, plynoucí sem tam po široké třídě pod ním, odvážely denně do práce jeho poddané a společníky. Všude pod blýskavými střechami žili lidé, kteří ve sklepech přechovávali “poklad”. I hosté, pozvaní k obědu, spatří na stole “poklad”, v lahvích se zlacenými hrdly, “poklad” v jiskřivých skleničkách.

Zákon zakazoval “poklad” vyrábět nebo prodávat; každý tajný sud nebo soudek propašovaný

do sklepa platil za nezákonný; a přece kupci podporovali pašeráky, kteří “poklad” obstarali, i pistolníky, kteří jej chránili. Nechtěli jim odepřít radost z pohledu na “poklad” na stole, a proto se mlčky dohodli, že každý, kdo by bránil jeho doručení, má být zastřelen nebo vyhozen z jedoucího automobilu na okraj silnice. Byli by se asi tvářili pohoršeně, kdyby to někdo takhle formuloval, ale ve skutečnosti zákazníci platili za střely, které vyhlazovaly tyhle otravné lidi z povrchu zemského, a tak nevědomky přispívali na jejich pohřební věnce. Perelli se vrátil do nádherného salónu, který sloužil zároveň jako jídelna, obývací a přijímací

pokoj. Povýšení kritici s nosem nahoru přirovnávali salón ke vstupní hale do

přepychového biografu. Tvrdili, že je vulgární, křiklavý a nevkusný. Ve skutečnosti zde architekt přesně

napodobil nejkrásnější komnatu dóžecího paláce.

Japonský sluha Kiki přinesl pánovi kávu. Minn Lee se řídila pravidly, jak je Tony stanovil; teprve později je trochu uvolnil. Podle nich se nesměla celé dopoledne vůbec objevit. Angelo si nedávno najal byt v módní čtvrti. Do práce přicházel později.

Tony se podíval na hodinky. Osm hodin. Doba vhodná pro zahájení návštěv. Zabzučel zvonek a Perelli přesně věděl, kdo přichází.

Redu Gallwayovi nebylo nikdy valně v tomto prostředí; dnes se cítil ještě hůř než jindy, protože přicházel silně rozladěný. Jen s přemáháním v sobě dusil vztek z minulé noci.

“Posaď se, Rede. Copak je novýho v Západní čtvrti?”

Red polkl.

“Já spíš žasnu nad tím, co se děje v Chicagu,” začal chraptivě. “Musím všecko vědět, Perelli a pokavád se to nedozvím, tak to spustím, rozumíš?” Perelli si ho zvědavě prohlížel zpod dlouhých brv, jako by byl nějaké bizarní zvíře.

“Co chceš spustit? To je k smíchu! S tebou je docela legrace. Tak ty to chceš spustit. Jenom do toho! Jen se spusť!”

Red se v rozpacích zavrtěl na židli.

“A co Leeson, Mose Leeson? Byli jsme kámoši, Perelli. Někdo ho vodbouch. Rád bych dostal do prádla toho chlapíka, co to udělal.”

Antonio Perelli se usmál.

“Já jsem ho vodbouch,” pravil suše.

Rozhostilo se napjaté ticho.

“Tak co?”

“Podívej, takhle se přece nejedná se slušným chlapem, s mým kámošem byli jsme spolu jako bratři.”

“Tak si navlíkni černý hadry,” opáčil Perelli klidně. “Tvůj brácha je mrtvej.”

“Proč?”

Red ze sebe tu otázku jen těžce vysoukal. Perelli neodpověděl.

“Co ti to jenom napadlo? Mose byl správnej chlap. Potřeboval jsem ho.” Vynucoval si vysvětlení.

“Tak mi napadlo, že bych ho měl voddělat.”

Tony Perelli seděl na dřevěné lavici před varhanami, které stály v rohu pokoje. Zvedl šálek kávy a zamyšleně srkal.

“Ano. Řekl jsem si, že bych ho měl vodprásknout. Když mám pocit, že by se mělo něco udělat, tak to prostě udělám.”

Red si olízl suché rty. Uvnitř se chvílemi třásl a chvílemi vztekal.

“Perelli, zdá se mi, žes nejednal správně, už kvůli mně, nic jinýho netvrdím.” Tony přikývl.

“Ano. S tím docela sympatizuju. Tomu rozumím. Byls v nemocnici? Ne? Leží tam tvůj přítel

ten Řek Antropolos. Je na tom moc špatně. Včera v noci ho někdo zpráskal. Ptáš se proč?

Vidím ti na očích, že se ptát nechceš. Zpráskali ho, protože prodával koks jednomu mýmu chlapci. Je to pro tebe zpráva dobrá nebo špatná?”

Red neodpovídal.

“Moji lidi nesměj šňupat koks a dělat jiný věcí, po kterejch se jim točí hlava a ručičky se jim takhle třesou!”

Napřáhl ruku a roztřásl ji.

“Řek bych, že se dovedu postarat sám o sebe,” začal Red.

“To jistě. A co je komu po tom, i kdybys to nedoved? Ale ty nejsi placenej za to, aby ses staral jenom vo sebe. Jsi placenej, aby ses staral vo mě a vo mý hochy. Jestli se ti budou třást ruce a v hlavě se ti to bude motat, pak je to zlý, a když začneš chlastat a k tomu žvanit, pak je to ještě horší, ale nejhorší ze všeho je, když koksař vyzrazuje tajemství svejch přátel, jenom aby si moh koupit víc koksu., Tak je to.”

“Poslyš”

“To je všechno. Nech toho bílýho prášku, nebo plav!”

Red povstal.

“Tak dobrá,” zahučel. “Já teda poplavu.”

Na tváři se mu opět objevil letmý, vychytralý úsměv.

“Samozřejmě. Jen si plav!”

Ačkoli Red nevynikal velkou bystrostí, poznal, že poslední slovo zní výhružně, a zhasl.

“Poslyš, Tony. Nemám rád, když mě někdo šikanuje, nejsem už dítě, a prosím tě, aby sis to jednou provždy zapamatoval. Když se dva chlapi nesnesou, musej se rozejít. Vo nic jinýho nejde.”

Tony přisvědčil.

Red odcházel a v hlavě se mu honily nápady, protože teď mu teprve došlo, jaké fígle by se daly ve šmelině dělat; dřív na ně nepřišel a nikdy by se o nich ani nedověděl, kdyby nebylo Perelliho instrukcí. Vyhledal jednoho člena bandy, se kterým byl zadobře, a při obědě v restauraci u Belliniho mu do ouška šeptal o všech svých trampotách.

Viktor Vinsetti byl dobře oblečený elegán s neklidnýma očima. Zdálo se, jako by věčně čekal, že zastihne za sebou nějakého slídila. Málokdy vyjadřoval své vlastní názory, ale velice pozorně naslouchal jiným. A teď zrovna tak poslouchal.

Dověděl se o bezvýznamné hádce, o Mosovi, jak snadno by se dal zařídit vlastní kšeftík, jak propašovat alkohol přes hranice, rozdělit ho a najít pro něj trh. A jak by snadno mohl zbohatnout ve směšně krátké době on a jeho chlapci, kdyby je přesvědčil, aby začali kšeftovat s pitím na vlastní pěst. Vinsetti se zájmem poslouchal, protože podobné myšlenky ho už taky dávno napadaly. Dokonce si sesumíroval vlastní plány.

“Tak to vypadá, Viku,” zakončil svou řeč Red.

“No jo, rozumím, ale není to tak lehký, Rede, a v každým případě jsi hroznej hlupák, když

takhle žvaníš.”

“Mose byl správnej člen bandy”

“Mose nebyl vůbec nic,” prohlásil Vinsetti klidně. “Je po něm a to není pro vládu žádná

citelná ztráta. Jedinej zájem měli vo jeho hlas při volbách. V příštích volbách můžeš hlasovat dvakrát a von tak vobživne. Ne, to ne. Rád bych jenom věděl, co si vo tom všem myslí

Perelli.”

Chvíli o tom uvažoval a Red ho zvědavě pozoroval. Vinsetti byl totiž poloviční hlavoun a o jeho bohatství se vyprávěly hotové zkazky. A pověsti nelhaly. Vinsetti se chystal “pláchnout”. Chtěl vyvrátit tradiční pověru, že se gangster nikdy nedostane ven, jakmile se jednou octl uvnitř. Zamluvil si už kajutu na parníku AUSTRALSKÁ CÍSAŘOVNA a chystal se odplout do Kanady. Prodal všechny akcie a oplýval značnou hotovostí. Vyjednával už koupi vily na pobřeží v San Remu. Trochu ho poplašilo, když slyšel Reda mluvit tak otevřeně, a k tomu u Belliniho, kde každý číšník pracoval pro bandu jako špicl.

Té noci navštívil Vinsetti Perelliho.

“Red se cítí poškozenej a kecá,” prohlásil. “U Belliniho do mě cpal hromadu nářků.”

“Nepřeju si žádný maléry,” řekl Tony Perelli. Tahle slova používal jako hesla i jako alibi. Na rozpáleného Reda čekala spousta malérů. Napadaly ho stále nové, jedinečné myšlenky. Postřednictvím jednoho známého chtěl vyhledat barona jižní čtvrti Mika Feeneye. Nedostal se dál než k Shaunu O’Donnellovi, který byl Mikovým švagrem a náčelníkem jeho štábu. Shaun byl skutečný vůdce, mozek celé bandy. (“To je to nejhorší, co se dá říct o tlupě Mika Feeneye,” prohlásil Perelli při jedné příležitosti.) Shaun byl malý, hubený, popudlivý, některým členům připadal příliš hr, jiným se zase zdálo, že jenom žvaní a kdekoho uráží. Chladně vyslechl Redovy návrhy a ani trochu ho nepovzbuzoval.

“Rede, ty jsi pro nás úplně bezcennej,” řekl hrubě a bez obalu. “Šňupáš koks a jsi horká hlava. Já ti to říkám na rovinu, chlapče. V mý bandě není místo pro mládence, co šňupaj. Perelli má

svoje mouchy, ale my s ním chceme vycházet po dobrým. Jestli mu zahneš, my ti akorát pomůžem s pokladem.”

“Mose,” začal Red. “Ať si jen Mose vyhřejvá šunky v pekle, stejně tam patřil.” Nazítří se nestalo celkem nic. Nadšení Reda Gallwaye silně opadlo; za zimního soumraku se přikradl na policejní komisařství a požádal komisaře Kellyho o rozhovor. Chtěl si stěžovat na jednoho

policistu. Tuhle větu pronesl hodně nahlas, protože komisařství patřilo do Perelliho rajónu. Uvnitř i venku číhaly bdělé oči a naslouchaly pozorné uši.

Gangsteři obvykle nenavštěvují policejní komisařství; členové bandy volí jiný postup, telefonicky si smluví místo tajné schůzky. Jenže když se Red jednou rozpálil, nemyslil na úskoky a odvážil se smělého činu. Čtvrt hodiny po svém příchodu už mluvil se zachmuřeným policejním náčelníkem.

Podle vlastního mínění si počínal velice chytře, protože se vyhýbal jménům. Prohlásil jen, že mu jde určitě o život. Když spolu chvíli rozmlouvali, byl o tom pan Kelly přesvědčen ještě víc než Red.

Ve skutečnosti Red nijak chytře nejednal, ani nebyl zvlášť ostražitý. Nevyslovil jediné jméno a nemluvil zcela jasně. Neprozradil Kellymu nic nového. Detektiv věděl z vlastních trpkých zkušeností, že kdyby Reda zadržel jako svědka a postavil ho před porotu, gangster by odvolal každé slovo, které teď pronesl; kdyby nyní podepsal písemné prohlášení, velice horlivě by přísahal, že podpis na něm vynutili trikem, zastrašováním či hrozbou tělesným násilím, nebo když byl v bezvědomí, do kterého po tělesném násilí upadl.

Náčelník věděl, jak Mose zahynul a proč. Znal jména mužů, kteří odváželi jeho mrtvolu, i číslo vozu, kterým jeli. Nebylo to nic těžkého: policie našla prázdné ukradené auto. Red by povídal celou noc, ale náčelník měl plno jiné práce a kromě toho si neliboval v jednostranné konverzaci, ze které nic nekoukalo.

“Chcete, abych vás tu nechal?” zeptal se.

Red se rozzuřil.

“Cože, mě? Já se přece dovedu ohlídat sám. Ne, pane! Zítra vypadnu z Chicaga. Už toho mám plný zuby! Na východě mi kamarádi dají prachy, který potřebuju.” V určitém stadiu opojení nabýval Red pocit, že oplývá bohatými příznivci, a tohoto stadia právě dosáhl.

Když vyšel na ulici, provázely ho tři stíny. Dva z nich byli policisté.

“Nespouštějte toho ptáčka z očí,” zněl náčelníkův rozkaz.

Po chvíli se k Redovi vrhli dva muži, každý z jedné strany.

“Tak poslyšte, co si vlastně” spustil Red. Oba průvodci ho láskyplně uchopili pod paží.

“Jsi práskač a zkápneš,” prohodil jeden pobaveně.

A druhý vrazil Redovi do boku pistoli.

“Zmizte, vy”

Detektivové za nimi se v té podivné hře nevyznali. Zpozorovali, že se k Redovi přidružili dva důvěrní přátelé. Když všichni tři dorazili k čekajícímu autu a když si Red sedl vedle řidiče a jeho průvodci dozadu, začali se policisté shánět po taxíku. Než jej sehnali, auto vyrazilo a ztratilo se jim z dohledu.

Red nechápal, co se s ním vlastně děje. Opilec poměrně snadno vystřízliví, ale narkoman se jen těžko vzpamatovává z oblouzení. Red věděl jistě jen jedno: muž, který sedí za ním, ho úporně tlačí nějakým předmětem do zátylku, ale přitom se docela nenuceně baví s řidičem. Povídali si o kopané.

Hádali se, jestli Jižní Kalifornie porazí Notre Dame nebo obráceně. Řidič fandil Notre Damu, uváděl důvody, proč by jeho klub měl zvítězit, chrlil dlouhé přehledy předchozích vítězství a skvělých výkonů a prohlásil, že je ochoten na výhru mužstva vsadit sto dolarů. Muž za Redem nabídku okamžitě přijal.

“Já jsem taky pro Notre Dame,” podotkl Red.

“Zavři hubu,” osopil se na něho řidič, “a vůbec ji nevotvírej. Chtěl bych vědět, jestli tě nebolí

v krku vod toho, jaks všecko vykrákal modrejm.”

“Já že jsem něco vykrákal?” protestoval Red rozh ořčeně.

Hlaveň pistole opustila zátylek a bolestivě ho udeřila do zadní části lebky.

“Drž zobák!”

Opustili město; po obou stranách ubíhala pustá krajina, jen sem tam se mihl dům. Přijížděli k plantáži, která se táhla po stranách hrbolaté silnice. Řidič zastavil.

“Vylez!” přikázal. Red vystoupil.

Droga už přestala účinkovat. Třásl se od hlavy k patě.

“Poslyšte, co vás to napadlo?” ptal se třaslavým hláskem. “Já jsem nikoho neprásknul. Zavezte mě hned k Tonymu”

Oba muži ho vlekli kolem prvních stromů po hrbolaté půdě.

“Nevodděláte mě, že ne?” kvílel tenkým hláskem. “Poslyšte, já jsem vopravdu nic neudělal.” Muž vzadu natáhl spoušť a vypálil. Red klesl na kolena a zakymácel se. Neslyšel ani první, ani druhý výstřel.

Vrah zastrčil revolver do kapsy a zapálil si cigaretu. Plamen zápalky se ani trochu nezachvěl.

“Jdeme,” řekl.

Sedl si na místo, kde předtím seděl Red. Celou polovinu cesty do města jim vydržela hádka, zda je lepší mužstvo Jižní Kalifornie nebo Notre Damu.

Řidič spatřil policejní auto. Pod bzučením vlastního motoru zaslechl nářek sirén. Otočil vůz a šlápl na plyn.

“Vyndej psací stroj, je pod sedadlem.”

Ten druhý se mu protáhl pod paží. Spustili zadní sklopnou desku a vystrčili hlaveň kulometu.

“Poldové asi dostali echo od Kellyho,” utrousil vrah, který si všiml stínů sledujících Reda. Vůz se k nim blížil.

“Dej jim to sežrat horký,” poručil.

Kulometčík stiskl spoušť. Ratata, ratata, ratata.

Ochranné sklo policejního auta zarinčelo. Vůz trochu uhnul a pak se znovu rozjel. Vyrazily tři plamenné kužele. Kulomet zase zaburácel. Řidič zadního auta prudce vybočil a rána vůz minula.

“Sakra!” zaklel muž u kulometu, položil hlaveň na zadní část auta, upevnil ji a pak pomalu sklouzl na podlahu.

Kulomet chvíli balancoval a pak spadl na cestu. Zazněla ostrá exploze: policejní auto najelo na zbraň a praskla mu pneumatika. Vrah se ohlédl a podíval se přes sklopnou desku.

“Jsou v troubě,” konstatoval. “Šlápni na to Joe!” Vyndal z kapsy malou baterku a posvítil na postavu zhroucenou na podlaze. Uprostřed čela jí

zel obrovský rudý ošklivý otvor. Muž se vyšplhal zpět na své místo vedle řidiče.

“Sázka neplatí,” řekl. “Billy ji koupil.”

Po celou cestu zpátky se bavili o nastávajícím zápase. Neživá postava za nimi se houpala a kutálela, kdykoliv zahýbal za roh.

Vinsetti nepatřil mezi obyčejné gangstery, naopak zaujímal v bandě význačné postavení. Po dva roky v roli vládního vyslance a zplnomocněnce cestoval od pobřeží k pobřeží, byl prostředníkem, který křižoval sem a tam mezi kanadskými jezery. Občas cestoval v poslání

vysokého vyjednavače a urovnával rozmíšky, které se užuž vyostřovaly v nebezpečné spory, pokud náčelníci ovšem byli ochotni dodržet své závazky.

Byl to mladý pohledný muž, proslulý galantností a přesvědčený o své neporazitelnosti. Dopustil se ale osudného přehmatu. V Kanadě se zapletl s jistou mladou dámou, která se nechtěla

tak snadno smířit s faktem, že ji milenec pustil brzy k vodě. Jednoho dne, když přijel Vinsetti do Toronta, aby zařídil dodávku whisky, předal mu advokátův pověřenec soudní

příkaz. Zklamaná dáma ho žalovala pro porušení slibu manželství a uváděla ještě další

závažné okolnosti. Vinsetti neměl zrovna kosmopolitní smysl pro právo, ale tuhle záležitost musel nějak vyřídit. Našel si proto jako vhodného prostředníka právníka nevalné pověsti; ten ochotně přijal honorář, pokusil se dost liknavě zastavit žalobu, a když se mu to nepodařilo, na celou věc prostě zapomněl. Vinsettiho odsoudili k vysoké náhradě škody a při příští návštěvě

Toronta ho zatkli. Zaplatil, protože zaplatit musel; na celé věci bylo nejhorší to, že ztratil funkci nákupčího a tím i vydatný zdroj příjmů.

“Nepřeju si žádnej malér,” prohlásil Tony Perelli v rozhovoru o této záležitosti. “Rozlil sis to pořádně u kanadskajch panáků. A já zásadně nepracuju s lidma, který to maj nahoře polepený.”

“Nechápu, co to má společnýho s mým flekem,” ohrazoval se Vinsetti a dusil se zlostí. Tony si pohladil knírek a začal studovat vzorek své hedvábné kravaty.

“Snad nic. Ta holka možná nežalovala soudci, možná neprozradila, že pašuješ visku a že vyděláváš milión dolarů. Možná ani necekla o tom, že pracuješ pro Antonia Perelliho. Ale stejně je to zlý.” Zavrtěl hlavou. “Vydej se na východ, Victor mio, tam je co dělat, hodně

prachů, děsná psina. Já se nezlobím, je to těžkej průšvih, ale já se ani trochu nezlobím.” Pohladil Vinsettiho něžně po rameni.

Ten večer trávil Tony s Minn Lee a otevřel jí dokořán své srdce. Seděl vedle ní ve svém velikém salónu na pohovce potažené hedvábím. Zlaté brány byly dokořán a byt, nasycený

jemnou vůní, se koupal v měkké záři jantarových lamp.

“Ten chlapík je blázen do ženskejch; hrozně rád miluje a dělá podobný nesmysly.”

“Ty tedy považuješ lásku za nesmysl?” usmála se.

“Můj půvabný broskvoňový květe, pro tebe láska jistě není nesmysl; ale ve světě se lidi koukaj na tyhle věci docela jináč.”

Položil jí malou ruku do klína a odebral se k velkým varhanám, které stály v koutě pokoje; celou hodinu nepřetržitě hrál a Minn Lee ho okouzleně poslouchala. Tony byl výborný

hudebník, pozoruhodný houslista, ale jeho vášní byly varhany. Vysedával u nich, improvizoval, hrál úryvky z italských oper, které se mu zrovna vybavily v paměti. Italskou operou pro něho umění začínalo a končilo. Opovrhoval džezem, i když uměl znamenitě

tancovat.

Celou hodinu seděla Minn Lee, oblečená v nové atlasové šaty, nohy zkřížené jako malý

Buddha, ruce pokorně složeny, hlavu nakloněnou na stranu. Pak se k ní Tony vrátil, lehl si na pohovku a hovořil zase o Vinsettim.

“Ten chlapec je docela chytrej a udělal spoustu užitečný práce. Měl pořádnej průšvih, ale každýmu se vobčas něco přinatrefí. Možná, že je podělanej, to nevím. Viktor si žije až moc dobře, potom se z chlapa stane bábovka. Ale nepije a nežvaní a elegantním způsobem navazuje známosti.”

Viktorův poklesek přišel znovu na přetřes o několik dnů později, když Tony jednal s hlavním inspektorem Kellyra o propuštění jednoho muže, který byl uvězněn, neprávem, jak se ukázalo, podle Mannova zákona o únosu nezletilé osoby. Vězeň měl pro Tonyho v daném okamžiku velkou cenu a jeho propuštění přivítal jako své vítězství.

“Rád bych si byl toho chlapíka tady nechal,” svěřil se hlavní inspektor Kelly svému pobočníkovi Harriganovi.

“Při podobných jednáních jde vždycky o výměnné akce,” pravil Harrigan. “Podle m ého názoru se Perelli snažil, aby byl propuštěn, protože se bál, že mu přišijeme další zločin, dnes

ráno mimochodem našli Reda Gallwaye, záda má proděravělá jako řešeto.” Kelly přikývl.

“Ten si o to přímo říkal. Hlásná trouba, vyložená hlásná trouba. Dřív nebo později musel naletět. Zbytečně marníme čas, ale mohl byste se příležitostně podívat na toho Perelliho.” Poškrábal se popuzeně na bradě. “Ne, podívám se na něho sám.”

“Přivedl si do bytu novou dámu.”

“Vím o tom, Minn Lee. Paní Waitová, nebo jak se dřív jmenovala. Jestli existuje mezi zloději pojem cti, pak je to u Perelliho. Má kolem sebe nejspolehlivější lumpy z celého města. Od řádných členů jeho tlupy jsme nikdy nedostali ani tu nejmenší hlášku.” Harrigan se na něho udiveně podíval.

“Jeden z nich k nám přijde co nevidět,” podotkl ztlumeným hlasem. Kelly našpulil rty.

“Vinsetti, myslíte? A kdyby, Perelli by o tom věděl první, a jakmile bude o tom vědět Perelli”

Usmál se.

Harrigan ukousl špičku doutníku a zapálil si ho.

“Nikdo z nich nepůjde svědčit, to od nich nemůžete čekat, ale Vinsetti je celkem nakloněný

policajtům a dá nám pár típků na věci, které se nám budou velice dobře hodit do archívu.” Kelly zavrtěl hlavou: “Stýkáte se s Vinsettim často? Mohl byste mu hned nalít čistého vína. Perelli ví, že mu co nejdřív odejde. Nedoporučuje se na Perelliho šturmovat. Možná, že by Vinsetti přešel na druhou stranu, kdyby tohle všechno věděl. Postaráme se o něho. Hned ho dopravte na palubu lodi. Banda stejně nic v Kanadě nemůže podniknout, tam ještě platí

zákony.”

Příští dva dny se Harrigan snažil naaranžovat náhodnou schůzku s Viktorem Vinsettim, ale nepodařilo se mu to. Vinsetti totiž spatřil Minn Lee a vzplál jako sláma. Minn Lee se některé věci zdály čestné, jiné nikoliv. Bylo nečestné podvádět muže; bylo čestné kvůli němu všechno prozradit. Referovala Tonymu o Vinsettiho návštěvě, reprodukovala mu každé slovo, které host pronesl, každé gesto, které udělal, všechno, co navrhoval. Perelli se do jisté míry cítil polichocen zájmem, který vzbudila jeho nová dáma. A nedokázal utlumit projevy nadšení nad tím, jak je mu věrná. Povídala mu to tak prostě, jako by se bavila o nejvšednější příhodě na světě, nechlubila se, neupejpala se, ani se nesnažila v něm vzbudit žárlivost.

Vinsetti se rozhovořil o mnoha námětech, například o lásce, o oddanosti, o nádheře života v Evropě. Mluvil také o některých věcech, které se dotkly Perelliho pocitu vlastní důstojnosti. Například o těch domech v Ciceru. Minn Lee o nich nikdy neslyšela a ani teď se jí Vinsettiho řeči nijak nedotkly. Co kdyby vstoupila do služeb pana Če Fusonga? Tam přece tančily čínské dívky! Nepřipadalo jí, že by se Cicero tak pronikavě lišilo od zakouřeného ovzduší

hvězd Nebeské restaurace.

Ne, necítila se pohoršena, jenom trochu popuzena, jenom trochu dotčena; neboť tenhle muž jí

najednou připadal jako bůh.

Tony byl pohoršen i dotčen; když příštího dne potkal Vinsettiho, choval se k němu stroze a obchodní rozhovor ukončil několika suchými poznámkami.

“Až tě bude chtít Minn Lee vidět, Viktore, zatelefonuje ti. Jsi docela milej chlap ík, ale trochu moc žvaníš Ne o lásce, ale o Ciceru. Umíš to báječně, ale ne se mnou, Viktore.” Vinsetti zahlédl v šéfových očích rudý záblesk, a přece se na něho ty oči dívaly tak přívětivě a přátelsky a Tonyho silná ústa se našpulila do úsměvu. Ale to červené světlo nezhasínalo: Vinsetti je dobře viděl.

Můžete se pohádat s Tonym Perellim, vybičovat ho až k zuřivosti; pokud se předmět

vašeho sporu netýká základních životních faktů, všechno se vrátí do normálních kolejí, jakmile pomine příčina sporu. Tony rychle promine všechny urážky a snadno na ně zapomene. V

určité omezené oblasti se může hádka odehrát bez jakýchkoliv vážných následků, ale za její

hranicí se rozkládá království rychlé a nemilosrdné smrti, tam už vládne jenom strohá

účelnost.

Účelnost ovládá každý pohyb, každou akci, každou myšlenku. Ať se někdo pokusí narazit na bezpečnostní linii, ať otevře pevnostní dveře nebo ať se o to jenom pokusí, a zmizí navždy v temnotách. Doposud hádka s Tonym Perellim nepřekročila obvyklé hranice domácích půtek. Vůdce snad měl trošku pocit, že utrpěla jeho důstojnost; byl ponížen před dámou svého srdce. Za tohle snad Tony nebude žádat Viktorovu hlavu. Ale Vinsetti zahlédl to červené světlo a ochladl, zpozorněl a bděl. Uměl myslet jako diplomat a nejmocnější zbraní ve výzbroji každého diplomata je schopnost vnutit protivníkovi pocity, které mu nejvíc lichotí. Vinsetti se zakabonil a předstíral, jako by se spíš provinil nevěrou než zradou, a zanedlouho se zdálo, že se situace úplně urovnala. Ale Vinsetti klamnému zdání nevěřil. Snad toho příliš mnoho viděl; znepokojivé představy mu nedopřávaly klid.

Tony dovedl být velkorysý zvláštním způsobem. Skrývala se v něm kočka; nejraději útočil prudce a bez varování, ale teď varoval. Když k němu příště Vinsetti přišel, měl pro něho návrh.

“Letos nepojedeš na dovolenou, Viktore. Prodám lodní jízdenku, nač vyhazovat peníze?” Víc neřekl. žádné rekriminace, žádné výčitky, neprojevil nejmenší známku hněvu nad neprominutelným činem. Protože ten, kdo práskne bandu, je vyvrhel. A jestliže se na zradu přijde, když už je v prachu, čeká ho všude spousta nepříjemností. Hlášky přicházejí jedna po druhé od podivně aktivních spolupracovníků z řad policie, že ten člověk je zločinec; cizí

přístavy jsou mu uzavřeny; jakmile přistane, okamžitě bude zatčen a snad i vypovězen, a štvanec se vrátí, k číhajícím revolverům. To dobře věděl.

Perelli rozvinul téměř dokonalý špionážní systém. Úředníci v bankách mu poskytovali informace o členech jeho bandy. Znal na cent stav jejich běžných účtů, okamžitě byl informován o převodu peněz nebo akcií do jiné země; zvlášť pečlivě vedl seznam šeků, vydaných ve prospěch cestovních kanceláří nebo lodních společností.

Vinsetti měl také v bance běžný účet. Jinak gangsteři zpravidla nedůvěřují bankám, raději svěřují své poklady bezpečnostním schránkám. Tony mohl tedy bedlivě sledovat všechny obraty soukromého života Viktora Vinsettiho. Věděl o akreditivu, který mu banka prodala. Ale nejvíc ze všeho se ho dotkl útok na Cicero. Někdo upozornil Mika a jeho přátele; tady byl přirozený důsledek. Jedině tři muži věděli o nadcházející návštěvě, jistě ne obchodník z Kanady, který neměl ani tušení, že jeho výtečný zákazník se jmenuje Tony Perelli. Vinsettiho je veliká škoda, souhlasil Angelo, je to moudrej hoch a přínos pro obchod; potřebuji přece elegány, kteří se dovedou oblékat a kteří dovedou v rukavičkách jednat s počestnými a úctyhodnými lotry, dodavateli surovin pro Perelliho obchod. Vinsetti fungoval výtečně jako spojovací důstojník mezi jednotlivými partami. Dokázal se vloudit kamkoliv a zmizet bez nejmenší sto
py. Joe Polák, Mike Feeney a členové jiných organizací ho měli docela rádi. Vždycky diskrétní a spolehlivý, dodržel za všech okolností slovo, prostě ideální představitel správného člena bandy. Je to ohromná škoda, prohlásil Angelo Verona. Události se však řítily neodvratně vpřed. Perellimu se činnost neustále rozrůstala. Měl prsty ve všech možných podnicích; některé neodporovaly zákonu, jiné ano. Úzkostlivě se stranil obyčejných zločineckých band. Nikdy nefinancoval ani nebral podíly ze sprostých loupeží, ať

už násilných nebo běžných. Oběti jeho pomstychtivosti nebo jeho podezření nikdy nebyly

obrány o peníze. Někdy dokonce objevili policisté obrovské částky v kapsách mrtvol pohozených na okraji silnice. Perelli přesně dodržoval úmluvu mezi prodávajícím a kupcem, jeho slovo platilo jako zákon; odsuzoval, jestliže se odesílaly zákazníkům lihoviny určené k rozboru. Měl obrovské příjmy, přímo pohádkový obrat. Zaměstnával malou armádu účetních a úředníků, ale všechny podrobnosti svých transakcí nosil v hlavě.

Jeho největším darem byl šestý smysl, který ho vždycky včas varoval před nebezpečím. Když

se mu v mozku ozvalo poplašné zařízení, pak na něho nic neplatilo a slepě uposlechl varování. Obvykle uváděl pro rychlou odplatu velmi nicotný důvod. Red byl na oko zabit, protože navštívil policejní komisařství. Tlupě nehrozilo kvůli němu bezprostřední nebezpečí, ale tato možnost se rýsovala někde v budoucnosti. A proto musel Red zahynout. 3

Perelli dovedl bezohledně trestat, ale na druhé straně rozdával svým věrným úžasně štědré

odměny. Angelovi zaplatil za bytové zařízení padesát tisíc dolarů; gangsterského nedouka, který mu zachránil život, poslal zpátky na Sicílii jako boháče. Byl to příliš špatný střelec, než

aby si ho mohl nechat, příliš statečný muž, než aby ho mohl propustit. Vinsetti? Perelli o něm hodně přemýšlel. Nezávislý a mrzutý veterán ztratil už staré nadšení. Vinsetti se dovedl vžít do nálady svých bližních a vycítil u Perelliho disharmonii. Prostřednictvím jednoho agenta odřekl kajutu na lodi AUSTRALSKÁ CÍSAŘOVNA a zároveň prostřednictvím druhého agenta si objednal stejnou kabinu podjiným jménem. Udělal přesně to, co od něho čekal Tony Perelli.

Okouzlení Minn Lee nepomíjelo: Viktor Vinsetti jí posílal květiny, psal psaníčka, velmi chytrá psaníčka, a poetická k tomu. Tony je četl a smál se.

“Viktor umí psát, popros ho, aby k nám zase jednou přišel, Minn Lee Já proti němu nemám ani to nejmenší! Naopak, docela se mi líbí Je to prima chlapík a děsně zábavnej” Tak mu Minn Lee napsala svým úhledným písmem, připomínajícím školu, a Vinsetti přišel a popíjel s ní čaj, někdy za účasti Tonyho, ale většinou bez něho. Vypadalo to tak, jako by Viktor Vinsetti měl mít v nejbližší době plné ruce naléhavé práce. Vynikal totiž jako rozhodčí. A zrovna zamířily dvě velké bandy přes neutrální území do konkurenčního teritoria. Feeneyovi lidé zásobovali černé obchody na severní straně tvrdými likéry a pivem. Mike měl dva pivovary a byl milionář. Na tomhle bitevním poli se prostírala země nikoho; obě tlupy v ní obchodovaly svorně, bok po boku. Majitelé podloudnických podniků mohli bezpečně

nakupovat černotu buď u jednoho partnera, nebo u druhého. Ani jedna tlupa si nestavěla kategorický požadavek: “Buď budete nakupovat u nás, nebo bude zle.” Potom Mike náhle změnil taktiku. Tvrdil, že toto území patří výlučně jemu a vyhlásil obvyklou výstrahu, za kterou následovaly obvyklé represálie. Perelliho dobrý zákazník přišel o obchod a ještě ho nádavkem ztloukli. Přispěchal k Angelovi a vyprávěl mu o loupežném přepadení. A Angelo reprodukoval dál.

“Ať se Viktor podívá na toho chlapíka,” poručil Perelli. “Kdo ho zmlátil?” Angelo jmenoval mrtvoláře Henneseyho, násilníka, který prováděl akce s osobní skupinou. Jeho násilnických služeb často využíval Shaun O’Donnell, a to tehdy, když si sám nepřál být zatažen do loupežného přepadení, nebo považoval za účelné, aby jeho tělesná stráž neznala všechny podrobnosti.

“Ať si to Hennesey slízne,” rozhodl Perelli, “ale Viktor a ť navštíví Feeneye nebo O’Donnella.”

Viktor zamířil k jistému hotelu blízko North State a vyslýchal popudlivého malého Ira. Shaun O’Donnell nebyl přístupný rozumovým argumentům; choval se sveřepě a plival kolem sebe neurčité hrozby. Vinsetti svým vybraným diplomatickým způsobem hledal modus vivendi,

ale Shaun, který nikdy tento výraz neslyšel, a kdyby i slyšel, nikdy by ho neschválil , nepovolil ani o píď.

“Poslyš, Viku, to území vždycky patřilo nám a můžeš vyřídit panu Perellimu, že naše taky zůstane. Byli jsme při něm, když chtěl převzít některý prodejní místa, ale teď se nám to tu hemží Polákama, a my je musíme, trošku zmáčknout. Ty jsi bezva, Viku, a já s Mikem bysme šli za tebe třebas do ohně, ale musíme dodržovat zásady.”

Následovala další jednání. Nakonec Shaun prohlásil:

“Divím se, že chlapík jako ty se drží bandy Perelliho. Mike a já bysme tě rádi viděli u nás. Já

vím,” dodal, když Vinsetti zaprotestoval, “máš před Perellim pořádně nahnáno, ale dejme tomu, že bysme měli už vyhraný místečko, kde bysme ho mohli zmáčknout? Ten grázl zachází s lidma, jako by to byli psi.”

Velké pokušení, ale Viktor přece jenom rozvažoval. A mezitím mrtvolář Hennesey dostal svůj příděl.

Auto zastavilo před jeho domkem a někdo zazvonil. Hennesey otevřel a nakoukl do noci Policista na motocyklu uslyšel z dálky štěkot kulometu a zamířil po zvuku. Mrtvolář

Hennesey ležel bezvládně na zábradlí své verandy, proděravělý dvaceti ranami z kulometu. Shaun O’Donnell přijal zprávu o jeho smrti se stoickým klidem. Pro něho neznamenalo vůbec nic, když mu zmizel jeden dodavatel. Spousta jiných si účtovala míň. Přivítal však příhodu jako záminku k přípravám boje proti Perellimu. Osobně zaplatil výlohy za Henneseyho pohřeb a stál čestnou stráž u mrtvoly ležící na katafalku. Perelli poslal věnec; jeho moc byla taková, že ti, kteří ho nenáviděli a dobře věděli o jeho vině na smrti muže, na jehož zbožnou paměť byly položeny květiny ke katafalku, se je neodvážili odstranit. S Minn Lee hovořil Tony docela otevřeně. Měl před ní méně tajemství než před kteroukoliv jinou ženou, která kdy vstoupila do jeho života a která stejně rychle z něho zmizela.

“V tomhle podniku jsou, moje milá, na kompase čtyři světový strany, a ten odvážlivec, kterej se pustí na půl cesty mezi sever a západ po vlastních, nikam nedojde. Viktor umí bezvadně

mluvit, ale neměl nic říkat o Shaunu O’Donnellim. Včera v noci se mi zhroutil další obchod. A přece mě Viktor nepobízí: Dej se už do toho! Naopak mě pořád zdržuje: Počkej, počkej ještě a já přísámbůh pořád čekám a moje kšefty se nehejbou.”

Viktor měl svoje důvody, proč nabádal šéfa k odkladu. Navštívil Tonyho a referoval o jednáních. Tony ho trpělivě poslouchal.

“Jistě, to je prima,” posvědčoval. “Tak ty si myslíš, že mám čekat, až Shaun O’Donnell zestárne a dostane rozum? To bych moh čekat taky třebas deset let! Toho chlapa musíme usadit. Pěkně si to slízne, Viktore, to ti říkám já! Už se moc kecalo, teď bude mít slovo Ricardo.”

Ricardo byl jeho oblíbený kulometčík; bojoval ve světové válce a dostal tři vyznamenání. Na kontě měl dvacet zabitých.

“Ještě chvilku počkám. A pak” vyhrožoval.

Toho odpoledne si vyjel do Cicera. Seděl ve své vlastní restauraci a srkal kávu, když se přiřítily tři automobily a zasypaly restauraci palbou z kulometu. Perelli ležel přitisknut k podlaze a kolem něho padalo sklo z okenních tabulek a omítka ze zdi. Už si nemůžu dovolit dýl čekat, opakoval si v duchu, musím se do toho dát, a to velice rychle. Útok nebyl nahodilý: pachatelé si ho důkladně naplánovali. Jenom několik lidí vědělo, že Tony bude v Ciceru, a mezi nimi Vinsetti. Viktor vlastně naplánoval celý výlet, protože Tony se tam měl setkat s jedním kanadským dovozcem.

Udělal si menší průzkum. Mike Feeney a Shaun předešlý večer odjeli do New Yorku. Jejich alibi bylo až příliš průkazné.

Po svém návratu domů se Tony setkal s Viktorem a podrobně mu vylíčil, jak jen o vlásek unikl smrti. Mohlo by se mu stát osudným, kdyby věc bral na lehkou váhu. Vinsetti je bez sebe strachem, a kdoví, co by taková vyplašená krysa mohla natropit!

Viktora atentát vyburcoval z klidu. Poslal naléhavý vzkaz Kellymu. Poskytl vrchnímu inspektorovi několik informací a sliboval, že mu poví ještě daleko víc zajímavých zpráv. Potom Vinsetti udělal zvláštní věc, opravdu podivný čin, který byl pro něho příznačný. Navštívil svého právníka a nadiktoval mu poslední vůli. V jednom jejím odstavci se pravilo:

“Kdybych zahynul násilnou smrtí nebo kdyby koroner zjistil, že na mně byla spáchána vražda, pro ten případ nařizuji, aby z mého dědictví byla rezervována částka sto tisíc dolarů

jako odměna tomu, kdo usvědčí mého vraha a postará se o vykonání rozsudku.” Odpoledne navštívil Vinsetti Minn Lee, která ho pozvala telefonicky na čaj, jak jí to navrhl Tony.

“Můžeš zůstat ve svých pokojích, miláčku,” pravil Tony, “já si zatím něco s Viktorem vyřídím.”

Vinsetti přišel v půl páté. O čtvrt hodiny později se měl dostavit Kelly. Tak se s ním Vinsetti dohodl. Ve skutečnosti byl detektiv u vchodu do budovy jenom o pět minut později, než

Vinsetti vstoupil dovnitř, a volný čas trávil tím, že pozoroval stěhováky, jak nakládali na nákladní automobil nábytek. Nosiči naložili dvě velká křesla, lehátko, věšák na šaty a stůl. Náklaďák odjel. Kelly vešel do budovy a zamířil k výtahu.

Otevřel mu Angelo.

“Viktor tu už není,” oznámil Angelo inspektorovi. “Zdržel se jenom minutku, přišel na návštěvu k Minn Lee, šéfe, ale paní rozbolela hlava.”

“Kde je Perelli?”

Tony se právě slunil na balkóně. Poslali pro něho.

“Před čtvrt hodinou k vám přišel Vinsetti a neodešel,” tvrdil zarputile Kelly.

“Když už tu není, tak asi odešel,” smál se Perelli. “Z domu vedou dva v ýchody, šéfe. Jeden je v zadní části, Viktor obyčejně odchází zadním vchodem.”

“Uděláme u vás domovní prohlídku.”

Kelly ani trochu neskrýval svou nedůvěru.

“Prosím!” Tony Perelli se sladce usmíval.

Vinsetti zmizel, jak a kam, to byla záhada. Kelly dobře věděl o zadním vchodu a umístil k němu policistu, ale Viktor Vinsetti jím neprošel.

O dva dny později našli Vinsettiho mrtvolu v jezeře. Byl zastřelen ranou zblízka. V kapse měl osmdesát tisícidolarových bankovek.

Přitáhli Perelliho na komisařství a vyslýchali ho.

“Doufám, že se vám podaří najít lumpa, co voddělal ubohýho Viktora,” prohlásil. “Už mám těch vražd plný zuby.”

Osobně se účastnil pohřbu. Jel hned za pohřebním vozem v opancéřovaném automobilu. Vinsetti byl svým způsobem literát. Psal si deník. Ale ke zklamání Kellyho a k nesmírné

úlevě nejedné osoby neobsahoval deník žádné důležité informace.

Po jedné návštěvě Hollywoodu si zapsal Vinsetti tento duchaplný postřeh:

“život gangsterů postrádá plynulosti. Je to vlastně série krátkých povídek, napsaných kolem jedné a téže hrobky Nové postavy se objevují na jevišti a mizejí skoro dřív, než na sebe prozradily, kdo vlastně jsou Vyprávění o gangsterech přerušuje střelba z kulometů a většinu interpunkčních znamének tvoří tečky.”

Deník si vedl italsky. Kelly si přečetl překlad. Rozšířil mu sice znalosti filosofie, ale ani trochu nerozmnožil rozsah jeho záznamů.

Minn Lee skýtala země gangsterů poněkud zvláštní podívanou. Muži i ženy přicházeli a

odcházeli a někdy se také objevovali znovu. ženy většinou hezké, poněkud hlučné, nákladně

oblečené, ověšené drahými šperky. Jako by byly přímo předurčené pro prostředí, s nímž

dokonale splynuly a které pro ně znamenalo zlepšení dosavadního způsobu života. Tony se k ní choval pěkně, mnohem lépe než John Waite. Prokazoval jí úctu, zacházel s ní

něžně a vlídně, jako by jí dobře rozuměl.

Jednou k nim přišla na oběd dívka z Cicera. S Perellim byla jedna ruka, ale jejich vzájemnou důvěrnost podbarvovala z dívčiny strany jistá rezervovanost, která snad byla projevem vážnosti či strachu; její chování prozrazovalo stopy obojího. Svým hrubým způsobem byla hezká, na krku měla sobolí dámskou kožešinu a na prstech elegantní prsteny. Během celého oběda nepřetržitě pila; Minn Lee připadal její způsob mluvy tak cizí, jako by přicházela z neznámé planety. Zřejmě znala důvěrně jejich byt; rozhlížela se zvědavě kolem a na tváři jí pohrával majetnický úsměv; jediným zběžným, pátravým pohledem ohodnotila Minn Lee a pak si jí už nevšímala. Až na konci oběda se k ní naklonila, vzala ji za ruku a prohlížela si pozorně její prsten.

“Musíš si na toho prcka dávat bacha,” upozorňovala ji. “Je mizerně broušenej a kámen vypadává.”

Vzhlédla a zachytila Tonyho pohled. Dívka upustila ruku, jako by ji náhle pálila. Ale Minn Lee nebyla padlá na hlavu. Uvědomila si, že tahle žena nosila kdysi její prsten a že to nové

majitelce dává svým drsným způsobem najevo.

S touto příhodou padla rezervovanost, kterou zatím Tony zachovával. Začal se dívky vyptávat na šperky, které má na sobě, odkud pocházejí a kolik stály. Otázky byly trapné pro Minn Lee i pro dívku. Zřejmě jí šperky darovali různí “hoši”. Jmenovala jen Vinsettiho.

“Protože je mrtvej?” zeptal se klidně Perelli. “Jmenuj mi radši ty živý pásky, co ti nadělovali šperky.”

Dívku otázka vyvedla z míry, zrudla, pak zbledla, chtěla se dostat z trapné situace smíchem a vtípky, ale Perelli schválně nebral na vědomí její duchaplnosti.

“Měla by sis dávat pozor,” varoval ji Tony a hlas mu dun ěl jako zvon. “Máš přece slušnej flek, že, Enido? A tržba hrozivě klesá.”

Začala nesouvisle skuhrat o pomocn ých policistech a o tom, jak je t ěžký kápnout na správný

lidi. Byl to zřejmě zdařilý taktický tah, protože Perelli změnil námět hovoru tak náhle, že by to každou jinou ženu urazilo.

Když odešla, nechtěl s Minn Lee o Enidě vůbec mluvit.

“Úplná nula, holka k ničemu. Kdysi tu bydlela, ale chovala se moc drze, vysmívala se mý

muzice, protože to má v hlavě vykradený, nic než ta tvářička a huba jí jede jak šlejfířce. Brzo mě začala nudit. Nesnesu nudný ženy, to mi věř, Minn Lee.”

“A co až tě začnu nudit já?”

Políbil jí ruku.

“To bude, až hodně zestárnu. I to je možné. Až nebudu milovat hezký věci, hezký hlas a všechno, co lahodí očím.”

Vzal její hlavu do dlaní.

“Jsi šťastná?” A když přisvědčila, vyzvedl si ji na kolena, vzal ji do náručí a beze slova ji choval jako malé dítě; při takovém mazlení se mu myšlenky uklidnily a zároveň i rozpínaly, takže se mohl zcela objektivně zabývat případem Shauna O’Donnella a Feeneyových lidí. Protože ti mu šli nejvíc na nervy.

Mike Feeney byl velký, nepravidelné postavy, typický neotesanec; zahájil svou kariéru jako kopáč a pak se zmocnil nadvlády v jedné odborové organizaci. Značně rozhojnil počet

členstva prostě tím, že ztloukl každého, kdo se k nim nechtěl dát. K jeho dobru je třeba říci, že pro své členy zajistil jisté ústupky, protože byl jedním z vynálezců takzvané “ananasové

přesvědčovací metody”. Ananas byla bomba umístěná na verandě zaměstnavatele, který

odmítl přijmout podmínky nadiktované Mikem a jeho spolupracovníky. Její účinek se projevil v poměrně krátké době tím, že zaměstnavatel změnil své názory. Kdyby náhodou setrvával ve svém dřívějším odporu, pak měla příští bomba ničivé následky. Málokterý zaměstnavatel čekal na druhý ananas; nikdo neodporoval až do ananasu třetího.

Šmelina s lihovinami skýtala nepřeberně možností. Mike měl po ruce celou mašinérii pro terorizování. Podloudnické lokály se vynořovaly takřka přes noc, divné malé krčmy nebo nádherně zařízené komnaty. Dodával do nich alkohol; jeho ozbrojená četa nabývala na důležitosti. Otevíral herny a loterie. Vnikl i do průvodcovského řemesla, což byl eufemismus pro sázkaře.

Jeho sestra, paní Shaun O’Donnellová, hrála ve spolku významnou úlohu. Fungovala jako její

hnací síla a prostřednictvím svého manžela zastávala funkci ředitelky tlupy. Skoro stejně

vysoká jako její bratr, kostnatá, vychrtlá, červená v obličeji, s rukama jako pohrabáče a s nosem dlouhým a neustále zarudlým, tahle nohatá dáma jednou podle vyprávění zápasila s jistým mužem a přemohla ho. Nikdo o jejím vítězství nepochyboval. Když byl Mike Feeney opilý, dokonce se jejím úspěchem vychloubal. Měla peněz, co se jí zachtělo, a přece chodila nejhůř oblečená z celého Chicaga. Líbily se jí křiklavě fialové a červené barvy, holedbala se démanty velkými jako ořechy, zasazenými do zlatých broží velikosti kávových talířků. Její

hlas pronikavě skřípal. Když mluvila, členové Feeneyovy tlupy sebou nepokojně vrtěli. Perelliho nenáviděla pro jeho čistě mužské vlastnosti. Pro ni byl vždycky jenom “taliánskej frája”. Vymýšlela si pro něho různá ponižující přízviska, protože neschvalovala existenci podniků Cicero. Až se jednou bude psát historie jejího života, zjistí se, že nutila svého manžela, aby založil konkurenční podniky.

Vládla spíše svým manželem než bratrem, což bylo pozoruhodné, neboť Shaun vynikal svéráznou povahou a byl třikrát chytřejší než Mike Feeney. Jinak si nedělala z ničeho výčitky svědomí; posílala lidi na smrt a pak si už na ně ani nevzpomněla. Právě ona zorganizovala přepad Tonyho Perelliho.

“Jistě jsme tomu šejdíři pořádně nahnali strachu,” řekla svému manželovi. “Kdybys měl aspoň

trochu chlapský hrdosti, vodkrágloval bys ho jenom za to, co vo mně řek paní Merlový. Copak tě vůbec nerozhází, že nadával tvý manželce ,Romeova noční můra’? A jestli tohle není

urážka jako řemen, potom mi asi haraší ve věži. Posviť si na toho Taliána!” Shaun na ni zavrčel.

“Nějak podezřele rychle se mě chceš zbavit,” vyštěkl. “S tím si nic nezačínej, Bello.” Její rodiče nevynikali zrovna obrazotvorností, když jí dali jméno Floribella. Doslechla se, že Perelli má v bytě krásnou Číňanku. ženská zvědavost ji podnítila k návštěvě. Čněla nad drobnou Minn Lee jako ošklivý jeřáb nad lilií. Poprvé v životě se chovala docela lidsky. Perelliho ohromilo, když se dověděl, že udělala na dívku docela dobrý dojem. Pokud jde o paní O’Donnellovou

“Tohle batole je až moc dobrý pro toho špinavýho Siciliána. On strašně tloustne, Shaune. Určitě se do něho strefíš, pokaváď nebudeš vožralej.”

Shaun neřekl nic. Měl svoje vlastní plány a nenechával se ukvapeně strhnout. Jeho žena mu dodala jednu zajímavou informaci. “Perelli získal novýho člověka z New Yorku, přímo z centra zločinu, nějakýho O’Haru. Znáš ho?”

Shaun ho znal: Mike Feeney ho znal ještě lépe a nijak ho nemiloval. Měl pro to svoje

dobré

důvody. “Je to kanón, a k tomu všema mastma mazanej, a podělanej taky zrovna není. Ale strašně rád žvaní, a to znamená, že bude mít akorát tak čas vobhlídnout si město, než zase poplave dál.”

V tom týdnu získal Perelli dalšího adepta. V Bostonu měl přítele, který dovážel alkohol a zároveň platil za velmi váženého člena společnosti. Od jiného přítele se doslechl o neštěstí

jednoho studenta z Harvardské university a napsal o tom Tonymu.

“Nevím, jestli budeš moct pro toho chlapíka něco udělat, ale pochází z dobrý rodiny, umí dvě

nebo tři řeči, je to prostě mladík, který by ti mohl být užitečný.” Tak přijel Jimmy McGrath do Chicaga s doporučujícím listem a s pocitem ponížení, které

bylo o to trpčí, že si je zasloužil. Vyhodili ho z veliké university pro krádež, která byla podlá i hloupá a které sám nerozuměl, když vystřízlivěl. Pánové na rektorátě připustili opilství jako polehčující okolnost při dalším a ještě vážnějším přečinu. Jistě to nebyla žádná omluva. Jimmy v rychlosti naškrábal matce do Nové Anglie, potajmu odejel do New Yorku a po měsíci, kdy marně hledal práci, přijal jízdenku a doporučující dopis, který ho zavedl do benátské nádhery bytu Tonyho Perelliho.

Byl vysoký, vlasy měl světlé jako len, vypadal hezky a choval se nervózně. Perellimu se od samého začátku zalíbil, ačkoliv napřed nevěděl, co s ním. Zdálo se mu, že chlapec má

všechny předpoklady pro gangstera velkého formátu. V hlavě to měl nádherně srovnáno a jistě by z něho mohl být schopný organizátor. Ale i muž velkého formátu musí být napřed zasvěcen. Tady se mu nabízela náhrada za Vinsettiho, ale hošík musí napřed získat příslušnou kvalifikaci. Tony dodržoval pravidlo, od kterého nikdy neustoupil: každý člen bandy musí mít ruce potřísněny krví, než ho zasvětí do vnitřních tajů.

Tuto podmínku Tonymu nediktoval cit pro dramatičnost, ale spíš přesvědčení, že potom kandidát nebude nebezpečný. Každý jeho člověk musel být “namočený” až po krk. V bandě

se nesměl vyskytnout jedinec tak nevinný, že by mohl stát před soudem bez obav a bez pocitu provinění. Každý člen musel být bezpodmínečně zkompromitován.

Tony zřídil na venkově farmu, kde si členové bandy žili zcela po venkovsku. Byl to jakýsi klub se střelnicí. Perelli poslal na farmu chlapce s Ricardem, přeborníkem ve střelbě z kulometu.

“Zasvěť ho,” poručil Ricardovi. Myslil tím zasvěcení do naprosté svobody zkaženého gangsterského světa. Ricardo za týden referoval, že žák nevykazuje nejmenší pokrok.

“Nemá na to povahu,” stěžoval si. “Měl bys pro něho napřed najít něco lehčího, Tony.” Tak byl Jimmy McGrath opět dopraven do Chicaga a zasvěcován do oboru, kde vládl svrchovaně Perelli. Setkával se s gangstery, kteří pracovali pro obě strany, a s několika dalšími chlapíky, kteří nebyli na žádné straně, a proto jim hrozilo nebezpečí odevšad. Z

neznámého důvodu si oblíbil Shauna O’Donnella, a, což bylo ještě divnější, O’Donnell si oblíbil jeho. Vzal ho dokonce do svého bytu v Severní čtvrti a představil ho manželce.

“Zase jeden z tý Perelliho chátry?” zeptala se opovržlivě. “Proč se vlastně zahazujete s těma Siciliánama?”

“To dítě nech na pokoji, je to jeho věc,” varoval ji Shaun. “Jimmy, z tebe bude Tonyho vyjednávač?”

Jimmy nevěděl, jak má odpovědět.

“Budu dělat to, co bude po mně chtít,” prohlásil.

Shaun ho zamyšleně pozoroval.

“Teď, když vodkrouh Vinsettiho, bude potřebovat novýho vyjednávače.”

“Vodkrouh svýho nejlepšího přítele, takovej je to parchantskej pes,” přerušila svého

manžela paní O’Donnellová.

Shaun vysvětloval: “Vinsetti hodně cestoval a všechno zařizoval. Ušetřil Perellimu spoustu trampot.”

Po právu mohl dodat, že i jemu, Shaunovi, pomohl vyjednávač včasným zásahem vyřešit mnohou zapeklitou situaci.

Přesnídávky se účastnil také zachmuřený Ital. Představili ho jako pana Camonu. Jimmy nevěděl, jakou roli hraje v komplikované soustavě Shaunových činností. Ital mluvil málo a vyjadřoval se jednoslabičně. Jenom jedl a pil a přitom bezvýrazně hleděl ven z okna. Zdálo se, že je pohroužen do svých vlastních myšlenek. Později Perelli Jimmymu objasnil jeho příběh. Tohoto Siciliána propašovali do Spojených států bez pasu.

Mike Feeney zaměstnával několik kuchařů, kteří destilovali denaturovaný líh; tekutinu později falšovali, rozdělovali do lahví a prodávali těm zákazníkům, kteří neměli peníze na lepší zboží a kupovali vlastně nejpodřadnější brak. Camona, původně bandita, prošel italskými věznicemi. Když ho dopravili do Chicaga, prchal před výkonem spravedlnosti. Měl pracovat se skupinou alkoholových kuchařů. Náhodou sloužil za války u kulometné jednotky v italské armádě a stal se užitečným členem sboru zabíječů Mika Feeneye. Camona a řidič auta, ve kterém se jednou večer vezl, upadli v nemilost. Tony se vracel z opery se dvěma gangstery, kteří se těšili jeho důvěře. Zahýbal do postranní ulice z Michiganské třídy, když vtom ho dojelo jiné auto. Tony se rychle vrhl na podlahu; oknem pršelo krupobití kulometných střel. Jeden strážce se skácel s kulkou v krku. V několika vteřinách bylo po všem. Za mířidly kulometu spa
třily čtyři pozorné oči svislé kníry. Tony odvezl raněného do nemocnice a vrátil se domů. Vypadal klidně a nevzrušeně. Minn Lee, která na něho čekala, se nedověděla, co se vlastně stalo, i když ji napadlo, že se asi přihodilo něco vážného; usoudila tak z toho, že ji Tony kategoricky poslal do postele. Camona bydlil v malém komfortním činžovním domě v Jižní čtvrti. Přijel domů ve dvě

hodiny ráno a strčil klíč do zámku. Někdo šel za ním. Neznámý mu přiložil pistoli na zátylek a vystřelil. Pak se střelec úplně klidně vrátil k autu a zmizel dřív, než se objevila v dohledu nejbližší policejní patrola.

“Čistá práce, Cone.”

Příštího rána u snídaně Perelli blahopřál svému nejnovějšímu spolupracovníkovi. Con O’Hara, podsaditý, prvotřídně oblečený, samolibý mluvka, se při pochvale zašklebil. Byla to jeho první sólová práce pro Perelliho.

“Čistá prácička, Tony, to je moje specialita. Pokaždý popřeju chlapíkovi jenom jednu ránu a potom už se vobjeví u jeho jména minulej čas: byl. Mohl jsem ho dostat už na ulici, ale moc dlouho se tam loučil se svou šťabajznou. Tak jsem šel za ním po schodech a napočítal jsem vosmatřicet”

“Dobrá, dobrá.”

Tony nerad poslouchal lidi, kteří dramaticky líčili své vlastní jedinečné činy. “Jsi prostě bezva chlapík.”

Jimmy se dočetl o události v odpoledníku a byl zdrcen. Člověk, se kterým seděl ještě před dvěma dny, živá, dýchající bytost s minulostí a budoucností, a teď se najednou stal předmětem policejního zájmu a jeho jméno vykřikovaly titulky v novinách.

“Kdo to podle vašeho názoru udělal?” ptal se Tonyho.

“Já jsem to udělal, Jimmy.” Perelli nespou štěl z hocha oči.

“No fakt, já. Ten chlapík mě chtěl včera vodkrouhnout. Vystrčil na mě kulomet, představ si, ta odvaha!”

“A vy jste byl v autě, po kterém stříleli?” ptal se nedůvěřivě Jimmy. Četl o přestřelce na Michiganské třídě, ale ve zprávě nebyla uvedena jména.

Perelli přikývl. “Já.”

“Víte určitě, že to byl Camona?” Jimmy tomu nemohl uvěřit. Tony Perelli se chabě usmál. Očinek jeho slov ho potěšil.

“Tak to chodí, Jimmy, zabíjí se a pořád se zabíjí. Já nechci zabíjet, ale co mám dělat, když ti darebáci po mně jdou? Pro nás, Jimmy, neplatí zákony, my si sami musíme obstarat policii i vykonavatele rozsudku. Když tě někdo napadne, musíš mu to vrátit, a když tě dostane, pak tě

musí ostatní hoši hledět pomstít. Tak to chodí. Dejme tomu, že bych šel na policii a oznámil jim: ,Pan Camona na mne vystřelil z kulometu.’ Co by na to řekli právníci, Jimmy? ,Důkaz!

Kde máte důkaz?’ A jediný důkaz, který mám, jsou moje oči a můj vnitřní hlas,” poklepal si na hruď. “V tomhle podnikání se ti můžou přihodit jenom dvě věci: vodděláš ty je nebo tě

voddělaj voni. A chápeš proč, Jimmy? Zákon není na naší straně. My nemůžeme pachatele přivést před soud a tvrdit: ,Von mně ublížil’ nebo ,Von mi dluží to a to a nechce platit,’ a nemůžeme vymáhat zatykače na ty konkurenty, co nám nabourávaj naše území; my nemůžeme inzerovat: ,Naše silná kořalka je nejlepší na světě.’ Jedinej zákon, kterej známe, je to, co nám nadělej právníci a poldové. Pokud si poldu platíme, neznamená nebezpečí.”

“Zabít člověka je strašné, zvláště zabíjet s rozvanou.”

Perelli zavrtěl hlavou.

“Zabíjet v hněvu, to je hrozný, protože v devíti případech z deseti se dopustíš chyby a zabiješ

někoho, koho jsi zabít neměl. Podívej se, jak to vypadá ve válce, Jimmy, já jsem v ní byl. Zabíjíš vojáky, které neznáš, třeba i správný chlapy, někteří z nich jsou určitě prima. Neudělali nám nic zlýho, ale my si to prostě přihasíme a zabíjíme je a voni zase zabíjejí nás. Nemá to ten nejmenší smysl. Ale když vodpráskneme někoho my, máme k tomu důvod, a když už to uděláme, potom to stojí za to. Když něco uděláš ve vzteku, většinou je to blbost, jenom s chladnou hlavou a při klidné rozvaze dokážeš věci, který maj nějaký význam.” Jimmy tak vyslechl první lekci v gangsterské etice, a protože byl mladý, udělalo na něho toto poučení mohutný dojem.

“Drž se co nejvíc Shauna O’Donnella,” přikázal mu Perelli. “Jednou možná budeš naším vyjednávačem.”

McGrath mu prozradil, o čem si povídali se Shaunem.

“Prima,” pochvaloval si Perelli. “Oba máme podobný názory. Možná, že postoupíš na Viktorovo místo, a to by ti vyneslo pěkný prachy, Jimmy.”

Avšak v hloubi duše byl Tony přesvědčen, že Viktora Vinsettiho nemůže nikdo nahradit. Vinsetti začal svou kariéru přímo v tradicích jejich podivného polosvěta, znal dokonale a dopodrobna jeho zákony a postupoval podle zkušeností, které získal přímým stykem s jeho členy.

Jimmy poznával všechny významné postavy bandy jednoho po druhém. Měl opravdu rád Angela, který se stále usmíval a vynikal sžíravým smyslem pro humor. Méně příznivý dojem na něho udělal vychloubačný Con O’Hara. Nakonec poznal Minn Lee. Hodně toho o ní

předem slyšel a hořel zvědavostí, nakolik se pověst bude krýt se skutečností. Její půvab ho úplně omráčil. Přirozenou krásu násobilo ještě prostředí, ve kterém žila. Tony na ní nešetřil. Z

východu dal přivézt hedvábí, které mělo větší cenu než jeho váha ve zlatě. Doslova vyměnil všechny tapety a Čalounění nábytku, jenom aby jejich barva zvýraznila pleť jeho milenky a vyzvedla její krásu. Jimmy odcházel z prvního setkání s pocitem, že jeho srdce je zadáno. Zamiloval se do Minn Lee od okamžiku, kdy ji spatřil. Od té doby přicházel velmi často a Minn Lee vážně a soustředěně pozorovala vývoj událostí. Do jejího života vstoupil jediný

muž, Tony Perelli, nikdo ho nemohl nahradit nebo vypudit.

Minn Lee se dívala do budoucnosti s obavami, hrozila se toho, co přinesou příští dny. Po evropské matce zdědila sklon k filosofování, což se dobře shodovalo s orientálními prvky v její povaze.

Jednou se jí Tony zeptal, zda ho miluje. Dlouho váhala s odpovědí, až se cítil dotčen na svém nejcitlivějším místě, ve své samolibosti.

“Snad ano. Možná že ano. Nevím vlastně, co je to láska. Dívky, které k nám chodí, hovoří o lásce, jako by šlo o masáž obličeje nebo o nový film. Nemůžu o tom mluvit. Mám z tebe strach, víc skutečně nevím.”

Podíval se na ni a na čele mu seděla otázka, která vysvítala z jeho držení hlavy a z chladného zkoumavého pohledu.

“Miluješ mě, že? Dejme tomu, teď zrovna čeká v hale mužský a já ti řeknu, Minn Lee, vyjdi, číhá tam s celou rotou mordýřů, a první, kdo projde dveřma, padne. Dokázala bys” Smála se. Smála se zřídkakdy, a když ji přece jenom něco rozveselilo, pak její hluboký smích zněl evropsky, nebyl to vysoký, pronikavý chichot, jaký slýchával u čínských děvčat.

“Samozřejmě bych šla.”

Dech se mu zrychloval.

“Tak ty by ses nechala zabít, Minn Lee?”

Přisvědčila.

“Na tom nic není,” řekla.

“A udělala bys to také pro někoho jiného?”

Nakrčila čelo v úporném přemýšlení.

“Ne. Pro nikoho jiného bych to neudělala.”

Široký úsměv mu projasnil masitou tvář, hnědé oči mu zajiskřily.

“Tak vypadá přece láska, blázínku. Ty moje sladká milenko!” Vzal ji do náručí a dlouze ji líbal.

4

O nejnovějším členu své bandy Tony Perelli hodně přemýšlel. Měl Jimmyho rád, pokud dokázal vůbec mít někoho rád, ale myslel na něho až příliš. Jimmy ho pokoušel, popuzoval a bavil. Tony pro něho stále hledal vhodné místo v organizaci bandy a zdálo se mu, že nováček nikam dobře nezapadá. Pro funkci vyjednávače mu chyběly vědomosti a povahová

vyrovnanost.

Není zbabělý, ale podle všeho by sotva dokázal zavraždit člověka. Tony ovšem nikdy neoznačoval přímo jako vraždu čin, kdy vyřídil soupeře nebo ctižádostivce, který mu usiloval o život.

Zdálo se, že se Jimmy hodí jedině do Tonyho bytu. Byl pozorn ý k Minn Lee a zřejmě se do ní

zamiloval. Tonymu to ani v nejmen ším nevadilo. Jimmyho obdiv považoval za poklonu, kterou student mimoděk schvaloval a potvrzoval správnost Tonyho volby. Co má dělat? Užuž chtěl vtisknout Jimmymu do ruky tisícidolarovou bankovku a vypravit ho přepychovým rychlíkem do Nového Yorku. Mohl to klidně tak urovnat, protože Jimmy ještě

nepatřil k zasvěcencům a nikdo by ho nepovažoval za gangstera. Jimmy neznal jediné

tajemství, věděl jen, že Tony má na svědomí Vinsettiho, ale Tony okamžitě zapudil podezření, že by tento chlapec proti němu kdy svědčil, i kdyby se mu naskytla příležitost. Inspektor Kelly se živě o chlapce zajímal, a to nevěstilo nic dobrého. Detektiv byl chytrý; Tony nepodceňoval jeho inteligenci ani jeho schopnost stíhat provinilce. Bystrý, chladný, bezohledný, a přece v něm doutnala jiskřička laskavosti, kterou u něho postřehla jenom hrstka jeho nejbližších.

Uměl si vybrat pravou chvíli a obvykle přicházel v ten nejnevhodnější okamžik. Jednou navštívil Tonyho pozdě odpoledne a spatřil Minn Lee. Nebylo to poprvé. Děvče se inspektorovi docela líbilo; choval se k Minn Lee laskavě jako otec a jeho poněkud sarkastickému smyslu pro humor docela vyhovovalo, že čínská dáma se natolik ponížila, že přijala gangsterskou ochranu.

“Daří se vám dobře, Minn Lee?” zeptal se jí.

Tony se ušklíbl.

“Jestli se jí daří dobře? Poslyšte, tohle dítě poznalo opravdový život teprve tady.”

“A když přijde smrt?” zeptal se Kelly, který nespouštěl z dívky oči. Tony se zamračil. Smrt, přirozená smrt, o té velice nerad slyšel. žil neustále ve stínu revolverů, neznal dne ani hodiny, kdy a odkud na něho vyskočí vraždící nepřítel a kdy ho zasáhne smrtelná střela, a přece se bál nemoci, která by mohla skončit smrtí.

“S tím dejte pokoj, šéfe. Tady vládne život a štěstí. Proč strašíte mou malou holčičku připomínkou smrti?”

Kelly se na něho ohlédl a v koutku úst mu pohrával poťouchlý úsměv.

“Jenom abych vás trochu potrápil. Kdo je ten hoch, kterého jste strčil mezi chuligány?” Tony se, tvářil zmateně.

“Nerozumím vám”

“Ale rozumíte mi docela dobře, myslím McGratha.”

“Ach, Jimmy.” Tony se shovívavě usmál. “Je to přítel jednoho mýho známýho. Přijel z New Yorku.”

“Proč nezůstal v New Yorku a nestudoval radši techniku vraždy na dálku?” Tony káravě zavrtěl hlavou.

“Jaký hrozný slovo,” zvolal pohoršeně. “Vražda! V Chicagu se v poslední době skutečně

událo moc vražd. Někdy uvažuju o tom, jestli policie vůbec plní svoje povinnosti. A pak mi bleskne hlavou: teď je zrovna ve službě můj dobrej přítel pan Kelly, všechno dobře dopadne, ty chuligány pochytaj a pošlou je na elektrický křeslo.”

“A pak spíte mnohem klidněji, viďte?” Kelly opakoval svou původní otázku.

“Co dělat s Jimmym? Nevím. Je to dobrej hoch, moc prima. Nemá nejmenší talent na kšeft, je v něm moc americkýho džentlmenství. Asi ho pošlu do Kanady.”

“Je to váš nový vyjednávač?” zeptal se Kelly.

“Vyjednávač?” Tony dával nepokrytě najevo svůj podiv.

“Potřebujete přece vyjednávače, když jste odpráskl Vinsettiho.” Kelly nikdy nehledal slova.

“Přemýšlel jsem, kdo ho asi nahradí.”

Tony Perelli byl otřesen. “Já že jsem vodprásk Vinsettiho, šéfe?” V jeho hlase zazněla bolestná výčitka. “Řekněte mi, šéfe, kam na to chodíte? Vinsettiho, svýho nejlepšího přítele!

Ne, šéfe, to je práce bandy Mika Feeneye, to vám můžu dát písemně. Určitě ho má na svědomí ten syčák Shaun O’Donnell.”

“Mohl byste to dosvědčit u soudu?” zeptal se rychle Kelly. Tony se usmál.

“Říkám vám to jenom proto, pane Kelly, že jste můj přítel, ne proto, že jste polda. Vím spoustu věcí, ale nic nemůžu dokázat, a i kdybych to dokázal, všeobecně by mě považovali za práskače.”

Kelly věděl, že to mezi jednotlivými klikami ani trochu neklape.

Perelliho pozice se den ze dne upevňovala. Jeho soupeři mizeli rychle a účelně, jako se snadno smažou slova načmáraná na tabulku. Nejtvrdším a nejobávenějším nepřítelem zůstával Feeney, ale pravým odpůrcem byla jeho pravá ruka, Shaun O’Donnell.

Snažil se Tonymu dostat na kobylku, ale marně. Navázat spojení se soupeřem z

nepřátelské

tlupy je obtížné; zvlášť těžké je to u rivala, který umí vraždit pouhým stiskem ruky. Jednou v noci tudíž pozdravil Tony Perelli pevným stiskem Emilia Morettiho a druhou rukou ho zastřelil.

Perellimu k dobru je třeba říci, že si skutečně přál mír. Za harmonickou spolupráci by zaplatil v hotovosti vysokou částku. Vraždy upřímně nenáviděl. Chtěl, aby se válka, do které se pustil, vedla s co nejmenším počtem ztrát; a kdyby mohl dosáhnout příznivého řešení penězi nebo jinými prostředky, jenom ne ztrátou území, rád by přistoupil na takovou dohodu, téměř za každou cenu.

K malým tlupám se vždycky choval bezohledně. Nedalo se jim věřit: dnes si od něho vzaly peníze a zítra mu vtrhly do jeho doupat. Pro tyhle nepatrné problémy znal jediné řešení: gangsteříčci přicházeli a odcházeli a nikdo nevěděl, kam zmizeli. V lesích pak náhodní chodci nalézali jejich zuhelnatělé mrtvoly; těla ovázaná drátem vylovili ze dna řeky; jednoho gangstera zastřelili v přeplněném vestibulu divadla. Všichni uzavřeli svou životní pouť stejně; byli to nepatrné hromádky smetí, které se snadno srovnalos okolím, kdežto Mike Feeney čněl jako hora strusky a nedalo se s ním pohnout.

Pokoušeli se o navázání opatrných kontaktů. Jimmy se setkal se Shaunem O’Donnelem a obědval s ním. Shaunovi se hoch docela zalíbil, potají se bavil jeho nadšením; neviděl v něm škodnou a byl přesvědčen, že mu od něho nehrozí nebezpečí. Shaun vážně naslouchal a v duchu se smál Jimmyho neobratným pokusům o diplomatický postup. Když skončil, zavrtěl Shaun hlavou.

“Z toho, hochu, nic nebude. Setkat se s Tonym! Kde? V tom jeho zlatém salóně jako Vinsetti?

To ne, můj drahý!”

“Ale já vám přísahám, že Tony chce vyřešit všechny existující rozpory!” Shaun při tomto tvrzení jenom zamrkal.

“To je hezkej opis pro prvotřídní vraždu. Jistě chce spory urovnat a my nechceme nic jinýho. Ale my usilujeme o spravedlivý řešení, naše zbraně jsou stejně dobrý jako jeho. Ne, chlapečku, do toho se ty nepleť. Ty jsi docela prima kluk a ani vlastně nepatříš k žádný bandě. A tomu šejdíři Conu O’Harovi vyřiď, ať si dá pozor na svou ženskou před Tonym Perellim. Con se brzo postěhuje na onen svět. Už jsme udělali nad ním kříž a von vo tom ví. Ale přece jenom mu to vyřiď.”

Dlouze se zadíval na Jimmyho.

“Proč vlastně nevypadneš z Chicaga, chlapče? Jestli si myslíš, že je pro tebe dobrý potloukat se s bandou, tak ti řeknu, že se mejlíš. Než se naděješ, pořádně tě namočej do svýho svinstva, a to bude tvůj konec. Radši bys měl jet domů.”

Jimmy zavrtěl hlavou. K Chicagu ho vázalo pouto, které se nedalo tak snadno zpřetrhat. Ať

už ho čeká cokoliv, Minn Lee za to stojí.

Seděl celé hodiny v pokojíku, který si pronajal, a myslel na ni a v okamžicích úplného vystřízlivění se všemu divil a žasl; on, se svým přísným vychováním, s tak typicky evropskými názory, by měl najednou upadnout do područí děvčete, které při nejlepším patří k polosvětu; její dosavadní způsob života je přece podle obvyklých měřítek svrchovaně

nechutný.

Ale nedokázal se přinutit, aby na ni myslel jinak, než jak ji viděl. Den za dnem, hodinu za hodinou ho víc a víc k sobě přitahovala.

Gangsterský způsob života ho mátl a ohromoval. živnost Tonyho Perelliho byla velice

rozvětvená a komplikovaná. Jeden zájem překrýval druhý; muži, na které se Jimmy díval jako na poslušné Perelliho zaměstnance a o kterých si vždycky myslel, že jsou náčelníkovi slepě

oddáni, udržovali ve skutečnosti spojení s jinými skupinami a svou věrnost Tonymu považovali za dočasný závazek.

Perelli měl spojence ve zvláštních podnicích, poskytoval jim ochranu a dělil se s nimi o zisky. Když podnik skončil, končilo i spojenectví. A přátelé, se kterými jsi družně popíjel, obědval a hodoval, číhají za tvými zády jenom na příležitost, aby tě zradili.

Stálí členové bandy, Angelové a Molové, věděli o tomto ujednání, ale Jimmy považoval tato dočasná spojenectví za trvalá.

V bytě Tonyho Perelliho se často setkával s hezkým italským chlapcem Salvinim. Hrál dost dobře na housle. Tony nadšeně vychvaloval jeho umění. Pak se Salvini přestal objevovat. Když se Jimmy po něm ptal, odpověděli Angelo a Perelli vyhýbavě, že prý jeho práce již

skončila. Jimmy nepátral, o jakou práci šlo. Jednou jel Burnhamskou ulicí a spatřil kolem malého sedana dav zvědavců. Zasvištělo policejní auto, houkalo a rachotilo, až zastavilo za nehybným strojem. Policisté rozháněli okounějící diváky na všechny strany. Jimmy zastavil a prodral se davem. Policista právě zvedal mrtvolu.

Obličej vypadal příšerně. Avšak Jimmy poznal Salviniho; téměř omdlel hrůzou. Spěchal zpět do velkého bytu a zastihl Tonyho, jak zrovna vybírá dárky na večírek, který toho večera pořádal. Jakmile osaměli, vychrlil Jimmy zprávu o Salviniho smrti. Perelli poslouchal, nic neříkal a ani se nepohnul; pro něho to nebyla překvapující novinka. Když Jimmy skončil, Perelli pokynul hlavou.

“Určitě to byl Salvini a bylo to jeho auto. Tak už to chodí. Ten kecal ztratil nadobro rozum. A já jsem ho varoval, Jimmy, já jsem si s ním dal hodně práce. Řek jsem mu: ,Salvini, až tenhle kšeft skončí, možná že bych si tě vzal k sobě do organizace, ale zatím ještě ne.’ A co udělal ten trouba? Kecal si rozumy po celým Chicagu a všude žvanil vo mých obchodech, až

federální policajti přepadli jeden můj pivovar. Stálo mě to dvacet tisíc dolarů, než jsem ho moh zase votevřít.”

Jimmy na něho zděšeně civěl.

“Ale vy, vy,” vydechl. “Nebyl to váš člověk?”

Tony zavrtěl hlavou.

“Vy jste ho přece ne”

Perelli opět zavrtěl hlavou. “Já ne, Jimmy. Já sám takový věci nedělám. Ale asi některý z mých hochů ho měl už plný zuby, a tak to dopadlo. Co jsme měli dělat? Měli jsme ho snad zažalovat u soudu,aby přestal cintat? Nesmálo by se celý Chicago, kdybych chtěl na něho poslat modrý? Ne, Jimmy, stalo se to tak akorát včas. Muselo to tak bejt.” S klidným svědomím na vraždu zapomněl.

Mezi bandami vedla ostrá hraniční čára. Na jedné straně stál vykonavatel vůle Mika Feeneye a proti němu ve stejném postavení člověk Tonyho Perelliho. Existovala území, kam nesměl nikdo vstoupit, země nikoho, kde zuřila nepřetržitá bitva, kdo ovládne ten či onen strategický

bod.

Perelli měl monopol na automaty, hrací strojky, které nesly obrovské zisky. Čas od času je někdo vyloupil, vyrval z osazení a pohodil na ulici, polámané a rozbité; hned nato začali po ulici bloumat osmahlí muži, tvářili se nápadně nenápadně, hledali někoho a dobře věděli, že také je někdo hledá. Celou záležitost ukončily tři krátké výstřely, doplněné houkáním policejního auta a rychlým příjezdem sanitky. Nakonec seděl u Kellyho v kanceláři jeden rozcuchaný muž, který byl podroben ostrému výslechu.

O bouchače nebyla nouze. Mohli jste si je koupit za přiměřenou cenu v New Yorku, Detroitu, St. Louis či ve Filadelfii; zkušení střelci uměli střílet s neuvěřitelnou přesností oběma rukama a při pronásledování nikdy neztráceli hlavu.

Zdálo se, že Tony kolem sebe shrom áždil nejlepší z nich; jeho agenti dávali bedlivý pozor, aby druhá strana nezískala kvalitnější odborníky, a běda tomu, kdo by chtěl přeběhnout!

Po materiální stránce byla společnost jedinečně vybavena. Ve vlastních laboratořích chemici zkoumali kvalitu alkoholu, který pašovali jiní odborníci auty, lodí, vlakem a dokonce i letadlem. Obchodní stránka organizace byla tak komplikovaná, že jenom vynikající odborník by dokázal rozluštit všechna účetnická kouzla a všechny jinotaje.

Jednou Jimmy popíjel čaj v mondénním chicagském hotelu. Najednou ho oslovil vřískavý

hlas a s úsměvem se k němu přiřítil Con O’Hara. Hlučný chlapík, tenhle Con O’Hara, přímo přetékající sebevědomím; trošku hrubián, trošku chlubil, ale se smyslem pro humor, který u něho probleskoval jenom sporadicky.

“Seznam se s paní O’Harovou, Jimmy”

Jimmy se podíval na dívku a dech se mu zatajil. Viděl ji už předtím, jak jde za O’Harou, ale myslel si, že nepatří ke gangsterovi. Ani ve snu by mu nenapadlo, aby spojoval tento křehký

zjev s neotesaným, hrubým, řemeslným vrahem. Světlovlasá, vysoká a štíhlá; tvář madony; světle šedé dětské oči, rudé rty, které nepotřebovaly rtěnky.

“Jsem ráda, že vás poznávám, pane McGrathe, hodně jsem už toho o vás slyšela.” Kéž by nikdy nepromluvila! Ten líný, vulgární hlas zněl nepřiměřeně k její kráse.

“Posaď se, děťátko.” O’Hara jí přisunul židli. “Vobcházíme vobchody. Maria klidně rozfofruje kilo dolarů, jako by to byly dva centíky.”

O’Hara ji pozoroval s obdivem, zřejmě byl do ní po uši zamilován. Nazýval ji paní

O’Harovou, ale s jistou nevážností v tónu.

“Slíbils mi, že mě představíš panu Perellimu,” připomněla mu. Špulila teatrálně rty, jako nezbedné děcko, myslel si zklamaně Jimmy.

“To víš, že tě k němu vemu,” ujišťoval ji Con. “Ale Tony není dneska večer doma. Chce se s ním za každou cenu seznámit,” vysvětloval Jimmymu.

“Hlavně bych ráda poznala paní Perelliovou, tu Cíňanku.”

Con nakrčil nos.

“Nic na ní není, holčičko, je to úplně bezvýznamná Číňanka. že je hezounká? No jo, to snad ano, ale můj ideál krásy to není.”

Hleděla upřeně na Jimmyho; v jejím pohledu vyčetl záblesk obdivu, ale hned si uvědomil, že jde jenom o povrchní zájem. Pravila, že Chicago celkem ujde, ale New Yorku se nevyrovn á. Je to nádherný město, ale všechny dobrý přátele má v Brooklynu, tak se jí tam trošičku stejská.

O Jimmym věděla hodně od Cona; usoudil tak ze způsobu, jak s ním mluvila; jistě by se k němu chovala s větší úctou, kdyby jí její druh naznačil, že Jimmy zaujímá v organizaci nějaké

významnější postavení. Ani trochu ho nelitovala. Maria Pouluská totiž vůbec nevěděla, co je to soucit.

Jimmy vyšel z hotelu a byl velice překvapen, když nečekaně narazil na Tonyho Perelliho. Šéf kráčel směrem k Michiganské třídě za doprovodu čtyř obvyklých mordýřů, dvou vpředu a dvou vzadu. Jimmy se plným právem domýšlel, že další čtyři stojí na druhém chodníku. Perelli často podnikal pěší výlety, občas po cestě vyřídil i nějaký menší obchůdek, občas nakoupil dárky pro Minn Lee, hlavně však se chtěl protáhnout, neboť cítil, že nutně potřebuje trochu pohybu.

Jimmy teď už věděl dost o Perelliho zálibách, o jeho sympatiích a antipatiích. Proto ho nechtěl dohonit. Sledoval váženého muže v uctivé vzdálenosti. Zahnuli doprava na hlavní

třídu a Jimmy si všiml, že se čtyři hlídači ještě víc přimkli ke svému vůdci. Ušli sotva

padesát kroků, když zrovna před skupinkou zpomalilo uzavřené auto jedoucí velmi blízko chodníku Třeskly ohlušující rány. Střela z kulometu se odrazila Jimmymu tak blízko u obličeje, že ho téměř zranil závan vzduchu. Jeden hlídač ležel na chodníku. Tři stříleli oběma rukama na auto, které se prudce vychýlilo z dráhy a zastavilo uprostřed ulice. Doprava se zastavila nebo se začala překážce vyhýbat. Policisté měli nakvap; jeden vyskočil na stupátko a vytáhl ven mladého řidiče, který o sobě nevěděl. Za uchem mu vytékala proudem krev. Obličej měl bílý jako křída.

Druzí dva muži dřepěli bez života na zadních sedadlech. Tonyho střelci rozuměli svému řemeslu.

Tony se vrátil z komisařství velice rozzlobený, ačkoliv jinak se uměl ovládat za všech okolností.

Jeden z jeho nejlepších bouchačů padl, a fakt, že dva útočníci teď leželi pod dehtovanou plachtou, kde čekali na identifikaci, mu ani trochu nespravil náladu.

“Určitě to byli lidi Feeneye. Shaun O’Donnell.”

Minn Lee mu jemně přikládala na pohmožděný kotník jódovou tinkturu.

“Tak to ve skutečnosti, Jimmy, vypadá,” dodal Tony už klidnějším tónem. “Dnes ráno mi poslal Shaun vzkaz, že by si rád se mnou popovídal o uzavření příměří. A odpoledne poručil svejm torpédům, aby mě ještě víc uklidnili. A k tomu pomlouval Minn Lee. Jimmy, kdybys věděl, co ten všecko napovídal o Minn Lee!”

Jimmy na něho udiveně hleděl.

“Proč?” zeptal se vzrušeně. “Minn Lee mu přece nic neudělala.”

“Tak to už na světě chodí. Za chvíli si to povíme.”

,Za chvíli’ znamenalo velice brzy. Zavedl Jimmyho na balk ón, ze kterého viděli Chicago, jak se před nimi rýsuje ve slávě skvělého italského západu slunce.

“Sejdeš se s O’Donnellem, Jimmy. Pozvi ho na schůzku, určitě přijde.”

“Ale co bych moh dělat” spustil Jimmy.

Tony ho jediným posunkem umlčel.

“Zatelefonuj mu, že s ním chceš náš spor urovnat. že bys rád věděl, jak až daleko chce jít. Zavoláš ho a řekneš mu, že nás chceš smířit. Ale musíš tvrdit, že já nevím o tvým úmyslu. Nepřeju si žádný maléry, Jimmy, a ty přece dovedeš zařídit všechno na světě po dobrým.” Ujednat si schůzku se Shaunem O’Donnellem nebylo nijak snadné. Byl mimořádně plachý a úhybný, bál se společnosti a nechráněných ulic. Jimmy McGrath si vlastně ani neuvědomil, že přišel do styku s tolika spolupracovníky Mika Feeneye jako žádný jiný gangster. Teprve po dvou hodinách se mu podařilo O’Donnella telefonicky dostihnout, ale jeho odpovědi nevyznívaly nijak povzbudivě.

“Kdybys to nebyl ty, Jimmy, poslal bych tě rovnou do prkvančic. Děláš vyjednávače, že? Tak vidíš a minulej tejden chtěl tvůj starej nabulíkovat světu, že jsi němej.”

“Mohli bysme se někde setkat?” otázal se Jimmy.

Telefon mlčel.

“Snad si Perelli nemyslí, že já mám prsty v ty poslední přestřelce, že ne, Jimmy?” V hlase Shauna O’Donnella se ozval neobvykle úzkostný tón.

“Cože ano.” Jimmy zaváhal. “Já bych řek, že si to myslí, Shaune.” Nezáludná poctivost Jimmyho odpovědi Shauna O’Donnella úplně odzbrojila.

“Dobrá. Uvidíme se. Přijď na roh Atlantický a Pětadevadesátý dneska večír v deset. Ale ať s tebou nikdo nechodí. Já ti věřím, Jimmy. Stejně si nemyslím, že by naše schůzka byla k něčemu dobrá.”

Jimmy informoval Tonyho o výsledku svého jednání. Perelli ho poplácal po zádech.

“Jsi chlapík, Jimmy. Zajeď tam se svým sedanem, vystup a počkej na rohu, až se vobjeví

Shaun. Con může zatím dřepět na podlaze ve voze, aby ho nebylo vidět. A možná že ho ani nebudeš potřebovat.”

Jimmy poslouchal a v hlavě mu vířily roztodivné myšlenky.

“Jak to?” zeptal se tupě. “Co vlastně po mně chcete?” Perellimu svítily oči chladné jako ocel. Vytáhl z kapsy malý hezký kolt a podal ho Jimmymu.

“Strč si ho pod paži, Jimmy, a dej mu to pořádně sežrat. Pořádně a naplno.” Rozhostilo se napjaté mlčení. Jimmy na smrt zbledl.

“Co po mně vlastně chcete?”

“Nezáleží ani trochu na tom. co po tobě chci. Důležitý je, že ti dávám rozkaz,” řekl klidně

Perelli. “Vodpráskneš Shauna O’Donnella.”

Jimmy odemykal pokoj a neuvědomoval si, jak se sem dostal. Pohyboval se mechanicky a nemyslel vůbec na nic. Svět se stal neskutečným monstrem; docela cizí mu připadali živí lidé, kteří se tísnili na ulicích a proplétali v divoké změti automobilů, pohybujících se a zastavujících poslušně podle toho, jak se rozsvěcovala a zhasínala zelená a červená světla. Mají své domovy, své příbuzné a svoje zájmy. Tisíce se jich v tomto okamžiku oblékají na večeři a milióny odpočívají v bezpečí svých příbytků a domovů. Nemají jiné starosti než svoje soukromé problémy, které snad neminou nikoho.

On sám patří ke zvláštní sortě. Všichni ostatní jsou normální lidské bytosti; ale on je docela jiný, potencionální vrah, chladnokrevný vrah člověka, který mu důvěřuje tak, jak pravděpodobně nikdy nedůvěřoval nikomu na celém světě. Musím se z toho nějak dostat. Jimmy se bolestně zašklebil.

Shaun O’Donnell mu důvěřuje a on ho za to zastřelí. Jimmy tomu nemohl uvěřit. Napsal si na kus papíru: “Shaun O’Donnell mi důvěřuje a já ho zavraždím.” Ale ani potom se nemohl smířit s podivnou situací. Roztrhal papír na drobné útržky a házel kousek za kouskem do ohně

plynového hořáku. Díval se na ně, jak padají, tyto žalostné, zuhelnatělé lístky, na smaltovaný

poklop. Sám vstoupí brzy do ohně, poměrně bílý a neposkvrněný, a takhle z něho vystoupí, zuhelnatělé, ošklivé zbytky člověka.

Ani mu nepřišlo na mysl, že by sám mohl zemřít. Seděl s hlavou v dlaních a přemýšlel znovu a znovu o svém úkolu; napadla ho divoká myšlenka, že by mohl Shauna varovat. Je to přece tak jednoduché. Stačí zvednout telefon, vytočit číslo a, co potom? Tony Perelli by se o jeho zradě stejně dověděl. Podobné zprávy letí podsvětím jako elektrická jiskra. Obrovská

tajemství, po kterých policie léta pátrá, nejsou v podzemí vůbec žádným tajemstvím. Perelli by se samozřejmě dověděl, že byl zrazen, a za zradu existuje pouze jediný trest. Jimmyho však nezadržoval strach z trestu: zrazoval ho zvrácený pocit oddanosti k muži, kterého měl rád, k nové partě, která ho mezi sebe přijala, která v něm vzbuzovala odpor a zároveň na něm vyžadovala bezpodmínečnou poslušnost.

Takhle tedy bude vypadat konec, konec Jimmyho Mc Gratha. Jestliže zabije Shauna O’Donnella, udělá nad ním Feeneyova banda kříž. Bude ho čekat smrt, usmál se při té

myšlence. Smrti se ani trochu nebál. Jestliže zabije Shauna, pak si smrt zaslouží: zánikem přece všechno začíná i končí. Tony mu poskytne ochranu, pošle ho na čas z Chicaga někam ven, až větší zločin proti Feeneyově bandě vymaže vzpomínku na zločin menší. Strašně litoval Shauna, ale z nějakého záhadného důvodu mu nebylo ani trochu líto paní

O’Donnellové, která se přece k němu chovala tak vlídně a laskavě. Nedokázal na ni myslet jako na postiženou ženu. Nedovedl si představit, že by ztělesňovala romantické a tragické

vdovství. Myslel na ni jenom jako na jedno kolečko v soukolí bandy Mika Feeneye. Je možno se jí obávat. Ale není možno se obávat o ni.

Někdo zaklepal. Vyskočil. Vyšel do malé haly a otevřel. Za dveřmi stál Con O’Hara v novém šedivém obleku, tvrdý plstěný klobouk měl posunutý do zátylku a v širokém obličeji mu žhnul vonný doutník.

“Máš hodně práce, chlapče?” zeptal se.

Jimmy otevřel víc dveře a posunkem ho zval dál.

“Bydlíš sám? Poslyš, tyhle činžáky nejsou pro našince moc dobrý. Tony ti vopatří prima kvartýr.”

Rozhlédl se po ubohém pokoji a v očích se mu objevil nesouhlas.

“Tohle není pro našince,” opakoval.

Posadil se ke stolu naproti Jimmymu a díval se na něho očima napolo zavřenýma.

“Už sis to zařídil na dnešní večer?”

Jimmy pokrčil rameny. Chtěl vypadat, jako by se ho to netýkalo. Zmobilizoval v sobě

veškerou marnivost; chtěl dát na odiv svůj lhostejný postoj.

“Jistě.”

“Zajdi do garáže a vem si moji kraksnu. Ale na mužskýho, co bude sedět na podlaze, nevystrkuj žihadlo. Budu to totiž já. Feeneyho chlapíci jsou děsní koumové. Uviděj přijíždět fáro, a kdybych v něm seděl já, nikdo jim už nic nenabulíkuje. Jak by to dopadlo? Kolem nás by projelo nenápadně cestovní fáro a psací stroj by spustil o sto péro!” Con O’Hara byl bystrý muž a vyznačoval se značným pochopením pro své bližní. S tímhle hubatým chvastounem neměl Jimmy ani trochu strach; věřil mu bezvýhradně. Pracoval jako bouchač takřka od dětských let a svou první oběť skolil ani ne ve dvaceti. Dnešní prácička byla pro něho bezvýznamným povyražením; když na ni myslel, ani trošku se mu nezrychloval tep.

Setkal se s chlapci Jimmyho typu již dříve: dohlížel nad jejich krvavým zasvěcováním do řemesla, viděl, jak váhají a jak podléhají sprostému podlézání; až dospěl k názoru, že jsou to lidé černobílí a někdy taky podělaní. Doposud nic nenasvědčovalo tomu, že by Jimmy patřil ke zbabělcům. Předběžná bledost, chvění, lapání po dechu patřily přece neodmyslitelně k podobným událostem.

“Poslyš, Jimmy, tím se ani trochu netrap.” Vyndal doutník z úst a vyfoukl oblak kouře ke špinavému stropu. “Podívej, nic to celkem není. Každej musí nějak zhebnout, že jo? Když

čteš ty jejich příšerný noviny, máš dojem, že kdyby gangsteři vobčas nevoddělali nějakýho floutka, že by žil na věky věkův. A není to pravda? Nikdy ti nenapadlo, Jimmy, že někomu třeba taky pomůžeš, když ho pošleš na onen svět? Třeba by ho čekaly hrozný nemoci a bolesti!”

Jimmy udělal netrpělivý posunek.

“Nechci na to myslet, to je pravda.”

“To je samozřejmý, že se ti na to nechce myslet,” konejšil ho Con. Udělil mu několik příkazů, nadiktoval krátký časový rozvrh a odebral se ke svému nadřízenému, aby mu ohlásil výsledek návštěvy.

Tony nebyl doma, vyjel si s Minn Lee někam na venkov. Občas si dopřál malou projížďku. Nikdy neodjížděl ve stejnou dobu ani nedodržoval pevnou trasu. Feeney se ho několikrát pokusil přepadnout, ale nakonec se vzdal naděje, že by takovým radikálním zákrokem ukončil dlouhodobý spor.

V bytě byl jako obvykle Angelo, který přezkoumával účetní doklady z Kanady. Angelo nevykonával jenom funkci úředníka, kterého Tony Perelli pověřil vyřizováním důvěrných záležitostí. Všichni v něm viděli předurčeného Perelliho nástupce ve vedení bandy. Kupodivu nepocházel ze Sicílie. Nikdo pořádně nevěděl, Jak se jmenoval pravým jménem; říkali mu podle jeho rodiště Verona, aby ho odlišili od ostatních Angelů. Angelo Verona byl chytrý, spojoval

smysl pro strategii se značnými komerčními schopnostmi.

Feeneyové a Donnellové si ho vážili a báli se ho. Shaun tvrdil, že Angelo je

nejnebezpečnějším členem Perelliho bandy. Vynikal jako střelec oběma rukama a platil za nepopiratelnou autoritu v otázkách alkoholu. Zpravidla se neúčastnil šarvátek. Zato se účastnil všeho, co se dělo v okruhu přímého působení Tonyho Perelliho.

Shaun O’Donnell mu lichotil a hovořil o něm uctivými slovy. Ale Angelo si Ira ani trochu nevážil a přitom O’Hara stál na stupnici jeho úcty ze všech Irů nejvýše.

“Je tady šéf?” zeptal se Con. Našel si nejpohodlnější křeslo a zhroutil se do něho. Vytáhl další

doutník a ukousl špičku.

Angelo vzhlédl od své práce.

“Tonymu se nelíbí, když mu říkáš šéfe, Cone,” namítl.

Mluvil rychle a trhaně jako cizinec, který si uvědomuje, že nehovoří mateřským jazykem a úzkostlivě dbá, aby vyslovil každou větu co nejrychleji a co nejsprávněji. Jenže Angelo se narodil v Americe a nemluvil jinak než anglicky, kromě krátkého období svého života.

“Setkal jsem se s tím chlapcem,” prohodil Con.

Angelo zrovna počítal a jenom něco zabručel.

“Z toho kluka nebude pořádnej zabiják ani za milión let, Angelo.”

“Myslíš?” Angelo projevil zdvořilý zájem. “O kterým klukovi to mluvíš?”

“O Jimmym McGrathovi. Ale Tony se nemusí ničeho bát. Já už si to dneska večer s Shaunem rozdám”

Angelo se zaklonil. Jeho tenký smích urážel.

“Vysoukáš už konečně ze sebe pořádný slovo, Cone? Co vlastně znamená ten žvást o Shaunovi? Poslyš, ty bys měl bejt novinářem. Proč nezajdeš do redakce TRIBUNE a nedáš

jim výbornej tip?”

Con se zachmuřil.

“Copak nesmím s tebou ani votevřeně promluvit? Co je to s váma se všema? Všichni předstíráte, že vo nic nejde, a zatím jde vo hodně.”

Angelo ho probodl tmavýma očima.

“V týhle bandě se neděje vůbec nic, co by stálo za řeč,” prohlásil důrazně. “V nějaký knížce jsem čet, že nejlepší torpédo je takový, co nenadělá žádný kravál a my chceme bejt pořádný

torpéda. Možná, že v New Yorku se lidi rádi poslouchaj. Ale tady, Cone, tady se musíme chovat tak, jako by v každým koutku pokoje byl umístěnej mikrofon, spojenej přímo s policejním komisařstvím.”

Con našpulil rty.

“Policejní komisařství! Poslouchejte, vy pitomci”

“My jsme pitomci a známe moc dobře ty druhý pitomce,” Angelo zdůrazňoval každé slovo. Vtom vstoupil sám Tony. Minn Lee se odebrala přímo do svého pokoje. Tony lenivě pokynul Conovi a šel k Angelovi. Začal s ním tiše hovořit italsky. Tony se často uchyloval k italštině, když chtěl svým nejbližším sdělit důvěrné zprávy. Angelo mu odpovídal rovněž italsky. Tahle praxe Cona zlobila. Měl totiž pocit, že ho vystrkují ze svého okruhu.

“Poslyšte, proč mě vlastně vynecháváte?” ozval se.

Perelli se na svého služebníka pohrdavě podíval.

“Zval vás někdo, pane O’Haro?”

“Náhodou jsem tady” začal Con.

“A kdo tě sem pozval? Nemysli si, že můj byt je nějakej holubník, kam by sis moh

vpadnout, kdy by ti napadlo, Cone.”

“Chtěl jsem si s tebou promluvit o Jimmym.” Con se cítil dotčen ve své samolibosti. “Já bych radši udělal tu prácičku bez Jimmyho. Ten kluk vypadá, jako by se měl každou chvilku rozsypat.”

Perelli zvolna kráčel ke Conovi, který stál před ním, ruce připažené na kyčlích, hlavu nakloněnou na stranu.

“Ptal jsem se tě snad na to, co ty bys chtěl udělat? Tahle vražda patří Jimmymu. Jestli se mu podaří sundat toho chlapíka bez tvý pistole, ať to udělá. Ty jsi tady vod toho, abys Jimmymu pomoh, kdyby mu selhaly nervy a kdyby se Shaun do něho pustil. Von bere tebe s sebou, ne ty jeho. Pochop to, Cone O’Haro.”

Con se zamračil. Tvářil se uraženě.

“Dobrá,” zabručel.

Hledal nějakou záminku, aby mohl u Perelliho zůstat a zahladit tak nepříznivý dojem. Nepodařilo se mu to. Proto mlčky a zahanbeně odešel.

Po jeho odchodu dlouho nikdo nepromluvil, až konečně přerušil mlčení Angelo. Řekl italsky:

“Toho kluka bysme neměli posílat, Antonio. Jestli chceš, aby získal zkušenosti, tak mu ulož

nějakej míň důležitej úkol.”

Tony zavrtěl hlavou.

“Pořád ještě není náš člověk. Tohle je jedinej způsob, jak ho můžeme dostat mezi sebe. Pokud Jimmy musí rozvažovat každej krok, pokud ví, že na něho číhaj a čekaj střelci Mika Feeneye, potud nemá páru co je to pořádnej kšeft.”

Angelo potřásl hlavou.

“S tím nesouhlasím. Ale nebudeme už o tom mluvit. Zlomíš dobrýho pracanta.” Tony hodně putoval po městě. Měl spousty skladišť, kanceláří, laboratoří, pivovarů a podobných míst, o kterých se nesnadno píše; všechny podniky vyžadovaly občas jeho osobní

pozornost. Odcházel z bytu pravidelně skoro každý den. Minn Lee se obvykle hodiny mezi šestou a devátou únavně vlekly. Příchod Jimmyho jí skýtal vítané vzrušení v nudě před soumrakem.

V poslední době ji Jimmy už tolik nenavštěvoval. Měla ho docela ráda, v určitém smyslu slova ho dokonce milovala. Nijak nezapadal do zkušeností, které získala po odchodu z university. Jimmy a inspektor Kelly jí představovali tu Ameriku, se kterou úplně přerušila styky. Když jí japonský sluha Kiki přišel ohlásit Jimmyho návštěvu, pocítila slabé zatrnutí u srdce. Odložila výšivku a spěchala mu vstříc.

“Jimmy, už jsem si myslela, že k nám nikdy nepřijdete” spustila. A pak si všimla jeho obličeje.

Byl bílý a strnulý. V očích se mu objevil nezvyklý chlad.

“Není vám dobře, Jimmy?”

Zavrtěl hlavou.

“Nic mi není, Minn Lee. Napadlo mě, že bych se mohl zastavit a trochu si s vámi porozprávět.”

Usmála se a ukázala na židli. “Ne trochu, ale hodně. Tony přijde až v deset.” Nabral dech. Do deseti hodin se stane hodně věcí, změní se celý běh jeho života. Těžko se mu začínalo, ale pak přece jenom nesouvisle vykoktal: “Kdyby se mi něco stalo, Minn Lee Chtěl bych, abyste věděla, že vy jste byla pro mne docela něčím jiným Strašně

moc jste pro mne znamenala, Minn Lee zní to omšele a neupřímně, ale je to ryzí pravda.

Lidé by si možná mysleli, že jsem se zbláznil Vím přece o vás a o Perellim Nejste vdaná, že ne?”

Zavrtěla hlavou.

“Jistě, věděl jsem to. Ale na tom nezáleží. Nemohl jsem vám nic nabídnout. Jsem jenom ubohý, slabý, amatérský chuligán.”

Hořce se zasmál.

“Lituju sám sebe.”

Nastalo mlčení.

“Co tím myslíte, kdyby se mi něco stalo, Jimmy?” zeptala se tiše. Nuceně se usmál. “Víte dobře, jak vypadá ten náš obchod. Dnes jsem tady a zítra pryč.”

“Proč byste měl být zítra pryč, Jimmy?” Nespouštěla z něho vážné oči. “Má se snad dnes večer stát něco hrozného?”

Už otvíral ústa k odpovědi, ale rozmyslel si to. Jenom zavrtěl hlavou.

“Ne. O nic nejde, Minn Lee.”

Náhle povstal.

“Vy už jdete?” zeptala se překvapeně.

Přikývl. Nesnadno ovládal hlas: teď už skoro ani nedokázal promluvit. Rychle k ní přistoupil, vzal ji za ruku, chvíli ji hladil a pak si ji přitiskl ke rtům. A v příštím okamžiku odcházel. Garáž byla jenom o několik budov dále. Dorazil tam pěšky. Zeptal se na Conovo auto, ale nikoliv jménem Cona O’Hary. Pro garáž znělo jméno Con O’Hara příliš výrazně. Zřízenec ukázal na vůz a dál si ho už nevšímal.

Srdce mu bolestivě tlouklo. Šel nahoru ke dveřím a prudce je otevřel.

“Druhý dveře, ty pitomče!” zasyčelo to za ním.

Rozeznal Cona O’Haru, který se choulil na podlaze. Vlezl si za volant. Byla velká tma. Hlavní

silnice byla vlhká a kluzká. Vyjel z garáže, zahnul doleva a jel pozvolna. Za pět minut dorazil na Michiganskou třídu.

Kolem projelo auto. Reflektory mu naplno osvítily obličej. Na okamžik neviděl vůbec nic.

“Co jsem ti říkal, Jimmy?”

Con O’Hara odstrčil látku, pod kterou se ukrýval.

“Hledaj mě.”

“Proč zrovna tebe?” zeptal se Jimmy. Poprvé se zeptal na něco rozumného.

“Mě nebo někoho jinýho,” odpověděl Con netrpělivě. “Kdybych seděl nahoře vedle tebe, víš, co by se stalo? Vystrčili by na nás kulomet a už bysme se mohli rozloučit s Chicagem.” Když dojeli na náměstí, museli podstoupit další zkoušku. Pomalu k nim přijíždělo auto. Jimmyho udeřilo světlo přímo do obličeje a setrvalo na něm. Sehnul hlavu, aby se vyhnul oslnivé záři, a vyšel z okruhu světla zcela oslepený.

“To je Shaun,” zašeptal Con. “Mike Feeney o našem setkání neví, jináč bysme daleko nedojeli. To mi, chlapče, věř! Pěkně vopatrně, Jimmy. Máš všecky trumfy v ruce.” Konečně dojeli na místo schůzky, do opuštěné uličky, odkud vybíhala v pravém úhlu ulice s domy příslušníků středních vrstev. Rohový blok nebyl ještě dostavěný. Obklopoval ho normální plot. Jimmy zajel k chodníku. Srdce mu tak prudce bušilo, že ani nemohl dýchat. Strčil ruku do kapsy. Pistole tam byla. Natáhl spoušť. Vytáhl zbraň a položil ji na sedadlo vedle sebe.

Neviděl nikoho. Jenom několik aut se řítilo směrem k městu.

Přijede Shaun sám? Jestliže přijede vozem, bude zle. Jimmy doufal, že se objeví v průvodu střelců s kulomety a s veškerou odstrašující okázalostí, která odčiní příšernou urážku. Ať se stane cokoliv, Shaun musí zemřít. I kdyby se Jimmymu mělo rozskočit srdce, Perelliho

nepřítel musí zmizet z povrchu zemského.

“Vidíš něco, chlapče?” zeptal se ho z podlahy Con přidušeným hlasem.

“Nic.”

Díval se zadním okénkem. Přicházela nějaká žena s těžkým košíkem. Sloužila asi v některém sousedním domě. Přešla. A pak Jimmy zpozoroval, jak se k nim rychle podél chodníku blíží

postava. Snažila se držet ve stínu. Postava přicházela blíž a blíž. Chlapec se div nezhroutil, když poznal, kdo to je.

Vyšel z auta. Nohy se mu podlamovaly. V ruce držel pistoli. Svíral ji za zády.

“Seš to ty, Jimmy?”

Shaun O’Donnell k němu přicházel.

“Poslyš, chlapče. Můžu ti věnovat jenom několik mmut. Ve městě je rambajs a” Jimmy ještě pevněji sevřel pistoli. Bleskurychle ji vymrštil a vypálil. První výstřel minul cíl. Shaun O’Donnell sahal po revolveru a vrávoral k plotu.

“Ty”

V rychlém sledu zahřměly tři rány. Jimmymu proletěly takřka kolem uší. Con O’Hara střílel chladně, vědecky, neomylně. Shaun O’Donnell se zhroutil vedle plotu. Někde se ozval hvizd.

“Zmiz!” zavrčel Con a skočil do auta.

Chopil se volantu. Jimmy seděl vedle něho, zkroušená postavička, neschopná jediného pohybu a jediné myšlenky.

Shaun O’Donnell je mrtev to on ho zabil vylákal na smrt nejhorší zrada

“Můj bože!”

Vůz letěl. Con O’Hara býval automobilovým závodníkem. Jeho vůz byl stavěn na vysoké

rychlosti.

Řídil a přitom mluvil.

“Dostal jsem ho. Chlapče, tys ho netrefil. Ty ses úplně rozsypal. Já ti to nemám za zlý, Jimmy. Nemáš moji zkušenost, ani vodvahu. Nic si z toho nedělej, chlapče. Pěkně se posaď a dej si hlt z tý flašky, co najdeš v kapse. Viděls ho zkápnout? Na první výstřel. To děcko sedlo přesně pod srdce, Jimmy. Když já vytáhnu na někoho bouchačku, může si to ten dotyčnej spočítat, že mu nezbejvá než umřít.”

Jimmy seděl a zíral ušpiněným oknem ven.

Vrah Jimmy McGrath, vrah!

5

Zpráva se rozletěla Chicagem jako blesk: Shaun O’Donnell ji dostal. A byla to zpráva velice důležitá, protože Shaun platil za hlavouna mezi malými pohlaváry; představoval jistou dávku moci; byl to náčelník, na kterého se obraceli menší gangsteři se žádostí o materiální podporu nebo ochranu. Stačilo jeho jediné slovo a oběti umíraly rychle a často za hrozných okolností. Shaun oloupil před časem Perelliho o jeho mladého přítele tak odvážným způsobem, že se o události mezi gangstery dlouho hovořilo. Perelli seděl se svým přítelem Amigem ve svém bytě, když tu odvolali hosta k telefonu. Od té doby Amiga nikdo nespatřil. Našli ho v rozptýlených plantážích blízko Burnham Road a skoro ho nemohli ani poznat. Pachatelé ho zastřelili a mrtvolu spálili v nehašeném vápně. Tony se tehdy rozhodl, že se bude raději tvářit, jako by se nic nestalo: přátelství nikdy nesmí být na překážku obchodu. A teď byl Shaun mrtvý; u j
eho ženy se zcela nečekaně projevily typicky ženské vlastnosti; vybuchovala hysterickými záchvaty, plakala a křičela, že je to podlá vražda; přede dveřmi čekalo auto detektiva Harrigana, které ji mělo odvézt do nemocnice U milosrdných bratří, kde ležel Shaun. Nikdo mu nemohl

pomoci, leda narychlo přivolaný kněz.

Malý duchovní stál s Harriganem u lože raněného, který už nenabyl vědomí. Zablácený

policista na motocyklu, který mrtvolu našel, tu postával jako nezúčastněný divák. Bylo to dost divné, ale po celá dlouhá léta své služby se ještě nikdy nesetkal tváří v tvář s gangsterskou přestřelkou.

Lékař v bílém plášti, chladný, velmi schopný, poněkud lhostejný, myslel jenom na to, že skončí o půlnoci a že pak má schůzku se svou dívkou v Blackstonu, kde lékařský spolek pořádá taneční večírek. Měl proto dost času a trpělivě čekal na nevyhnutelný konec. O události se nejdříve dověděl Harrigan. Musel nejprve vykonat několik zbytečných formalit a jejich marnost ještě zdůraznil kněz, když se šeptem zeptal:

“Máte tušení, kdo to udělal?”

Lékař zaslechl šepot, rozhlédl se, usmál se a přikývl. “Můžete klidně mluvit nahlas; pacienta nerušíte, stejně vás neslyší. Podle mého názoru se mu ještě vrátí vědomí, ale ne na dlouho.” Kněz si dlouze povzdychl. Také on se poprvé setkal s takovým způsobem odchodu ze života. Byl mladý, odchovanec Říma, idealista, a v Chicagu se teprve zabydloval. Jeho ideály se shodovaly s reakcemi, jež mohl očekávat od svých oveček, a tyto reakce nebylo ani vidět, ani slyšet. Mluvil anglicky se slabým cizím přízvukem; jednou se vrátí do Říma a do klidného biskupství; protože byl šlechtic, prošel nákladným vzděláním a byl předurčen k vysokým hodnostem.

“Hrozné zločiny, ani trochu jim nerozumím!” Tvářil se zmateně. “Každý týden čtu v novinách o podobných vraždách. Je to strašné! Tak tedy vypadá přestřelka mezi bandami?” Harrigan pomalu přisvědčoval. “Ano. Patřil k tlupě Mika Feeneye.” Kněz pohlédl na umírajícího. “Znám ho. Páter Romani mi ho představil. Shaun O’Donnell?

Ovšem, býval ministrantem v katedrále Svatého jména.”

“Ano,” přisvědčil Harrigan.

Jaký zvláštní osud pronásledoval chlapce, kteří začínali tak slibně svou životní dráhu v tichém odloučení mohutných katedrál.

“Kde jste ho našel?” zeptal se Harrigan policisty, který sebou škubl, jako by se právě

probudil.

Našel ho na rohu Atlantické a Devadesáté páté třídy. Zrovna projížděl o dva bloky dál, když

začala přestřelka. Přijel právě včas, takže zahlédl sedana, jak mizí v dálce. Běžel k nejbližšímu telefonu a hlásil přestřelku na komisařství.

“Nic neřekl?” zeptal se Harrigan.

Policistovi se zdálo, že raněný zašeptal “Jimmy”. Docela určitě věděl, že trochu ospale nadával.

Harriganovi napadlo, že si vrah vybral dost nevhodné místo; uvažoval, proč se Shaun vydal na cestu bez doprovodu, bez svých osvědčených mordýřů, proč postavil auto asi dvě stě metrů

dále po silnici a proč jezdil po Chicagu docela sám. Mračil se, jak probíral všechny eventuality případu a nahlas přemýšlel, zda ho Mike Feeney úmyslně neposlal “na místo”. Kněz tento slovní obrat neznal. “Neposlal na místo?”

“Ano, důstojnosti,” přisvědčil Harrigan.

Pak si kněz vzpomněl, že už slyšel o podobných případech. “že by ho vlastní banda poslala na smrt? To je hrozné! Ale proč?”

Harrigan zavrtěl hlavou a trpělivě vysvětloval. “Bývá to cena, kterou gangsteři platí za udržení míru. Náčelníci nemůžou vždycky kontrolovat své lidi, když některý gangster začne o

své vůli střílet na protivníkovu bandu, náčelník buď může tento spor přijmout a pokračovat v něm, nebo poslat provinilce na určité místo, kde ho ta druhá banda dostane.” Mladý kněz zašeptal: “Obětovat člověka!”

“Dalo by se to tak nazvat, otče,” odpověděl Harrigan a chladně se usmál, “kdyby to byli aspoň

lidé. Ale podívejte se, co jsou zač” Ukázal na postel a jeho posunek hovořil výrazněji než

slova.

Shaun se pohnul. Zaslechli nepatrný hlásek. Lékař rychle vzhlédl a pokynul hlavou, neboť

ruce měl plně zaměstnané.

“Nemáte moc času,” pobídl je tiše.

Harrigan se posadil na kraj postele a sklonil se k pacientovi.

“Nazdar, Shaune. Znáš mě, že? Pat Harrigan. Kapitán Pat Harrigan” V unavených očích zahlédl záblesk porozumění.

“Ty jseš pašák, chlapče. Vždycky jsme spolu dobře vycházeli Jen si vzpomeň. Staral jsem se ti o matku, když jsi byl poprvé v lapáku, viď? Povíš mi, kdo ti to udělal, že mi to povíš?” Ubožák na posteli, něco zašeptal. Harrigan se k němu naklonil a přikývl.

“Jistě, už jsem poslal pro manželku. Jelo pro ni moje vlastní auto. Nikdy ti nedávali moc příležitostí, Shaune. Poslali tě na místo, že?” Harrigan čekal a poslouchal. Shaun O’Donnell rozuměl, ale neodpovídal.

“Tak to vyklop, hochu. Nebyl to Feeney? Dva kluci z Perelliho bandy, že, Shaune?” Oči se na něho pevně upíraly a Harrigan stupňoval hlas stále naléhavěji.

“Nepředstoupíš přece před boha se svědomím zatíženým lží? To přece ne. Neodprásk tě

náhodou Con O’Hara? Shaune, pro smilování boží, nesmíš odejít, dokud nám neřekneš

pravdu. Dostala tě Perelliho banda? Con O’Hara, vid?”

Trpělivě čekal

Věren tradici tlupy Shaun nepromluvil. Policiepro něho nic neznamenala. Její slib, že ho pomstí, pro něho nic neznamenal. Mlčel. Ne proto, že by nedůvěřoval policii. Ne proto, že by chtěl omylem dodržet čestné slovo. Nevěřil policistům, protože věděl, že policie jeho bandy si to vyřídí a že její vykonavatelé se rychle vydají na neodvratnou cestu, na jejímž konci bude pomsta. Spoléhal na vyšší autoritu, než je autorita zákona. Vědomí ho už opouštělo, ale on věděl, že mašinérie pomsty bude fungovat, a to rychle.

Harrigan četl toto poselství v jeho očích. Obrátil se ke knězi a vyzval ho, aby přistoupil.

“Takoví jsou, němí!” vzdychl si hořce a poklekl. Díval se na hodinky. Shaun ho nenechal dlouho čekat.

Paní O’Donnellová přijela do nemocnice příliš pozdě; stačila jenom zařídit manželův pohřeb. Předtím snad plakala, teď byla úplně klidná. Její instrukce zněly stroze, až bezcitně. Možná

však, že působilo jako balzám na její utrpení, když musela vyjednat kvalitu stříbrné rakve, která měla pojmout smrtelnou schránku Shauna O’Donnella. Neopomněla při tom podotknout, že cena nesmí překročit určitou částku.

Lékař ve svátečních šatech, připravený odjet na večírek, s úžasem naslouchal rozhovoru, odehrávajícímu se v jeho kanceláři. Paní O’Donnellovou provázeli tři náčelníci, kterým Mike Feeney nejvíc důvěřoval, a zženštilý mladík, který těsnopisem psal do knihy v rudé kožené

vazbě se zlatou ořízkou. Vdova odjela v doprovodu tří mužů přímo do svého bytu. Nejvýznamnějším členem doprovodu byl Spike Mulligan, plavovlasý, hubený muž ostrých rysů. Vypadal spíše jako dobře zaopatřený úředník než gangster. Povahu však měl nebezpečnější než

jedovatý had. Právě Spike se ujal úkolu naléhavé odvety. Mike Feeney byl zrovna ve státě Indiana, kde dohlížel na jistá důležitá jednání. Mulligan ho telefonicky informoval a Mike se v noci urychleně vracel domů.

“Udělali to Jimmy McGrath a Con O’Hara,” tvrdila paní O’Donnellová. “Tys je přece viděl, jak se vraceli, viď, Spiku?”

Spike přisvědčil.

“Věděla jsem, že Shaun jde na schůzku s Jimmym,” pokračovala vdova. “Většinou mi neříkal, kam má namířeno, ale tentokrát mi to prozradil. Radila jsem mu, aby zůstal doma. Perelli poslal Jimmyho, protože věděl, že mu Shaun věří. Ty dva je třeba vyřídit dřív, než se Mike vrátí.”

“To já taky tvrdím,” prohlásil Spike.

Ostatní muži přisvědčili.

“Jimmy je úplná nula podělanej a nic víc.”

“Neprojde mu to,” prohlásil Spike. “O’Hara dostal byt na North State. Bydlí tam s tou svou ženskou.”

“Perelli” začal jeden průvodce.

“Bojíte se ho?” vybuchla paní O’Donnellová.

Spike zamyšleně pozoroval dokonalé špičky svých nehtů.

“Není to jednoduchý, paní O’Donnellová.” V jeho hlase zazněl náznak” omluvy. “Ti druzí

dva, těm ani nenapadne, že je někdo viděl, s těma to půjde lehce. Já už oba dostanu, jestli náhodou nezdrhli.”

žena stáhla tvrdý obličej. Byla ztělesněním ošklivé nenávisti.

“Vyřídila bych Perelliho sama, kdybych se s ním setkala,” procedila skrze zuby. Rozhostilo se velmi dlouhé mlčení. Pak se náhle zvedla od stolu. “Jděte si pro ty hochy,” poručila.

Vrazi se vydali za svým posláním.

Reakce Jimmyho McGratha byla zvláštní a nečekaná. Rozloučil se s Conem O’Harou a šel pěšky domů. Byl docela klidný a v hlavě měl naprostý pořádek.

Splnil svůj úkol. Teď mu nezbývalo než čekat. Nelitovat už ani Shauna O’Donnella, ani sebe. Ruce měl potřísněny krví, krví svého přítele. Stal se z něho chladnokrevný vrah. Až dosud těm přestřelkám nerozuměl. Ležely mimo okruh jeho chápání. Nikdy se nedovedl vžít do situace toho, kdo vraždí. A teď byl sám vrahem. Nepřipouštěl si ani zármutek, ani výčitky svědomí. Jako by mu neznámý ošetřovatel anestetikem umrtvil cit pro to, co je dobr é a co zlé. Byl docela bez citu. Nejcitlivější místa jeho duše odumřela.

Šel nahoru do svého pokoje, odemkl, rozsvítil, zastrčil závoru a umyl si ruce. Měl strašnou žízeň, pil jednu sklenici vody za druhou. Svlékl si sako a vestu, uvolnil si límec, odkopl boty a lehl si do postele. Přetáhl přes sebe pokrývku a zhasl světlo. Vlastně by neměl spát, ale zatím usnul okamžitě, upadl do těžkého bezesného spánku.

Někdo zaklepal na dveře. Okamžitě se probudil a vyskočil. Pistole ležela na stole na místě, kam ji položil. Vzal ji. Srdce mu divoce a bolestně tlouklo. Příchozí opět zabouchal na dveře. Jimmy ho poznal podle hlasu. Byl to Angelo.

“Otevři, Jimmy!”

Odsunul závoru. Angelo vešel.

“Spals, co?” Upřímně se tomu divil. “Oblékni se a obuj se!”

“Tony chce se mnou mluvit?”

Angelo slabě zavrtěl hlavou. “Nechce s tebou mluvit. Ale našli jsme ti jiný byt, kde přenocuješ. Tenhle teď není bezpečný, Jimmy.”

Jimmy McGrath cítil, jak mu vysychá v krku. “Vědí” zakoktal, “vědí to o Shaunovi a o

mně?”

“Určitě to vědí,” odpověděl Angelo chladně. “Viděli Cona, jak jel s tebou zpátky do města.” Angelo se podíval na hodinky. “Hoď sebou,” zavelel stručně. Jimmy si neobratně obul boty, navlékl sako, zastrčil pistoli do kapsy a vyšel za Angelem z pokoje.

“Zhasni a zamkni dveře!” poručil Angelo. Jimmy poslechl.

Silně se chvěl. Dýchal trhanými, krátkými vdechy a výdechy. Bylo mu, jako by právě urazil dlouhou vzdálenost.

Sešli na ulici. Opodál stálo auto a na chodníku lelkovali dva muži. Jimmy je neoslovil. Ani Angelo si jich nevšímal. Zanechali je na místě.

O čtvrt hodiny později se Jimmy ubytoval v malém hotelu blízko bytu Tonyho Perelliho.

“Nikomu neotvírej. Brzy ráno za tebou někoho pošlu. Potom si dáš přinést snídani. Bude s tebou chtít mluvit Tony.”

“Kde je Con?”

“Doma,” odsekl Angelo netrpělivě. Neměl nejmenší náladu odpovídat na hloupé otázky. Vytáhli ho z postele, aby se ujal nového člena vražedného souručenství. Toužil jedině po rychlém návratu do svého útulného bytu.

Čekal venku, dokud neuslyšel zaklapnout závoru. Pak sešel k výtahu.

Hotel patřil Perellimu. Pro tuto noc v něm Jimmymu nehrozilo nebezpečí. Spike Mulligan se nevydal ihned za Jimmym McGrathem. Nejprve se ujal úkolu daleko obtížnějšího. Věděl, kde bydlí Con O’Hara. V okně se svítilo a z ulice bylo světlo dobře vidět. Spike zašel do nejbližší drogerie a zavolal ho.

“To jsi ty, Cone?” Mulligan znal O’Haru, pracovali spolu v New Yorku ve stejné bandě.

“Spike tě volá.”

“No a co je?” hlesl Con opatrně.

“Poslyš, Cone. Potřeboval bych si s tebou pohovořit. Shaun O’Donnell to dneska schytal. Jeho parta je na rozpadnutí. Nechtěl bys k nám?”

Con O’Hara nevynikal bystrými postřehy, ale byl vybaven, podobně jako nižší živočichové instinktem, který ho varoval před nebezpečím.

“To by šlo. Ale přijď až ráno, Spiku. Dostal jsem chřipku a celou noc nevytáhnu z domu paty.”

“A dnes večer by to nešlo?” naléhal Spike.

“Co bys řek zítřejšímu dopoledni?” zeptal se Con.

Nastala odmlka.

“Možná že přijdu za tebou a využiju tý příležitosti”

“Nevíš, hochu, jaká příležitost by ti třeba unikla, kdybys za mnou dneska nepřišel.” V Conově

hlase zazněl důrazný tón, který nebylo možno přeslechnout.

Spike Mulligan rychle uvažoval. Je Con O’Hara řádným členem bandy, nebo jenom s Perellim externě spolupracuje jako někteří příležitostní souputníci, jejichž služeb Tony využíval jen podle potřeby?

Spike znal přesně den a hodinu příchodu Cona O’Hary do Chicaga. Con je pravděpodobně

volným vrahem bez úvazku. Zatím ho Perelliho organizace nechrání.

“Toho lehce drapneme,” utěšoval se. “Perelli se na něho vyflákne.” Trošku měl strach z paní O’Donnellové, celá banda z ní měla obavy. Vrátit se a povědět jí o neúspěchu by znamenalo bezpříkladný malér. Zamířil na místo, kde zanechal svá “torpéda”, a po rychlé poradě zamířil k domu, kde sídlil O’Hara.

Dostat se k němu do bytu půjde poměrně snadno, protože vrátný má zároveň na starosti

obsluhu výtahu. Venkovní dveře jsou otevřeny ve dne v noci.

Když však přišli k budově, naskytl se jim docela jiný pohled; uzavřený sedan zvolna přijížděl směrem z města a zastavil se asi padesát metrů od vchodu. Světla svítila nepatrně a čím dál míň. Nikdo z vozu nevystupoval.

Spike se zastavil ve stínu a ušklíbl se. Kdyby teď vešel do budovy, rovnalo by se to pozvánce na neslavný pohřeb, protože veškeré pocty stejně sklidí Shaun. Vrátil se k místu, kde bylo zaparkováno auto, a odejel k Jimmyho domu. Kdyby i tam stál vůz, pak by mu nezbývalo než

se vrátit ke svému zaměstnavateli.

Projeli kolem budovy. Nikde nebylo ani stopy po autě nebo po hlídce. Spike vystoupil asi o sto metrů dříve, pomalu se vracel, přešel přes cestu, až došel ke dveřím činžovního domu. Otevřel jej velice snadno: bydlil totiž ve stejném domě. Po rozmluvě s paní O’Donnellovou se vrátil domů a přinesl si klíč.

Chodba byla tmavá. Stoupal tiše po schodech do třetího poschodí a mírně zaklepal na dveře Jimmyho pokoje. Nikdo se neozval. Opět zaklepal a pozorně naslouchal. Kdyby se Jimmy v posteli pohnul, uslyšel by ho. Ale neozval se nejmenší pohyb, nejmenší zavrzání matrace nebo jediný kradmý krok. Otočil kliku. Když zjistil, že není zamčeno, věděl, že pokoj je prázdný. Jimmy tedy nesplnil všechny příkazy do posledního písmene.

Spike rozsvítil a rozhlédl se. V posteli někdo spal, ale spáč už odešel. Spike četl pozorně

všechny stopy, protože dlouhou praxí získal značnou dovednost. Perelli Jimmyho odklidil. A pak mu náhle přejela po zádech mrazivým dotekem zvláštní předtucha. Jestliže Perelli vraha uklidil, pak dobře věděl, že po něm jdou.

Spike zhasl. Tiše scházel s pistolí připravenou k výstřelu. Bedlivě sledoval každý šustot. Palec mu spočíval na nataženém kohoutku koltu a tiskl pevně spoušť. Stačilo jenom, aby spustil palec a každý, kdo by stál v dostřelu, by klesl mrtev.

Otočil knoflíkem venkovních dveří, otevřel je a zastavil se. Přímo naproti u schodů, kolem kterých musel projít, stál týž sedan, který zahlédl u domu Cona O’Hary. Na zlomeček vteřiny zůstal stát jako bleskem zasažený. Pak ho udeřilo do páteře něco tvrdého a bolestného.

“Rychle nastupovat, Spiku,” zašeptal za ním neznámý hlas.

Vystrčili ho na nejvyšší schod. Zároveň vystoupili dva muži z auta. Jeden k němu přistoupil a vzal mu pistoli z ruky.

“Co se děje?” V krku měl sucho, hlas zněl chraptivě. Podíval se nahoru a dolů; nikde ani stopy po jeho torpédech; čekají na něho asi o dva bloky dále. Ani si nevšimli, že zastavuje nějaké cizí auto. Možná že jsou tak hluší, že nevnímají vůbec nic.

Muž vzadu tiše zavřel dveře. “Pojedeš na výlet, Špiku,” řekl. Strčili ho do vozu vedle řidiče. Vůz se rozjel.

“Řekni mi, co se vlastně děje,” žadonil Spike. “Nes jsem Jimmymu vzkaz od Shauna.” Vzadu za ním se někdo zachechtal. “Teď bys moh zase přinýst vzkaz od Jimmyho Shaunovi,” vysmíval se mu.

Vůz nabral rychlost. Spike seděl a uvažoval, kam se vlastně řítí. Nic jiného mu nezbývalo. Každá banda má svoje oblíbené místečko.

Třeskl výstřel. Spika opustily myšlenky, představy, naděje, vůle.

Řidič zpomalil jízdu a zastavil u chodníku. Muž, který vystřelil, sklonil pistoli. Naklonil se prudce vpřed, otevřel dvířka, nadzvedl mrtvolu za ramena a vystrčil ji na ulici. Auto opsalo dokonalý oblouček, aby se kola nedotkla ležící postavy. Pak se otočilo a vracelo se stejnou cestou. Vrah si zapálil cigaretu.

“Měli jsme ho napřed vyhodit ven,” zabručel řidič. “Teď abych si celou noc čistil kabát.”

“Nezapomeň na to,” řekl vrah.

“Nebo ho spal,” radil druhý. “Nač jsou pece?”

6

Mike Feeney se vrátil z Indianapolis. V hlavě se mu honilo víc starostí než myšlenek na pomstu. Myslilo mu to pomalu, ale nebyl hloupý. Nemálo ho zmátlo a vyděsilo, jak divoce a výbušně ho sestra přivítala. Ale díval se na situaci z hlediska velkého obchodu, což bylo u pašeráků lihovin běžné.

“Spike se nevrátil,” hřímala sestra.

“Nevrátil se,” souhlasil.

Přivítal příležitost, kdy může dokázat převahu své taktiky.

“Byl to bláznivej nápad poslat tři muže za O’Harou a za Jimmym. Perelli je přece musel čekat. Přestaň, prosím tě!” okřikl ji, když opět zvýšila hlas. “Tony se dá vyřídit jenom jediným způsobem. A já vím, jak na něho. Ti hoši si to pěkně slíznou. Už jsem tě prosil, abys přestala ječet, buď tak laskavá.”

Zachmuřeně se posadil k bohaté snídani; byl unavený, utýraný, ve špatné náladě; za bezprostřední příčinou jeho hněvu se skrýval strach ze smrti, která nečekaně přepadává ty, kdož neustále žijí na samém okraji propasti. Vzpomínal na všechny své svazky s Perelliho bandou a uvažoval, kde by našel vhodné styčné body.

Angelo?

Vycházel dobře s Angelem, který usiloval o splynutí zájmů obou band, o fúzi, při které by Feeney spravoval určitou přesně vymezenou oblast. Při oslavě Feeneyho narozenin u Belliniho Angelo napůl slíbil, že by mohl nastat den příměří, že Perelli osobně pohovoří od srdce k srdci se svým protivníkem. Měla to být důležitá schůzka, které se měli účastnit i soudcové, aby dodali jednání lesku a podtrhli význam vlastnictví, v podobných shromážděních obvykle přehlíženého. Podle svých zvláštních mravních zásad a podle své

osobité logiky se distancoval od nepřátelství, které přivedlo Shauna k nevyhnutelnému konci. Snídal sám. Uvědomoval si, že se ocitl v ožehavé situaci, protože nemá nikoho, kdo by Shauna mohl nahradit; musí uvážit řadu věcí, rozhodnout se, jak postupovat dál. Celý jeho život závisí na příštím rozhodnutí

Tony Perelli toho rána tak brzy nesnídal.

Když už slunce stálo vysoko na obloze, posadil se k varhanám; prsty mu nahodile bloudily po klávesách; ponořil se zcela do hudby a nemyslel na nic jiného.

Minn Lee seděla na nižším schůdku a vyšívala s mikroskopickou přesností čínského draka, kterým se zabývala od té doby, co se nastěhovala k Tonymu. Byl to nesmírně

komplikovaný

vzor a Minn Lee jej rozvíjela bez jakékoliv předlohy. Dílko s jemnými odstíny, už teď

krásné Tony se jím pyšnil a občas uprostřed oběda pro ni posílal, aby předložila výšivku hostům k obdivu.

Přestal hrát a přehodil si nohy přes lenoch židle. “Líbí se ti to?” zeptal se jí. Přisvědčila.

Vážil si jejího úsudku, nebo snad potřeboval souhlas publika; Minn Lee byla jeho jedinou posluchačkou.

“Gounod,” prohodil. “Škoda že ten zatracenej blázen nebyl Ital. Ale vzdělával se v Římě. To bys ani neřekla, že to vím, že?”

Podívala se na něho a nepatrně se usmála svým nevyzpytatelným úsměvem. Nechtěla jím říci nic více a nic méně.

“Ty víš všechno, Tony.”

Usmál se shovívavě. Minn Lee, jediná na světě, ho dovedla tak ukolébat, až vrněl jako

dítě.

“O hudbě, to ano. Kdybych možná zůstal v orchestru u Cosmolina, byl by ze mne bezvadnej muzikant, ale byl jsem moc ctižádostivej. Stal jsem se kuchařem. Umělec se prostě ve mně

nezapřel!”

Byla to skoro pravda. Ve skutečnosti nikdy kuchařem nebyl, ale se zvrácenou rozkoší

předstíral, že vyšel z horších poměrů, než ve skutečnosti. Nikdo nepodezíral Antonia Perelliho z komplexu méněcennosti, a přece jím trpěl. Nikdo si tak neuvědomoval svůj nízký

společenský původ jako tento král podsvětí. Jednou zavraždil bývalého učitele, člena staré

dominikánské bandy, protože se vysmíval Tonyho rukopisu a dovolil si pochybovat o jeho gramotnosti.

Vešel Angelo Verona, velmi unavený a zdaleka ne v nejlepší náladě. Od časného rána pracoval venku a kontroloval dodávky, které docházely během noci. Sundal si rukavice, svlékl plášť a hodil je na lavici. Potom vyndal z kapsy svazek papírů a položil je na stůl. Tázavě se zadíval na Minn Lee.

“Potřebuješ mě, Angelo?” zeptal se Tony.

“Si,” odpověděl.

Tony se sklonil a zatahal dívku za nohu. “Běž, můj čínskej andělíčku. Zase se vrátíš.” U dveří se dívka obrátila. Zapomněl snad Tony na svůj slib?

“Řek jsem, že tě pak navštívím.” Jeho hlas byl stále silnější, až skoro křičel. “Copak mě

ksakru neslyšíš?”

To byl celý on, Tony, kterého nikdy dokonale nepoznala. Usmála se, poslušně se obrátila a odcházela.

“Tak co?” zeptal se Perelli.

Angelo podal stručné hlášení.

“Dojel vlak z Kanady. Jeden uzavřený nákladní vůz byl otevřený a polovina nákladu zmizela.”

Zpráva, že ho okradli o část nákladu, Tonyho obvykle rozlítila na nejvyšší míru. Považoval se za řádného obchodníka. Nikdy nekradl cizí zboží. Každou bednu likérů, kterou dovezl, každou sklenku alkoholu koupil za pravé peníze. Na krádeže se odedávna specializovala Feeneyova banda. Jeho gangsterům nebylo nic svaté. Ukradli by klidně celou loď s nákladem lihovin, dokonce se za souhlasu jistých úředních činitelů jednou vloupali do skladu s neprocleným zbožím a sebrali obrovské množství zboží, za které nezaplatili jediný cent. Jestliže Angelo očekával, že Tony vybuchne, byl příjemně překvapen.

“Polovička alkoholu v čudu, co?” prohodil Tony. “Vím o tom. Udělali to policajti v Michiganu. Řek jsem jim, jen ať si pánové poslouží.”

Angelo se trpce usmál a podíval se do zápisníku. “Tak to udělali policajti! A já jsem zaplatil pět set dolarů železničnímu úředníkovi. A dva tisíce dolarů prohibičnímu důstojníkovi. Jináč

by zboží nepustil.”

Tony prohlásil, že to stojí za to. Nechce mít maléry, tak znělo jeho heslo. Nechce mít maléry s policií, s federálními úřady, s Feeneyem nebo s kteroukoliv jinou bandou.

“Zítra začneme nakládat,” řekl Angelo. “Je to prvotřídní zboží.” Tony si namátkově prohlédl seznam. Všiml si několika známých jmen. Obrátil se k varhanám.

“Buď opatrnej,” varoval Angela. “Soudce Cohlson musí dostat kvalitní šampaňský. Posledně

dostal jablečnej mošt a udělal rambajs až na půdu. Nechci mít žádný potíže. Pozor na

soudce Nejvyššího soudu. A dávej pozor na Feeneyovu bandu!”

Přikývl a opakoval: “Dávej dobrej pozor!”

Angelo se usmál. Byl mladý a plný sebedůvěry. Podle jeho názoru znamenala rána, která

postihla Feeneyova příbuzného a nohsleda, krach, z jakého se Ir nikdy nevzpamatuje. S

Feeneyem je konec, zůstane z něho jen ubohá troska velikosti, která vlastně nikdy moc veliká

nebyla.

“To mi ani v patě neleží. Vod toho přídělu, co dostal Shaun, bude Feeney jako kočka na kolečkách. Mozkem party byl Shaun.”

Tony se usmál. Nesdílel jeho názor, ale bylo pro Tonyho příznačné, že nesouhlas nevyjádřil ani před svým důvěrníkem.

“To je nejhorší odsudek Feeneye, jakej jsem kdy slyšel,” prohlásil Tony. Zahrál na varhany několik taktů z Rigoletta. Hrál jemně a s citem. Rigoletto ho ukolébával, vléval mu do srdce pocit radosti. Pro Angela byl Tony hádanka, stál mimo okruh jeho zkušeností, nerozuměl mu.

Proto změnil námět hovoru.

,,O’Hara, to je trouba plechová, viď?”

Tony se líně obrátil.

“Je to Ir a přichází z New Yorku, ani za to nemůže.”

Angela tahle lhostejnost popudila.

“Má prima ženskou.”

Hudba náhle ustala a Tony se rychle oto čil. Narazili na otázku životní důležitosti. Zeny přece září romantickými barvami, jsou květy v zahradě života.

“Cože?” Oči mu svítily.

Angelo si vzdychl. Sám se o ženy málo zajímal. Pohrdal jimi, protože v obchodě jenom překážely. Soustavně je urážel. Jedinou výjimkou byla Minn Lee, k níž se choval zvlášť

vlídně; tato vlídnost připadala divná těm, kdo Angelu Verona dobře znali. Dokázal úplně

změnit své chovám, jenom aby jí udělal radost. A teď

“O ženských jsem neměl začínat,” prohodil. “To je tvoje starost, Tony. Proč se nemůžeš po několik let soustavně věnovat obchodu a potom si vzít dovolenou? S tímhle krámem pro soudce”

Ale Tony Perelli se nedal odbýt.

“Je skutečně hezká, ta O’Harova panička? To je dobrý, že sis jí všiml zrovna ty. Nevzpomínám si, že by ses kdy zmínil vo ženskejch. A jestli ty tvrdíš, že je hezká”

“Nejsou hezký všechny?” zeptal se Angelo unaveně. “Co to je krása? Jenom škraboška.”

“Pěkná?” zeptal se Tony. Upíral na Angela dychtivě oči.

“Jak se to veme,” děl Angelo opatrně.

“Blondýna?” zeptal se Tony a Angelo rozv ážně balil deník.

“Nevím ani, proč jsem o ní začal mluvit,” zvolal zoufale. “Prvně vod tý doby, co tu je Minn Lee”

“Tu vynech.” Tonyho hlas zasvištěl. “Povídej mi vo tý holce. Je krásná, soignée?” Angelo zavrtěl hlavou.

“Nevím, ksakru, jaká je,” odpověděl. “Můžu říct, že je pořádně natvrdlá, ale zároveň moc nóbl. Patří mezi ty holky, co tady vidíš po tři dny v tejdnu.”

Ale Tony chtěl znát další podrobnosti. Měl tajemnou schopnost vyhmátnout věci i osudy. Věděl, že paní O’Harová vyniká nad průměr. Ale jedna pochybnost ho trápila.

,,O’Hara, to prase, jak ten jenom přišel k tak prima holce? Je tlustej, hlučnej, úplnej

ignorant.”

“Jestli začneš přemýšlet vo tom, co holky viděj na tom kterým chlapíkovi, potom ti začne rozum stávkovat.” Angelo se podíval na hodinky. “Za pár minutek je tu O’Hara. Dnes ráno jsem ho měl na drátě. Spike ho chtěl včera v noci navštívit v jeho bytě. Poslyš, jsem rád, že jsme to torpédo umlčeli. Byl to cvok a cvokům nemůžeš nikdy věřit, že pokaždý neprovede tu nesprávnou věc, někdy je taky na svým místě docela náhodou.”

Tony pokrčil rameny a obrátil se k varhanám. Slyšel, jak za Angelem bouchly dveře. Za pět minut poté zařinčel pronikavě zvonek. Kiki podával snídani: tenké krajíčky hnědých topinek, jeden grapefruit a černou kávu. Tony jedl střídmě, snil totiž o tom, že se jednoho dne vrátí ke štíhlé postavě svého raného mládí.

“Dávej pozor na dveře, Kiki,” řekl.

Hned nato se rozlehl halou hlučný hlas. Tony se usmál.

O’Hara. Nevěřil, že by tomuhle primitivovi mohlo patřit něco, po čem by on, Tony, zatoužil. Vyholený Con vešel do bytu. Vypadal elegantně a překypoval dobrou náladou. Měl pocit, že dobře splnil svůj úkol. Pohled na Tonyho u varhan ho pobavil. Pohrdal uměleckými sklony svého šéfa; v očích střízlivého gangstera byla láska k varhanám znakem zženštilosti. Tonyho si příliš nevážil, cítil se vysoko nad ním. Jako potomek starých Keltů neprávem opovrhoval latinskou rasou, pohrdání, jaké se víc projevuje u těch, kteří jsou s ní úzce spřízněni, než u střízlivých a skromných nordických národů. Teď nechápavě naslouchal hře a jeho býčí hlas rušil dojem z krásné hudby.

“To je psina,” chechtal se. “Ty si tady drncáš na varhany jako nějakej varhaník v kostele. Včera tu dokonce nějakej nádiva zpíval. Cizinec, že jo? Nerozuměl jsem mu jediný slovo!” Tony na něho vrhl chladný pohled. Con se dal snést, pokud se držel svého řemesla. Jako hudební kritik vypadal směšně. A jako kritik Tonyho byl úplně nemožný.

“Ten pán zpíval v milánské La Scale,” podotkl Tony. Ale tato informace vyzněla pro Cona naprosto hluše.

“Bylo to pomalu jako ve filmu,” pronesl obdivně. “Musel jsem se chechtat, když jsem toho chlapa tady viděl.”

“Bavil ses výborně?”

Kdyby Con Tonyho lépe znal, uvědomil by si, že zamrkalo výstražné červené světlo. Jeho vstup byl za dané situace velice nešťastný. Tony skutečně důstojně truchlil. Přečetl už čtvery noviny; všechny psaly stejně.

Uslyšeli chmurné zakvílení sirény. Tony vstal a šel se podívat na balkón. Po Michiganské třídě se řítil policejní vůz.

“Heleďme se,” podivoval se Con. “Ty maj dneska nějak napilno. Ty vandráci nemají nic jinýho na práci než věčně hejkat jako kozy. Promiň!” natáhl ruku, jako by si chtěl vzít topinku.

Jenom o zlomeček vteřiny ho minul ocelový nůž. Con zaklel a rychle rukou ucukl. Vrhl nevraživý pohled na odvážlivce, který po něm nůž mrštil. Oči se mu zúžily, ošklivý plný

obličej se mu napjal k prasknutí.

“Co to má znamenat?” slabikoval.

“Na snídani jsem tě nepozval, milej příteli,” odpověděl Tony. “Jestli máš hlad, zazvoním a Kiki ti něco k jídlu přinese. Četls dnešní noviny?”

Ukázal na hromadu, která ležela na stole vedle snídaně.

Con noviny nečetl. “Na můj vkus jsou to samý lži,” prohlásil a hlas se mu chvěl spravedlivým hněvem. Jenže Tony nepovolil a vtiskl mu do ruky výtisk listu Tribune.

“Mrkni hned na první stránku,” vybídl ho.

Con četl nahlas s velkými obtížemi, protože učeností nevynikal.

“Shaun O’Donnell, překupník pašovaných lihovin, zákeřně zastřelen. Mrtvý gangster byl hlavním pobočníkem Mika Feeneye. Komisař Kelly se domnívá, že byl zastřelen členem vlastní bandy”

Zasmál se. “Poslali ho na místo! Poslyš, Feeney se z toho zjančí.” Tony přisvědčil. Nenechal přece Shauna zabít proto, aby na sebe popudil švagra; život je věc příliš vážná, než aby ho utrácel v úvahách o bezvýznamných reakcích lidských bytostí.

“Pokračuj,” vyzval ho, “jestli vůbec umíš číst.” O’Hara se na něho zamračil, sebral znovu noviny a slabikoval dál. “Včera o půlnoci obchůzkář Ryan z komisařství v Maxwellově ulici uslyšel výstřely a dal se naznačeným směrem. Nalezl Shauna O’Donnella! Ksakru nebyl jsem j á u toho taky?” Tony se usmál.

“Ano, to ti rád věřím. Proto mě to tak zajímá.”

Con O’Hara našpulil tlusté rty.

“Ten kluk mu dal jednu nebo dvě. Nebylo to k ničemu, protože já jsem vylez z mašiny s bouchačkou, dřív než stačil Shaun vypálit první ránu. Já nikdy neztrácím čas, Tony. Bylo to v mžiku vodbytý. My jsme si to dávno hasili po Michiganský, když přiklusal ten modrej.” Tony Perelli se opět usmál.

“Bezvadně jsi to proved! A byl hnedka v pánu?”

“V pánu!” posmíval se Con. “Když já vytáhnu na někoho bouchačku, nestačí postiženej říct ani popel a je bradou vzhůru!”

Perelli se zaklonil v křesle a žvýkal zlaté párátko.

“A přece žil, když ho našli,” pravil přívětivě.

Rozhostilo se ticho, pro Cona O’Haru krajně nepříjemné.

“Jak je to možný?” žasl.

“Byl naživu,” opakoval Tony. “Odvezli ho do nemocnice a Harrigan ho tam vyslýchal!” Zpráva O’Haru zarazila. Noviny v rychlosti přelétl, jinak by předhůzku předvídal a připravil by si nějakou výmluvu.

“To ten študák,” povzdychl si. “Já jsem ho nechtěl brát s sebou. Poslyš, ten kluk se rozsypal, sotva vytáh bouchačku. Mně se ještě nestalo, abych netrefil svýho člověka.” Tony se usmíval velmi přátelsky.

“Rozumím. Von ho netrefil, ale tys ho zabil, a proto byl naživu v jednu hodinu u Milosrdnejch a pan Harrigan ho zpovídal: Mluv pravdu kvůli památce svý matky!” O’Haru ta zpráva zdrtila. Perelli ho vlastně obvinil, že neovládá svoje řemeslo, kterým se tolik vychloubal. žil v poměrném blahobytu jenom díky své podivuhodné schopnosti, že dokázal v mžiku vytáhnout pistoli, s naprostou jistotou vystřelit a zasáhnout svou oběť. Tony ho pozoroval zvláštním pohledem.

“Přišels ke mně z New Yorku, prímovej střelec vod Pěti vohařů, v New Yorku to děláme tak a tak, to jsem musel věčně poslouchat. A tady v Chicagu, můj drahoušku, tě pošlu udělat malinkatou, jednoduchou prácičku, a co ty provedeš?”

O’Hara měl už připravenou výmluvu:

“To ten kluk mě tak tak zpitoměl,” začal.

“Jistě tě zpitoměl,” přerušil ho Perelli. “Prímovej chlapík, co? Aspoň má něco v hlavě.” O’Hara se obrátil; hněv mu znetvořil obličej. Jako vynikající znalec lidských povah Perelli přesně věděl, kdy má přestat. Raději už nepokračoval.

“Tak co, teď už je stejně mrtvej,” bručel O’Hara.

“To jo,” Tony vycenil zuby v potěšeném úsměvu. “Každej jednou umře. Ale když já někoho poznamenám, určitě nechcípne věkem. To je všechno.”

“Tak poslyš”

“To je všechno.” Perelli zarazil Conovi další výmluvy. “Mně je to fuk. Ale Mike Feeney bude volat. Čekám ho už celý dopoledne.”

Sotvaže domluvil, zazvonil telefon. O’Hara sáhl po sluchátku, ale Tony mu je vzal z ruky.

“Ty ne, Cone. Ty bys s dotyčným mluvil a pak by se zjistilo, že to volal docela někdo jinej.” Volal Mike Feeney, bez sebe zlostí, zoufalý, rozběsněný, jeho slova dopadala na membránu jako krupobití. Perelli tušil, že je u něho jeho sestra.

“Pan Perelli není doma” začal. Sprška sprostých výrazů ho zaplavila. Pobaveně se usmíval.

“Nehovořte se mnou takovým jazykem, pane Michaeli Feeneyi. Snad máte pravdu, snad i vaše charakteristiky jsou případné, ale vaše řeč se pravděpodobně nelíbí dámě v ústředně Řeknu ti Ne Poslyš, ty hloupej Ire! Já nevím vůbec nic o Shaunu O’Donnellovi. V

novinách se tvrdí, žes ho poslal na místo Ty můj milej příteli, ty jseš jako německá opera. Já

nevím Přísahám ti při požehnaný matce boží,” přežehnal se, “já nevím. O’Hara! Jak ti to jenom mohlo napadnout!”

“Vyřiď mu ode mne” spustil Con, ale Tony na něho vystřelil zlý pohled a pokračoval stejně

bojovně.

“Ten chlap z New Yorku je strašnej blbec; nenechal bych ho zabít ani kočku. Ten dovede tak střílet nanejvýš hubou. Poslyš, Miku! Poslyš!” Začínal vrčet. “Ty a banda tvejch maníků se mi pletete do mýho území, ano, vopravdu! Shaun mi onehdá v noci zastřelil vyjednávače a ukradl mi náklad lihovin z náklaďáku tam u jezera Erie, já vím! Nechci žádný maléry!

Říkám ti jenom, co děláš, bouráš nádhernej kšeft! Cože? Uvidíme se na rohu Michiganu a Pětadvacátý? A kam půjdu potom? Pod drn? Poslyš, nechceš mě hned poslat na místo? Proč

nepřijdeš na návštěvu ke mně?”

Con poslouchal a zuřil.

“Nevěř ani slovo,” začal, ale Tony ho nazlobeným pohledem umlčel.

“Dobrá, dobrá. Setkáme se, naproti budově Tribune. Pokud jde o mne, je to v naprostým pořádku. Kulomet si tě už pohlídá. Říkám ti to votevřeně. Jistěže chci s tebou mluvit. A vrátíme se sem. Oba bez bouchaček. Dobrá. V jedenáct.” Zavěsil a stiskl zvonek na stole.

“Tak koukej, já ti něco povím,” spustil O’Hara. Do pokoje vpadl Angelo.

“Mám schůzku s Feeneyem,” oznámil mu Perelli stručně. “Postarej se o mou ochranu.” Mluvil italsky.

“S Feeneyem?” Angelo otev řel do široka oči.

“Nekoukej jako idiot,” odbyl ho Perelli netrp ělivě. “Zařiď to. Musím se s ním setkat. Dnes se ničeho nebojím. Zítra ano, pozítří možná. Ale dnes ne! Já si s ním promluvím. Bude to velice zajímavý.”

O’Hara netrpělivě naslouchal výbušnému rachocení jejich italštiny. Jeho sebedůvěra byla podlomena. Jeho marnivost se podobala útlé květince, klíčící na cizí půdě. Několikrát se snažil proniknout do jejich středu, ale jeho přítomnost neudělala na nikoho nejmenší dojem. Nejasně si uvědomoval, že zaujímá pravé místo, totiž to, které mu určili. Stal se z něho bezvýznamný poskok, z Cona O’Hary, poručíka od Pěti ohařů!

“Koukejte, to se snad taky týká trochu mne,” úpěl. Ale nikdo si ho nevšímal. “Vy vůbec nevíte, koho ve mně máte! Poslyš, Tony, ty si mě ani trochu nevážíš!” V rozrušení mu hlas přeskakoval, až začal řvát. Teď doslova kňučel. Angelo ho vzal částečně

na vědomí a poctil ho dlouhým, káravým pohledem.

“Chceš vidět tu svou ženskou?” zeptal se ho. “Čeká na tebe v hale.” O’Hara nezahlédl, jak

se zatvářil Tony, jinak by se nemohl usmívat tak blahosklonně. Pyšnil se Marií, rád se naparoval, jak je krásná, ale vždycky si nechával pro všechny případy určitou rezervu.

“Hned jsem tam,” křikl na Angela, když odcházel.

“Tvoje žena?” Tonyho hlas zněl velice přátelsky, jemně, skoro něžně. “Ty jsi ženatej?” O’Hara se zazubil.

“Jistě. Copak nejsem člověk?”

Tony se na něho zamyšleně podíval.

“Je hezká, viď?”

O’Hara nadzvedl obočí v předstíraném údivu.

“Ty ji neznáš, Tony?”

Věděl velmi dobře, že Tony jeho ženu nezná. Ne že by se O’Hara obával setkání šéfa se svou manželkou, víc mu dělaly starosti komplikace, které by z takového setkání mohly vzniknout. Znal Perelliho pověst; jeho minulost byla silně vyšperkována milostnými aférami a skandály ve všech možných variacích. O’Hara si počínal jako obchodník. Držel se tradice náčelníků, kteří ho udělali, ženy nepatří do ouřadu.

“Ne, ještě jsem ji neviděl,” řekl Tony lehce. “Je hezká, že?” O’Hara přikývl a zazubil se.

“Je fešanda.”

Takový projev nadšení u něho Perelli ještě nikdy nepozoroval.

A potom O’Hara položil svému šéfovi otázku, kterou už měl na jazyku delší dobu.

“Poslyš, Tony, nerozumím tomu, proč ty se vlastně zahazuješ s tou Činčankou.” Osměv zmizel Perellimu z tváře. Napřed byl celý růžový, protože ho rozpaloval nový zájem, ale teď měla jeho pleť zase přirozenou barvu na přechodu mezi hnědou a šedivou.

“Já tvýmu jazyku nerozumím, co je to Činčanka?”

Z jeho chování vyprchalo veškeré přátelství. Před O’Harou stál opět pán. Gangster vycítil z hlasu svého šéfa hrozbu a zvadl.

“Koukej,” dodával spěšně. “Nemám nic proti Minn Lee. Vypadá docela primově.” Perellimu se na tváři opět rozhostil úsměv. Přízeň nadřízeného se bezpečněji získává

oceněním jeho majetku než vychvalováním vlastních kvalit.

“Jistě,” přisvědčil, “ale není tak hezká jako ta tvoje.” O’Hara sice tento názor nevyslovil, ale myslel si to. Číňanka zůstávala pro něho Číňankou, cizorodým živlem, který přece nemohl zařadit do stejné kategorie jako svou ženu.

“Přived ji,” poručil mu Tony.

O’Hara váhal.

“Chtěl by ses s ní setkat?” zeptal se.

Tony opakoval svoje přání.

O’Hara se nemohl rozhodnout, co by měl udělat. Proč s ní chce Perelli mluvit? Doposud je přece plně zaujat Minn Lee a neprojevil nejmenší přání, že by chtěl poznat jinou ženu. O’Hara ho pozoroval, jak se bavíval na večírcích s velmi půvabnými ženami. Bylo však na něm vidět, že si ani trochu neuvědomuje jejich půvab a přitažlivost. O’Hara se tedy pokusil ho nesměle varovat. Náznak jistě postačí.

“Je do mě blázen,” oznámil šéfovi.

“Jistě je,” souhlasil Tony; O’Harovi uniklo ostří ironie. “Jdi pro ni.” Napolo se obrátil. “Nebo si pro ni dojdu sám,” pohrozil.

O’Hara ho chytil za paži. “Počkej chvilku, přivedu ji. Ale budeme spolu jednat votevřeně, Tony.”

Podíval se vyzývavě na Perelliho.

“To jistě, jenom votevřeně.”

Tony se výtečně bavil. O’Harovy rozpaky ho přesvědčovaly, že je pro ženy neobyčejně

přitažlivý. Cítil se polichocen. Je to pravděpodobně průměrná ženská, pomyslel si, a přece mu jeho neomylný instinkt napovídal

“Máme se velice rádi,” zdůrazňoval Con, “kdo by se chtěl mezi nás vetřít, musí počítat s tím, že dostane pořádně přes prsty.”

“To je moc špatná zpráva.”

O’Hara nedovedl docenit rafinovanost této poznámky.

“A kdo se chce vlastně mezi vás vetřít?”

“Koukej, já vás Taliány dobře znám, co jste zač,” zabručel O’Hara. Tony se na něho zazubil.

“Taliáni, to je docela pěkný slovo. Možná že si vymyslíš ještě něco lepšího, pokud ti dám dost času.” Položil mu na rameno ruku. “Jsi báječnej chlapík, Cone. U mě si vyděláš

vohromný prachy.”

Con O’Hara vyšel a dveře se za ním pomalu zavíraly. Perellimu přecházel úsměv v strnulou škodolibou masku. Vychrlil italsky několik slov, kterými zneuctil O’Haru a celou jeho rozsáhlou rodinu.

Z kapsy vyndal zlatou lahvičku, stiskl pérko a jemným popraškem si postříkal klopy svého elegantního saka.

Svým způsobem byl Perelli švihák. Měl rád krásné věci a jemné vůně. Dovážel pro vlastní

potřebu nejvzácnější voňavky. Ruce si myl v růžové vodičce a rozený ekonom Angelo jednou vypočítal, že koupel stojí Perelliho denně dvacet dolarů.

Obrátil se ke dveřím. Vcházel Con, ale Perelli očima hltal ženu, která vstoupila hned za ním. Tony měl svoje vysněné ideály, ale nepoznal zatím ženu, která by se vyrovnala výplodům jeho fantazie. A teď se s ní setkal. Blondýna s dokonalými rysy. Perelli uhodl, že je Polka. A nemýlil se. Byla vysoká, hezké postavy, vznosného držení těla, jedním slovem žena jeho snů. Od tohoto okamžiku pro něho neexistovala na světě žádná jiná bytost než tato žena, která si říkala paní O’Harová, ale ve skutečnosti se jmenovala Maria Pouluská. Zíral na ni u vytržení, jako by do pokoje vstoupil zhmotnělý duch. Jako ve snách slyšel drsný

O’Harův hlas.

“Seznam se s panem Perellim, Marie!”

Ruka, která spočinula v jeho dlani, byla malá a měkká, prsty byly dlouhé a ke konci se zužovaly. Chvíli ji podržel; pak se sklonil a políbil ji. Trochu ho zklamala hrubým hlasem, ale přesto mu iluze zůstala. V jistém směru zněl jako hudba, ozývala se v něm cukrová nasládlost, kterou nařizuje konvenční zdvořilost.

“Už jsem toho o vás hodně slyšela, pane Perelli,” zacukrovala. Con ji pozoroval. Jeho velké, kulaté čelo se zbrázdilo starostlivými vráskami.

“Skutečně, často o tobě spolu mluvíme, viď, miláčku?”

Opravdu se o Perellim často bavil, ale nebyly to vždycky jen lichotky, naopak ho velmi často kritizoval. Vždycky mluvil o Tonym, jako by si byli rovni. A teď najednou se měla přesvědčit, že je vlastně jeho podřízený.

Maria se tvářila rozpačitě, protože Tony stále mlčel, ale obdiv, který četla v jeho očích, jí

lichotil. Slečna Pouluská uměla myslet velmi rychle. Zahlédla příležitost a uvědomila si, že se jí otevírají možnosti, které daleko přesahují její dosavadní ambice. Con o Tonym často mluvil, to ano, ale vzpomínala si jenom na jeden jeho výrok: “Ten člověk má nejmíň deset miliónů dolarů, ba možná i dvacet.” A tady před ní ten boháč stál a u vytržení na ni civěl. Podobal se jejím obdivovatelům, kteří na ni čekávali u šatny a odváděli si ji pak na večeři.

“Ráda bych poznala paní Perelliovou,” řekla. “Je Číňanka, že?” Tony se pomalu obracel ke svému zaměstnanci a pochmurně se usmál.

“Číňanka, slyšíš, Ire? Tvoje paní neříká Činčanka jako ty. Zapamatuj si to, prosím tě.” Otočil se k dívce. “Je napůl Číňanka a napůl Američanka.”

Rozpřáhl paže. Na okamžik si myslela, že ji chce obejmout; srdce jí vynechalo jeden úder. O

Conovi si nedělala iluze. Je velice pomalý, umí zacházet jen se zbraní. Dovede mířit a střílet tak rychle, že ani nepostřehnete pohyb jeho ruky.

Perelli jí sundával s ramenou plášť.

“Dovolte, abych vám ho svlékl,” pravil. Na okamžik ho podržel a pohrdavě se usmál. O’Hara zneklidněl; pozoroval svého šéfa s rostoucí úzkostí.

“Půjdeme už, Marie, jestli jsi hotova,” pronesl nahlas. Tony ho v šak ignoroval.

“Líbí se vám v Chicagu?”

Přikývla. “Je to zajisté nádherné město.”

“Lepší než New York?” zeptal se a opět se podíval na plášť, který ležel na lavici. “Máme tu nádherné obchody, dobré kožešiny, třeba sobolí na šifónu. Výtečné. Jednou se spolu podíváme po obchodech.”

O’Hara nerozhodně postával; je možno pod pojmem pohostinství si představit i takové vtíravé

pozvání? Znal Tonyho příliš dobře a nelíbilo se mu, jak přátelsky se chová k jeho paní. Taliáni jsou podle všeobecného mínění zdvořilí; dávají sliby, které nikdy nemíní splnit.

“Snad uvidíme nějaké soboly,” pokračoval Tony.

Její zurčivý smích mu zněl jako hudba.

“Soboly! O čem vlastně mluvíte?”

Uvědomovala si, že Con s jeho počínáním nesouhlasí. Obrátila se proto na něho s prosbou o pomoc.

“Tvůj přítel, pan Perelli, si nás náramně dobírá. Mám jenom tenhle model” Podívala se na plášť.

Až do dnešního dne se jím pyšnila. Nedovedla si vysvětlit, proč tak náhle pro ni ztratil cenu. Všimla si, jak jsou rukávy ošoupané. A přece ho měla teprve rok.

Con O’Hara cítil, že nastal okamžik, kdy by měl zasáhnout.

“Ten plášť mě stál dva tisíce dolarů,” podotkl rozvážně.

Tony se zasmál. “Báječné! Tolik já platím jenom za kožešinový límec!” Vešel Angelo. Tony na něho mrkl. Zaneprázdněný Ir se okázale díval na hodinky a nepostřehl proto znamení.

“Podívej, kolik už je hodin.” Neuměl hrát. “Pojď, dítě. Nestihneme schůzku.”

“Někdo tě volá k telefonu, Cone.”

Angelo byl nezvykle zdvo řilý. Málokdy oslovoval O’Haru křestním jménem.

“Mě?” otázal se O’Hara nedůvěřivě. “Kdo mě může volat? Nikdo přece neví, že jsem tady. Nemohl bys hovor přepojit sem?”

Angelo se na něho podíval a udělal tajuplný posunek.

“Policie,” zašeptal. “Tak mi to aspoň připadalo. Asi vědí, kde zrovna jsi.”

“Kelly ví všechno,” podotkl Tony.

O’Hara váhal. Nechtěl nechat svou ženu v salóně samotnou s Perellim. Pohlédl na ni a pak bezradně a pochybovačně na Tonyho.

“Nenechávej ho dlouho čekat,” vybídl O’Haru Perelli. “Vy zůstaňte zde, paní O’Harová. Ukážu vám, jak vypadá Chicago z mého balkónu.”

Napolo zavřenými víčky vyslal na Cona přísný pohled.

“Nač čekáš?” zeptal se ostře.

Dívka pochopila: vybízí Cona, aby rychle zmizel. Nedělala si iluze. Tony vede záležitost tím směrem, který jí docela dobře vyhovuje. Ani si nevšimla, že manžel konečně odešel. Zvědavě očekávala, jakou přibližovací metodu Perelli zvolí.

Velký salón byl přímo přeplněn věcmi, které si zasloužily její obdiv: malby byly přesné kopie originálů z dóžecího paláce, na balkóně podepíral bílý mramorový oblouk štíhlý benátský

sloup.

“To je nádhera, pane Perelli; skoro jako v kostele. Nic podobn ého jsem nespatřila od doby, co jsem odjela z” Neupřesnila město, stát či světadíl, kde viděla interiéry katedrály. Vystoupila na balkón; náhle ji objal. Jeho ruka ji uchopila za bradu, zvrátila jí hlavu a jejich rty se setkaly. Nebyla na to připravena. Bere to moc zhurta. Trošku se bránila; nedržel ji dlouho, aby ji zbytečně nedráždil, ale přesto dýchala těžce, když jí pustil.

“Vy máte ale odvahu! Vidíme se přece poprvé!” řekla bez dechu.

“Líbí se vám zde?” ptal se dychtivě. “Nádhera, co? Kde vy bydlíte, Marie?” Jen hořel. Jeho oči ji hltaly. Stisk jeho rukou na ramenou bolel.

“Kde bydlíte?”

Vysvobodila se ze sevření a ustoupila.

“Máme státní byt.”

“Čtyři pokoje a koupelnu!”

“Mně to docela stačí.”

“Pro vás není nic dost dobré!”

Opět ji objal. Nastavila mu rty. Nemohlo být ani řeči o nějakém váhání.

“Máte odvahu! Takhle mě líbat!” zakňourala. “Kdyby vás tak viděl Con!”

“Con!” vybuchl.

Prudce ji otočil k sobě; stále jí svíral rameno; sklonil se k ní a pátravě se na ni zadíval.

“Kdyby to Con viděl! Políbím vás klidně i před ním. Naopak, kéž by nás viděl!” Chvěl se, jeho hlas zněl zastřeně. Za celý život si Maria Pouluská nepodmanila žádného muže tak okamžitě, tak bezvýhradně. Okouzlilo ji to a zároveň jí to nahnalo i trochu strachu.

“Šílíte?” vydechla. “Zabije vás”

Zasmál se. Kdosi o něm řekl, že má příliš velký smysl pro humor, než aby mohl být nebezpečný. Ale jeho přátelé o něm věděli, že právě uprostřed nejlepší zábavy se obírá

myšlenkami na vraždu.

“Byl bych blázen, kdybych se nechal zabít.” Pustil ji a stáhl si z malíčku prsten se zářivým modrobílým kamenem. “Podívejte se! Vezměte si ho!”

Zírala užasle na šperk a pokoušela se ustoupit, ale Tony ji už uchopil za ruku a násilím jí

prsten navlékal.

“Vezměte si ho!”

Myslí to doopravdy? Zachvátil ji panický strach, že si z ní Perelli dělá dobrý den.

“Nemohla bych Je nádherný!”

Pět tisíc dolarů, ba mnohem víc. Na malíčku jí zářil jako skvoucí ořech, veliký, nádherná věc, svítící všemi spektrálními barvami.

“Je váš,” prohlásil Tony. “A třeba vám dám ještě jeden.” Zírala na prsten v posvátné úctě.

“Och, madono,” povzdychla si. “Ten je nádherný!”

“Dnes pořádám večírek,” chrlil ze sebe: Con se mohl objevit každou chvíli. “Sejde se tu nejlepší společnost. Přijdete i vy a Con.”

“Teda, Con říká” začala.

“Con! Con!” odbyl ji netrpělivě. “Prostě přijdete.”

“Kdyby Con”

“Ano, přijde,” Tony přisvědčil a podíval se na dveře. “Budete tady spát, mám spoustu volných pokojů, sedm, osm, nikdo v nich nebydlí. Poskytnu vám apartmá blízko své

pracovny.”

Naposledy se pokusila dodat si jisté vážnosti.

“Se mnou nesmíte takhle mluvit, Tony Perelli,” namítla. “Abych tady bydlela!” Klesla na přepychový gauč. “Poslyšte, nemyslete si, že když máte tolik peněz Jste sakramentsky drzý!”

“Sobolí kožešiny na šifónu,” naléhal Tony. “Já platím padesát dolarů za pár punčoch, a někdy taky sto. Potřebujete peníze?”

Prudce vytáhl z kapsy hrst bankovek. To ji vyplašilo.

“Propánakrále! Co si o mně jenom myslíte?”

Opět spočívala v jeho náručí a jeho ústa hltala její rty; a pak se ozval v hale šramot a Tony vyskočil.

Con vešel a podezíravě se mračil. Na okamžik se zastavil u dveří a díval se na ně.

“Co to znamená?” zeptal se pomalu. “Komisařství se mnou vůbec nechtělo mluvit.” Utkvěl prázdným pohledem na Marii, “Co je to s tebou?” zabručel.

Otázka byla zcela na místě. Obličej jí planul, oči jí nezvykle svítily. Con se vrátil do ovzduší

nabitého tajemstvím, jehož podstatu i on dovedl rozluštit.

Nuceně se zasmála a zvedla ruku.

“Podívej se, co mi pan Perelli dal.”

Con se podíval na šperk a pak zvolna obrátil oči na Perelliho.

“Tak ten prsten ti dal, že? Proč?”

Odpověděl mu Tony Perelli.

“Když budu chtít, dám jí třeba dva. Daroval jsem jí ho, protože je to tvoje žena.” Plácl O’Haru po zádech, uměl daleko lépe hrát divadélko než Ir. “Máte jedinečného muže, Marie. Dovolíte, abych vám tak říkal? A vy mě oslovujte Tony. Zůstane u mne. Můžu mu plně

důvěřovat, víc než komu jinému. Je to báječný střelec, opravdu!” O’Hara změkl, protože v jádru byl velmi prostoduchý. Vyhlídka na okamžitý zisk pro něho znamenala víc než všechno ostatní. Jistěže se mohl obrnit vírou, že ho jeho manželka nezklame, a přece

“Podle mýho názoru je to v naprostým pořádku.” Kriticky a trochu výhružně si Marii prohlížel.

Zazvonil telefon a Tony Perelli zamířil ke stolu.

O’Hara se pomalu blížil ke své ženě.

“Choval se k tobě ten Taliján drze?” zeptal se tiše. “Nechtěl tě snad políbit nebo něco podobnýho?”

“Prosím tě, to ne, Cone! Moh by to zkusit!”

Její překvapené rozhořčení by asi stěží koho oklamalo. Ale Con už byl napolo přesvědčen.

“Ten chlapík lítá za kdejakou sukní. Ale každá se mu nezalíbí. Je cvok do Minn Lee”

“To je dobrá zpráva,” pravil měkký ženský hlas. O’Hara se ohlédl. Minn Lee tiše vstoupila do pokoje a stála těsně vedle něho.

Pro Marii se začínala odehrávat příjemně vzrušivá hra. Pozorovala kriticky štíhlou postavičku a oceňovala ji. Někdy bývají Číňanky docela hezké, jedna čínská dívka chodila v Brooklynu do soukromé školy; jinou zahlédla v čínské restauraci v New Yorku, ale tahle žena není

čistokrevná Číňanka. To Marii trochu mátlo. Nedokázala upřesnit, v čem vlastně tkví

nepatrný rozdíl mezi Minn Lee a ostatními Číňankami, které poznala. Věděla ale, že tomu tak je, cítila to, i když nechápala. Ten rozdíl jí připadal tak zřejmý, že ho ani nebylo třeba rozebírat.

Pro Minn Lee začínala tragédie. Pozorovala Tonyho, jak telefonuje, a všimla si, že očima přímo hltá svou návštěvnici. Znala ten pohled; a ještě důležitější bylo, že znala i ten typ. Připadalo jí to velice zvláštní, protože Tony sám nevěděl, co se mu líbí, a nedovedl by přesně

definovat svoje požadavky.

O’Hara civěl na dívku; zdálo se mu, že v její osobě přichází vysvobození. Napětí se stávalo už

nesnesitelné.

“Marie, seznam se s paní Perelliovou,” vyzval svou ženu.

Maria uchopila její ruku do dlaně; přeháněla až odporně lichotky; Minn Lee má nádherné šaty

prohlásila. Minn Lee je dnes neobyčejně půvabná, tvrdila dále.

Minn Lee ji vážně pozorovala a uvědomovala si, že před ní konečně stojí sokyně, která se jednoho dne musela objevit. Dokázala zachovat klid ve všech situacích kromě této. Zoufale se upínala k naději, že snad svými osobními kvalitami překoná kouzlo, kterému Tony už začínal podléhat.

Kdyby byla v postavení nezúčastněné pozorovatelky, jež posuzuje, do jaké míry se podaří jiné

ženě udržet si muže, dovedla by přesně předpovědět, jak se bude milostná choroba dále vyvíjet.

Tony je pozoroval a spokojeně se nadýmal: dvě pozoruhodné ženy, a bojují o jeho přízeň. Ne okatě, ne tak, aby takový pitomec, jako je třeba O’Hara, vůbec postřehl, že se před jeho očima odehrává souboj, ale Perelli viděl, že o něho jasně a jednoznačně bojují. Když Maria protáhle zaúpěla: “Obdivuji se vaší ženě, pane Perelli,” věděl, že bitva byla zahájena.

“Hezká,” usmál se a položil něžně ruku na rámě Minn Lee. “Madame Butterfly, že?” Maria na něho udiveně pohlédla. “Opravdu? Myslela jsem, že je to vaše paní” O’Hara jí neohrabaně přispěchal na pomoc.

“Nemluv hlouposti, holka. O Madame Butterfly se píše v jedný knize.”

“Madame Butterfly byla Japonka,” Minn Lee pomáhala oběma a snažila se objasnit záhadu této dámy “Puccini, Tony nám ho zahraje.”

“Snad dnes večer,” vpadl jí rychle do řeči Tony.

Díval se na Marii.

“Co si o ní myslíte? Roztomilá, viďte? Ukaž Marii své prsteny, miláčku!” Dívka poslušně natáhla ruku. Perelli ji vzal a ukazoval silným ukazováčkem na důkazy své

štědrosti. Prsteny, náramky, vypočítával jako v katalogu, udával jejich cenu a předstíral, že mu na tom nezáleží.

Maria omráčeně poslouchala, ohromovaly ji číslice, které uváděl. Minn Lee neřekla ani slovo. Poslouchala, jak Tony dále hodnotí její věci, sobolí šál a nový hermelínový plášť. Tony hovořil otevřeně i o jejím intimním prádle, zaplatil za ně pohádkové sumy. A peněz má, co se jí zachce.

Maria se chvíli dívala na čínské děvče a pak na Tonyho, dále na statného Ira a na přepychový

byt. Uvědomovala si, co to pro ni znamená: společenský vzestup, moc, peníze. Rozhodla se. Nikdy se ještě nerozhodla tak snadno a bez nejmenšího váhání, nikdy ještě neměla tak málo

výhrad. O’Haru už vlastně odepsala, protože poznala jeho skutečnou funkci v hierarchii bandy. Bystře ho odhadla a umístila přesně tam, kam patřil. Funguje jen jako velké kolo v soukolí; ale zde se setkává přímo s řídící silou. Kradmo pohlédla na prsten. Bílý kámen; čtyři karáty nebo ještě o něco více; tisíc pět set dolarů jeden karát, šest tisíc dohromady. To už

stojí za námahu.

Ani neposlouchala, co Tony povídá: Minn Lee prý má dva sobolí kožichy a peněz jako želez. Tony Perelli vždycky tak zacházel se ženami; takový je grand, žena může od něho dostat všechno, po čem zatouží. Po celou dobu si Maria uvědomovala, že ji pozoruje lstivýma očima.

O’Hara poslouchal a neurčitě vyciťoval, oč jde. Muži se odjakživa Marii dvořili a jejímu manželovi jejich zájem lichotil. Ale nikdo si nedovolil překročit jisté meze, neboť měli z pověstného gangstera strach. Kromě toho existoval nepsaný zákon, že se do obchodu zásadně

nemá plést sukně. ženy se v jeho světě pokládaly za majetek. Vložil kapitál do vykřičených domů a plynul mu z nich přiměřený zisk. Každý člen bandy mohl mít své záliby; majitel stájí

si třeba vyvolil oblíbeného koně a pocítil upřímnou lítost, když si okolnosti vynutily jeho odprodej nebo porážku. Víc než žárlivost ho znepokojovala nezvyklá komplikace, která se mu postaví do cesty.

“Půjdeme už,” zabručel.

Teprve teď si Tony uvědomil, že je přítomen také O’Hara.

“Potřebuju tě, Cone. Dojdi pro Jimmyho. Tvoje žena tu může zůstat, než se vrátíš. Minn Lee, ukaž paní O’Harové zimní zahradu, tam pořádáme příležitostně večírky,” vysvětloval Marii.

“Radši někdy jindy,” mumlal Ir. “Paní O’Harová má nějaké jednání. Musíme vypadnout!” Na okamžik se zazdálo, že Tony bude chtít uplatnit svou autoritu.

“Tak dobrá. Au revoir.” Vzal Marii za ruku. “Přijdete na večírek?” Podívala se na Cona. Gestikulací jí naznačoval, aby odmítla.

“Nevím, jestli budu smět” začala.

“Přijdete a zůstanete u nás. Minn Lee, dáme Marii to apartmá s okny na ulici.” Znělo to jako příkaz. Hledala posilu u Cona a nenacházela ji.

“Bydlíme jenom o osm domů dál,” namítla.

“Zůstanete u nás.”

“Nerad spím u cizích,” přerušil ho O’Hara.

Perelli se na něho chladně podíval.

“Sing Sing ti připadal útulný?” posmíval se mu.

Na obzoru se rýsovaly potíže. Maria je už předem cítila. Číňanka stála v klenutém průchodu, který vedl na balkón, i ona věděla, co je všechny čeká. Trampoty, trampoty s tragickým koncem. Pro ni to nebude nic nového.

Mechanicky se usmála. Přicházela k ní Maria. Minn Lee se obrátila a nepatrným posunkem jí

naznačila výhled na ulici.

Pro Cona O’Haru nastala vhodná příležitost, aby uplatnil svůj názor. Tony kouřil doutník, zamyšleně pozoroval obě ženy a zřejmě zapomněl na muže, pokud se sám neozval.

“Chtěl bych si s tebou promluvit,” řekl Con O’Hara tlumeným hlasem, aby ho ženy na balkóně

neslyšely. Ozval se v něm výhružný tón.

Normální člověk by se zalekl, ale Tony Perelli nepatřil k normálním lidem. Věděl přesně, co mu chce říci zhrzený manžel. Hodně věcí mu na něm vadilo: slabý pach zvětralé whisky a laciná voňavka. Pomalu jeho oči opouštěly balkón a soustřeďovaly se na muže, který stál proti

němu.

“Netlač se na mě, příteli,” vybídl ho tiše.

“Tohle si vyřídíme.” O’Hara pohyboval ukazováčkem varovně Perellimu před obličejem.

“Tady nesmí dojít k”

“Netlač se na mě,” Tony ho svým hlasem téměř hladil.

Sám se nehýbal, ale O’Hara se k němu přiblížil takřka na dosah. Jeho obličej byl jenom několik centimetrů od Tonyho.

“Necháš Marii na pokoji”

Perelli vyňal doutník z úst a přimáčkl mu zapálený konec na obličej tak pomalu, že si Ir ani neuvědomil, co jeho šéf vlastně dělá. O’Hara zaklel a uskočil. Příšerně ho to pálilo. Rychle si smetl z tváře popel.

“Netlač se na mě,” opakoval Perelli. Na okamžik byl O’Hara neschopen pohybu; zachvátil ho vztek, ale i v zuřivosti si všiml, že Perelli má volnou ruku v kapse; poprvé v životě ho ovládl ochromující pocit strachu.

“Ty jsi v Chicagu velkej pán,” vyrazil bez dechu, “ale Con O’Hara řek od plic už spoustě

hlavounů, kam maj zmizet.”

Tony zavrtěl hlavou. Usmíval se. “Nikdy nikomu neradím, kam má zmizet,” odpověděl vlídně. “Voddělám je. Jestli chci tvoji ženskou, tak si ji vemu. Rozumíš? Nepřeju si maléry. Vdovy jsou jistější než manželky, a taky než ty manželky, co nejsou vůbec provdaný. Neblbni.” Pohladil ho po rameni. “Ty jsi výtečnej chlap, skvělej hoch. A já se o tebe dobře postarám.”

O’Hara dostal rozkaz; stal se z něho opět podřízený kmán. Ublížili mu, ale on jim dokáže, že škrábaneček pro správnýho chlapa nic neznamená. Radši přijme situaci tak, jak mu ji vyložil někdo jiný, než aby rozebíral příčiny, proč dochází ke komplikacím. Nuceně se zasmál.

“Je to v pořádku,” souhlasil, obrátil se a pokynul Marii. “Na shledanou, pane Perelli. Jsem rád, že jste se seznámil s mou ženou.”

Trpěl iluzí, že se mu podařilo s jistou dávkou důstojnosti překlenout trapný okamžik. Postrčil Marii do vozu a posadil se na místo řidiče vedle ní. Teprve když dojeli domů a předal auto šoférovi, uvědomil si její přítomnost. Ale promluvil až v bytě za zamčenými dveřmi.

“Dnes na ten večírek nepůjdeš,” prohlásil.

“Myslíš to vážně?” zeptala se zdvořile.

“Nepůjdeš,” vykřikl důrazně.

Pokrčila rameny.

“O mne vůbec nejde, Cone, musíš to říct panu Perellimu.”

“Co já řeknu panu Perellimu, to tě nemusí zajímat,” zavrčel. “Večer na žádnej večírek nepůjdeš.”

Zavolal Tonymu.

“Poslyš, Tony, dnes večer budeš muset omluvit paní O’Harovou. Je marod.”

“Bude tady lékař,” odpověděl Tony chladně. “Přived ji. A žádal jsem tě, abys došel pro Jimmyho. Kde je?”

“Koukej,” začal O’Hara, ale cvaknutí ve sluchátku ukončilo rozmluvu. Celý den měl práce až nad hlavu. Feeneyova tlupa se ještě nezačala mstít. Byly v plném proudu přípravy, aby Shaun O’Donnell opustil tento svět nanejvýš okázale; nepsaný zákon nařizoval, aby se zachovalo příměří.

O’Hara vyhledal Jimmyho byt, ale nenašel ho doma. To se příčilo přísným příkazům, které

mladík dostal. O’Hara ho uviděl na Michiganské třídě, jak se nepokojně prochází sem a tam, bez doprovodu, jako by si nedělal nejmenší starosti, že na něho číhá smrtelné nebezpečí, ale

Con si přiznával, že se nebezpečí silně přehání.

Chvíli sledoval Jimmyho a pak ho plácl do zad. Student poskočil a otočil se, zmučenou tvář

měl bílou až po rty.

“Poslyš, co je s tebou,” posmíval se mu Con. Pocítil jasnou převahu nad slabochem, který se úplně zhroutil při pouhém plácnutí.

“Nic, jenom”

“Tony tě potřebuje. Co je s tebou, Jimmy?”

Hoch zavrtěl hlavou.

“Nevím. Asi jsem unavený. Nespal jsem dobře.”

Cona jeho odpověd docela pobavila.

Když šli spolu k Perellimu, přemýšlel o tom, jak on sám reaguje na podobná

dobrodružství. Jeho reakce by se daly krásně převést na filosofii Lady Macbethové.

“Takhle se nedá uvažovat o podobných věcech, jináč by ses zbláznil.” Jimmy poslouchal a vůbec ho neslyšel. Před sebou stále viděl bolestné, zmatené oči Shauna O’Donnella. Civěly na něho celou noc. Bude je mít před sebou až do konce života. Četl v nich němou výčitku, výčitku přítele, kterého zavraždil.

7

Návštěvníci odešli a Minn Lee byla zticha. Vyšívala a soustředěně myslela jen na své dílo. Tony ležel na gauči, nedopalek doutníku v koutku úst a noviny v rukou.

“Je půvabná,” prohodila Minn Lee náhle bez jakékoliv souvislosti. “Velmi půvabná.” Odložil noviny, podíval se na ni a posadil se pohupuje nohama. Nemusel se j í ani ptát, o kom vlastně hovoří.

“Ano, je krásná.”

Nastala dlouhá přestávka.

“Dnes večer jdeš do opery, Tony?”

Zavrtěl hlavou.

“Dnes hrají Soumrak bohů. Radši bych šel do zoologické zahrady než na Wagnera.” Upřeně se na něho zadívala.

“Takže zůstaneš se mnou doma?” zeptala se. “Málokdy tě vidím. A nikdy nevím, kam odcházíš.”

Vstal, přistoupil k ní a zamyšleně si ji prohlížel.

“Moje malinká,” řekl měkce, “kolikrát jsem ti už doporučoval: ‚Mysli, když musíš myslet, mluv, když musíš mluvit, ale nikdy nedávej dohromady myšlenky a jazyk.’ Ty chudinko hloupoučká!”

Štípl ji do tváře, až ucukla.

“Bolí to?” zeptal se.

Přisvědčila.

Štípl ji ještě víc.

“A tohle?”

“Ty víš, že bolí.”

Její pokora ho dráždila.

“Proč nebrečíš, když ti ubližuju, ty pohanko?”

Posadil se blízko ní, tak blízko, že by mu seděla na kolenou, kdyby se jenom trochu pohnula.

“Víš, čeho se nejvíc bojím?” zeptala se.

“Toho, čeho se bojí každá, jiné ženy.”

Za hodinu se jeho chování pronikavě změnilo. Po celou dobu jejich společného života neustále zdůrazňoval, jak ji bezvýhradně zbožňuje. Kdyby byla běloška, vyděsilo by ji, jak se náhle změnil, ale jako orientálka rozuměla mužům a věděla, jak snadno se mění k horšímu.

“Existuje pro tebe ještě jiná žena?”

Odpověděl posunkem napolo vážným napolo humorným.

“Pro mne jsou všechny ženy jiné ženy,” prohodil nezávazně. Mlčeli.

“Kdysi jsi u mne zůstával na noc.”

Povzdychl si netrpělivě.

“Kdysi jsem taky rád jedl ovesnou kaši. Teď jím kaši rýžovou. Snad se jednou ještě vrátím ke kaši ovesné.”

Myslel si, že tak zarazí další diskusi, ale Minn Lee se nedala umlčet.

“Mívám někdy strach.” Hlas se jí zlomil. “O tebe, Tony. Když odcházíš, nikdy nevím, jestli se mi vrátíš.”

“Doposud jsem se vždycky vrátil,” odsekl.

“Když tehdy v noci po tobě stříleli, myslela jsem, že umřu”

“Důležitější je, že jsem tehdy i já myslel na svůj konec. Ale konec to nebyl. A kde je Camona, Scalesi a chytrej McSweeney, stříleli po mně a všichni jsou v pekle. Teologicky se to dá

takhle říct.”

Poprvé vyslovila plán, na který už dlouho myslela.

“Nemohli bychom se odstěhovat z Chicaga?”

Udiveně se na ni podíval.

“Jistě. Můžeš jet rychlíkem Dvacáté století. Už by sis měla zajistit jízdenku.”

“Řekla jsem ,my’.”

Vstal a zatahal ji za nohu.

“My nejsem já. Ty jsi ty, rozumíš? Nic víc. Jsi jako nábytek. Líbíš se mi, jsi hezká, okouzlující, potěchou pro mý oči, ale takový jsou všechny věci v tomhle bytě. Ale ty si neříkají ,my’, neškemrají: Tony Perelli, vezmi nás s sebou do Evropy!” Vzal její obličej do dlaní a políbil ji na ústa. Opětovala jeho polibek. Pohladil ji po tváři.

“Zatracenej blázne!”

Usmála se, vrátila se ke své staré podobě, ale její veselost vypadala nuceně. Tony si to dobře uvědomoval.

“Kdo přijde dnes večer?”

“Uvidíš je všechny. Bude to hezkej večírek.”

“Budou tam ženy?” zeptala se.

“Řekl jsem už, že to bude hezkej večírek.”

“Bude tam i ona?” Protestovala tónem svého hlasu.

Přikývl. Mohlo jít jenom o jedinou ženu, Marii Pouluskou. Ano, přijde. Je nemocná, že?

O’Hara by měl na ni dávat větší pozor. “Jistě.”

“Musí k nám chodit? Má přece muže.” Hlas se jí chvěl.

“Vidělas jejího muže?” posmíval se.

“Ano, viděla.”

“Nešla bys taky na večírek, kdybys měla takovýho muže?”

“Jimmy říká”

Obrátil se k ní obličejem. “Jimmy. Líbí se ti ten student? Je sympatickej?” Přikývla. “Ano, je docela sympatický. Připadá mi jako malé dítě.” Její tón upoutal jeho pozornost. “Pochovej ho teda v náručí jako malý děťátko!” Prudce ji k sobě přivinul. “A taky ho tak líbáš, viď?”

Ztrácel dech. Dokonce i ve své rozjařené touze po nevěře pocítil ostrou bolest žárlivosti. Snad právě proto. Paša v něm nechtěl dovolit, aby milovala jiného muže. Představovala pro něho majetek, kterého se nechtěl vzdát.

Držel ji pevně v náručí a Minn Lee se vracela iluze, že ho ovládá.

“Jako malý děťátko. Tak jsem to aspoň slyšel.” Odsunul ji na vzdálenost paže a podezíravě jí

hleděl do obličeje.

Jimmy? Na Jimmyho se ani trochu nezlobil. A přece nemohl přijít jejich vztahu na kloub.

“Proč se na mne tak díváš?” zeptal se.

Někdo zazvonil. Pomalu ji pouštěl.

Vstoupil O’Hara s Jimmym. Tony mrkl na chlapce rychlým chápavým pohledem. Sebralo ho to víc, než si Tony představoval. Zpráva o jeho chování přišla už včera v noci. Jimmy se samozřejmě složil. Bylo to pochopitelné, měl vraždit poprvé. Ale pořád se ještě nesebral, a to nebylo v pořádku.

“Buď zdráv, Jimmy!”

Jimmy přikývl.

“Potkal jsem ho na ulici,” vysvětloval O’Hara a významně pohlédl na Tonyho. Jestliže tenhle pohled měl Perelliho varovat, aby si dal pozor, protože jeho nový adept naprosto selhal, pak varování přicházelo pozdě.

“Chtěl jsem s tebou mluvit, Tony,” zašeptal Jimmy. Minn věnoval chladný úsměv, který hned potlačil.

“Odejdi, miláčku.” Tony ji objal a doprovodil ke dveřím. “Musíme si s Jimmym něco vyřídit.” Otočila se a stála tváří v tvář Jimmymu. Měla si s ním také něco vyřídit.

“Mohla bych s vámi také mluvit?”

“Jistě,” přisvědčil Jimmy.

Mohla by s ním mluvit? Proč? Co mu chce říci? Zase má o čem přemýšlet.

“Posaď se,” vyzval ho Tony.

Jimmy neklidně putoval po pokoji.

“Pěkně to tu pošlapu,” prohodil.

Tony se zasmál.

“Ten koberec mě stál deset tisíc dolarů. Ale co je to platný, ty si na něj stejně nestoupneš. Jen do toho, Jimmy!”

“Nechce tě dlouho zdržovat,” vmísil se do hovoru O’Hara.

Tony přikývl.

“Jistě. Mám dobrej sluch. Slyšel jsem dobře.”

Jimmy se nemohl odhodlat k řeči; nevěděl, kde by měl začít.

“Včera v noci jsem se sakramentsky blamoval,” vykoktal.

Tony vsunul ruku chlapci pod pa ži a zamířil na balkón.

“To nic nebylo, chlapče. Jsi prostě báječnej. Nic si z toho nedělej. Kdo se v týhle partě ještě

neblamoval?”

Čekal. Jimmy se mu vysmekl a pochodoval sem a tam, ruce v kapsách, bradu na prsou. Teď koktavě

“Víš, znal jsem Shauna, měl jsem ho docela rád, když jsem na něho vytáh revolver on se na mě tak podíval zabolelo mě to víš, jako když zabiješ psa, kterého máš rád” Tony ho chlácholil.

“Vím, jak ti je, chlapče, ale to přejde.”

“Kdyby tam Con nebyl,” pokračoval chlapec, “radši bych se nechal sám odbouchnout.” Con se významně díval na svou záruku bezpečnosti.

“Ale já jsem to s ním rychle skoncoval, šéfe,” skočil Con do řeči. “Nejsem včerejší, abych tě

nechal v rejži. Vidím, kluk je nervózní”

Tony na něho vyštěkl.

“Cone, vyslechnu tě až za chvilku. Ano, Jimmy?”

“Nespal jsem Viděl jsem ho celou noc Jeho oči hleděly jako by” Civěl na přízrak, který viděl jenom on a nikdo jiný.

O’Hara se domníval, že nastala chvíle, kdy by měl přičinit svůj komentář.

“Nech toho, jo? Nejsi přece takovej podělanec.”

Tentokrát nemohlo být pochyb o tom, jak Tony smýšlí. Byl celý bílý vzteky.

“Drž už hubu, slyšíš?” Jemně a povzbudivě pohladil Jimmyho po zádech. Tak hladívá starší

bratr mladšího. “Pokud jde o mě, je to v naprostým pořádku, Jimmy. Jistě, chápu, jak ti je. Ty jsi holt študák. Špína nikomu nechutná. Ale musí to bejt, Jimmy. Nechci žádný maléry, já

bych nejradši kšeftoval a neublížil bych ani kuřeti, kdyby to šlo. Nemá to přece žádnej smysl v jednom kuse mordovat. Já, ksakru, nechci zabíjet. Ale voni mě nenechaj na pokoji. Všecko si připravíš, elegantně a fajnově vypracuješ, hladce a přátelsky, všecko je v nejlepším pořádku, a najednou ti sem přijde nějakej šťoura ze severu a vleze ti do kšeftu. Musíš ho teda vyzvat, aby vodprejsk.”

“Právě v tom to je,” přerušil ho Con. “Kdybys ho včas nevodbouch, vodkrágluje von tebe. To jsem Jimmymu podrobně vysvětlil, než jsme se do toho podniku pustili.” Perelli ztratil trpělivost.

“Cone, nemám rád kecaly, zvlášť když mám slovo já. Mluvil jsi s Kellym?”

“Na poldy se vykašli,” vnucoval se opět nepotlačitelný Ir, “jsou úplně vedle. Já si s Kellym promluvím sám.”

Jimmy uslyšel sirénu a všiml si, že Tony jde na balkón. Když se Tony vrátil, řekl:

“Promluv si s ním, bude jenom rád: právě přijel. Už jsi s ním někdy mluvil?”

“S Kellym? Prosím tě,” Con se usmál. “Ne. Dej pokoj. Jsou všichni stejný, šéfe”

“Krucinál, neříkej mi šéfe!” Tony se obrátil k Jimmymu. “Koukej, Jimmy ty jsi chytrej kluk. Důkladně si zapamatuj jednu věc: nenech se od toho chlapíka voblafnout. Mluv co nejmíň.” Jimmy byl zděšen.

“Nebude mě vyslýchat? Neví přece, že jsem to udělal já?”

“Nikdy se to nedoví, jestli mu to sám nevyklopíš. Jenom mu nesmíš naletět na ty jeho žvásty!”

“Já s ním promluvím,” kasal se Con.

Perellimu se zúžily oči.

“Ty že s ním promluvíš? Cone, ty jsi velkolepej fixlíř; mám tě docela rád. Jsi

přepychovej, ale nekecej a nechovej se drze. Tohle není New York, ale skutečná Amerika.” Komisař Kelly pomalu vcházel do pokoje. Jimmymu se zdálo, že vstoupily sám Osud a sama Pomsta. Vysoký, širokoramenný muž s tvrdýma nevyzpytatelnýma očima, které blýskaly za kostěnými brýlemi, přinesl zvláští a zároveň hrozivé ovzduší. S ním přicházel sám Zákon, kterému se ti, kdo věřili v Tony a Shauny O’Donnelly, posmívali, kterým pohrdali a o kterém tvrdili, že neexistuje. Ale zákon existoval a komisař jako by ztělesňoval jeho nepochopitelnou a strašnou skutečnost.

Detektiv se podíval z jednoho na druhého. Tvářil se nenuceně; v očích mu zasvitlo i

trochu pobavení, jako by si zaznamenal humorné stránky podivné situace.

“Dobrýtro šéfe,” Tony ho pozdravil a zářivě se usmál.

“Pořádáte večírek?” zeptal se Kelly nevinně. Podíval se na Jimmyho.

“Na večírek je trochu brzy,” odvětil Perelli vesele.

Šéf přikývl. “Ráno jsem byl taky na jedné party.” Jeho hlas zněl suše, skoro drsně; teď se už

netvářil pobaveně. “Já, koroner a Shaun O’Donnell. Ale mluvili jsme jenom my dva s koronerem.”

Tony zakabonil obličej výrazem nejhlubší soustrasti.

“Chudák Shaun! To je přece hrůza! Četl jsem v novinách o jeho smrti. Zpráva mě úplně

zdrtila. Celý odpoledne jsem měl zkažený.”

Kelly opět krátce pokynul.

“A jemu to zkazilo celý život,” podotkl suše. “Tohle je McGrath?” Tony je představil, ačkoliv představování bylo zbytečné.

“Pan James McGrath, z harvardské university. Student,” dodal. Kelly znal společenské postavení Jimmyho Mc Gratha.

“Vyhnali ho z prvního ročníku pro krádež. Je to tak?” Vyštěkl tuto otázku na Jimmyho, který

tu stál zachmuřený, tichý, přestrašený.

“Asi o tom dobře víte,” odpověděl Jimmy a ani sám nepoznával svůj hlas.

“Právě začíná znovu, šéfe.” Tony dobrovolně poskytl cennou informaci. Kelly našpulil rty. “Cože? Kdyby mi bylo do smíchu, zasmál bych se hodně nahlas. Právě

znovu začíná! V čem začíná? Maluje snad květy na láhve? To přece neděláte, že ne, hochu?” Jimmy neodpovídal.

“Včera v noci jste taky nemaloval kv ěty, že ne?”

Jimmy se rychle nadechl.

“Nevím, kam míříte,” pronesl chraptivě.

Detektiv zřejmě zaostřil útok na něho. Perelli také nic jiného neočekával. Kelly podle všeho podezíral i Cona O’Haru, ale ten asi mohl počkat.

Ir poslouchal a tvářil se čím dál netrpělivěji. Proč nepodezírá jeho, proč mu nevěnuje pozornost? Přímo ho uráželo, že si ho inspektor nevšímá.

Jeho netrpělivost byla odůvodněná. Jimmy je na pokraji zhroucení a při nejbližší příležitosti se položí. Con si o tom nedělal iluze. Proč se tedy ten žulový chlapík neobírá jím? Kolikrát ho už měli v prádle. Con moc dobře věděl, jak to policisté umějí, znal jejich triky; ve skutečnosti věděl i to, že jejich možnosti mají své meze. Když před lety jako bezvýznamný gangster nastupoval dráhu ztraceného řemesla, zmlátili ho na policejní stanici ve starém New Yorku, kde později policejní kapitán, nějaký Becker, musel odpovídat na nepříjemné otázky nedůvěřivého obvodního prokurátora.

“Jak dlouho už pracujete v této branži?” zeptal se Kelly.

Jimmy přešlapoval v rozpacích.

“To je v pořádku, Jimmy,” vpadl do rozhovoru Tony hedvábným hlasem. “Šéf dobře ví, že obchodujeme s chlastem. V Chicagu ještě nikdy neprošly volby nasucho. Je u mě tři měsíce, pane Kelly. Sympatickej mladík”

“Znal jste Shauna O’Donnella?” zeptal se Kelly.

“Ano. Setkal jsem se s ním.”

“Znal jste ho?” opakoval detektiv otázku.

Jimmy přisvědčil.

“Chodili jste k Bellinimu a obědval jste s ním, že? Znal jste ho dost dobře?” Jimmy váhal s odpovědí.

“Ano, znal jsem ho.”

“Chlapci mi prozradili, že jste byli spolu dobří kamarádi. Hodně jste spolu chodili, viďte?” Jimmovi McGrathovi trnuly zuby: nechtěl, aby mu inspektor připomínal zrovna tohle.

“Ano, znal jsem ho,” opakoval.

“Víte, že je mrtvý?” zeptal se Kelly. Jimmy p řisvědčil.

“Víte, že ho včera v noci zastřelil znamenitej americkej st řelec?” pokračoval nemilosrdně

detektiv a jeho zrak neopustil Jimmyho o či. “Nebo ho zastřelil nějakej ten ničemnej, podělanej mordýř?”

Jimmy neodpovídal.

“Nevím, z jakýho hampejzu přišla vrahova matka ” pozoroval hocha tak zblízka, že neuniklo jeho pozornosti ani zamrknutí víček ve studentově tváři, “ale stejně vychovala maníka, kterej jde nahoru přes mrtvoly. Jaká matka, takovej syn, že jo?” Jimmy napřed zešedl, pak zrudl a potom opět ztratil barvu.

“Co s tímhle má ksakru společnýho matka?” spustil. Pak zachytil Tonyho pohled a porozuměl výstraze.

“Matka s tím má společnýho moc,” odpověděl Kelly zvolna. “Chtěl bych se vsadit, že taky prošla mýma rukama; rok jsem měl na starosti oddělení pro mravnostní delikty.” Jimmymu vystoupily žíly na čele, zaťal ruce, až mu kotníky zbělely.

“Jenom syn takový coury”

“Krucinál! Jestli”

Ztratil vládu nad sebou. Tony rychle zakročil.

“Timmy,” zařval Tony. “Copak nerozumíš, že pan inspektor jenom žertuje?” Kelly vrazil ruce do kapes. Obrátil se tváří v tvář k hlavounovi a jeho hlas studil jako led.

“Perelli, vy jste v tomhle městě veliký zvíře. Máte v suchu porotu a soudcové vám žerou z ruky. Ale jestli si něco začnete se mnou, budete z toho mít pořádnej malér.” Tony pokrčil rameny.

“S váma si něco začít. Prosím vás, já jenom”

“Vím, vím,” přerušil ho Kelly. “Udělal jste, co jste udělat chtěl. Poskytl jste mu čas, aby se sebral. Dobrá, chlapče. Řekněte mi ještě jednu věc a tím skončíme.” Teď stál těsně u chlapce. Chytil ho za hruď a posadil ho na pohovku.

“Kde jste byl včera večer?”

“V divadle,” odpověděl Jimmy.

“Ve kterým divadle?” zeptal se detektiv.

“Cože” zaváhal, “V Blackstonu.”

“V Blackstonu.” Kelly přikývl. “Jaký jste měl číslo sedadla?” Tady zasáhl O’Hara. Otázky vypadaly nebezpečně, velice nebezpečně, protože v očích Jimmyho McGrathe zahlédl panický strach.

“To si přece ksakru nemůže zapamatovat.”

Kelly na něho vyštěkl.

“Držte hubu, když se vás na nic neptám.” Potom se obrátil na Jimmyho: “Jaké číslo jste měl?”

“Nevím.” Jimmy se vyhýbal Kellyho očím. “Nepamatuji si čísla.”

“Snad si vzpomenete na hru?” ptal se Kelly. “Jak se jmenovala?” Jimmymu vypověděl mozek službu. Tápavě hledal název nějaké hry. Našel ho.

“Myslím, že to byla Broadwayská revue Ano, tak se ten kus jmenoval.” Kelly pohrdavě vysunul spodní ret.

“Opravdu? To je náhodou název jednoho filmu.”

Jimmy přisvědčil.

“Ano, viděl jsem, ten film.”

“V Blackstonu?”

Chlapec se bezradně rozhlížel.

“V Chicagu se dobře nevyznám; možná že to bylo někde jinde.”

“Vzpomenete si kde?” Za Kellym Tony napovídal, skoro ten název vykřikl.

“Bylo to Rialto,” řekl Jimmy.

Ironický úsměv osvítil detektivovi tvrdou tvář.

“To je skoro totéž jako Blackstone, že? V kolik hodin jste odtamtud odcházel, pane McGrath?”

O’Hara už otevíral ústa, ale Tony se na něho zamračeně zadíval a umlčel ho.

“V kolik hodin jste odcházel z biografu?”

Jimmy se opět obrátil na svého šéfa. Tony roztáhl prsty a rychle je zvedl.

“Myslím, že bylo dvanáct.”

“Prima,” vykřikl inspektor vítězoslavně. Po krátké přestávce dodal: “Včera večer se v Rialtu vůbec nehrálo. Projektor jim vypověděl službu.” Kelly se zářivě usmál na Perelliho. “Čtěte, prosím vás, taky někdy něco jinýho než jenom rubriku úmrtních oznámení?”

“Nevím, který to byl biograf,” pravil Jimmy zachmuřeně.

Nepotlačitelný O’Hara se opět pokusil strhnout na sebe pozornost.

“Poslyšte, šéfe, ten hoch se v Chicagu ani trochu nevyzná.” Skutečně se mu podařilo upoutat na sebe Kellyho pozornost.

“Vy už jste tady dlouho, že?”

Con se zašklebil.

“Ne. Jsem tu novej. Přišel jsem z New Yorku.”

Kelly zavrtěl hlavou. “O tom městě jsem ještě nikdy neslyšel. Ale trochu se v Chicagu vyznáte?”

O’Hara se usmál.

“Jistě. Jezdím taxíkem.”

“Včera v noci jste jel taky tax íkem na roh Atlantický třídy a Pětadevadesátý ulice?”

“Já? Ležel jsem už v deset v posteli.”

O’Hara se skoro rozzlobil. “Byl jste tam!” Kelly uk ázal prstem na Jimmyho, jako by ho obviňoval. Jimmy vstal.

“Ne.”

“Byli jste tam spolu!”

“Ne.” Jimmy to slovo vyk řikl.

Kelly vyndal velice pomalu zápisník.

“Poslyšte: Harrigan navštívil Shauna před smrtí a vyzpovídal ho. Shaun vypověděl, že jste ho zastřelil vy a Con O’Hara.”

Zaslechl přidušený chechtot. Tony se nenuceně usadil v jednom ze svých hezkých renesančních křesel.

“Umřel a neřekl ani slovo. Vím to.”

“Jak to víte?”

“Jasně že to vím,” přisvědčil Tony. “Proč ho nezatknete?” Perelli znal odpovědi na svou otázku Ještě dřív, než Kelly promluvil.

“Kdybych ho odved na komisařství, našel bych tam vašeho domácího právníka se soudním zjištěním, že zadržení je neoprávněné. Proto ho nemůžu zatknout.” Tahle slova Cona O’Haru zmátla. Rozhodl se, že zasáhne ještě jednou.

“Nemusíš na nic odpovídat, chlapče,” poučoval Jimmyho.

“Vy jste nějak ožil.” Kelly se mu díval přímo do obličeje.

“To jo.”

“Jak dlouho chcete zůstat v bdělém stavu?”

“Dost dlouho,” odpověděl O’Hara.

Tony vstal a postavil se vedle Ira. Strčil O’Harovi ruku do kapsy. Věděl, že tam má nabitou pistoli. Ve vteřině mu ji sebral a dal si ji do vlastní kapsy.

“Zůstanu ještě hodně dlouho,” opakoval O’Hara.

“Vaší ženě se to bude zdát dlouho,” řekl Kelly. Odpověď Ira rozzlobila. Nedovedl jednat s policisty taktně, podplácel je, posmíval se jim a neviděl nejmenší rozdíl mezi Kellym a zkompromitovanými policisty, které podplácel a vydíral. Chrlil výrazy, které se ve slušné společnosti vynechávají. Sotva vykřikl tři slova, Kelly ho udeřil dlaní do tváře. O’Hara zaklel, ustoupil a hmatal po pistoli. Ale komisař byl rychlejší. Jako zázrakem se mu v ruce objevila silná černá automatická pistole. Položil ji O’Harovi na opasek.

“Dejte mi tu bouchačku,” vyzval ho. Systematicky Ira prohledával.

“Nemáte ji, vidíte? Ale myslel jste si, že ji máte.”

Zasunul pistoli do pouzdra pod paži, přistoupil k Perellimu a položil mu ruku na rameno.

“Perelli, vám se s tím svěřím, protože jste docela chytrý chlapík. V den, kdy vás dostanu, se zpiju do němoty.” Podíval se na hodinky a zamířil ke dveřím. “Opozdíte se na schůzku, Perelli. Nenechávejte Mika Feeneye dlouho čekat.”

S touto “odvážnou” poznámkou odcházel.

“Kdo mu to řekl?” zalapal O’Hara po dechu. Tony čekal, až se za detektivem zavřou dveře. Potom se vřítil do salónu, zavolal Angela a zakřičel na Jimmyho, aby ho rychle spojil telefonicky s Mikem Feeneyem. Když vstoupil Angelo, Jimmy stál u telefonu. Tony mu dal instrukce. Nebylo třeba zabývat se podrobnostmi, protože Angelo věděl, jak v podobných případech postupovat. U telefonu se hlásil Feeney.

“To jsi ty, Miku. Bacha, odposlouchávaj nás Byl tu Kelly. Proto jsem se opozdil Dobrá Hned se vrátíme Dobrá, Miku.” Zavěsil.

Angelo přiběhl s pláštěm a s kloboukem. “Postavil jsi chlapce venku? Prima. Ty půjdeš se mnou, Cone.” Podíval se zamyšleně na Jimmyho. “Ne, Jimmy, ty zůstaneš tady. Vrátím se za pár minut.” Obrátil se k Angelovi. “Angelo, ty zajdeš k Schobergovi.” Angelo už předtím několikrát u Schoberga byl. Návštěva patřila k obřadům, které doprovázely každou vraždu. Odevzdal tam černě orámovaný arch papíru, na který krasopisně

napsal svou báseň. Angelo působil také jako veršotepec a skládal ve verších smuteční

oznámení.

Mike Feeney tlumočil telefonicky skvělou myšlenku, vysvětlující, proč je ochoten setkat se s nepřítelem. Stejný nápad měl i Tony Perelli. Nešlo o tajnou schůzku náčelníků band; šlo o setkání, neli přímo pod záštitou, tedy alespoň pod dohledem policie. Nebude se střílet. Jestliže policie o poradě ví, jakékoliv porušení zákona by znamenalo velké nebezpečí pro obě strany.

Tony ještě nedojel na místo schůzky a už si ověřil, že jeho obavy byly oprávněné. Na každém rohu stálo policejní auto. Třída se detektivy jenom hemžila. Když se oba náčelníci setkali a podali si ruce jako dva úctyhodní občané, událost se odehrála před zraky mnoha svědků. Mike Feeney si byl vědom, že ho pozoruje četné obecenstvo.

Jeho pistolníci zmizeli, ale byli tak blízko, že se na zavolanou mohli okamžitě objevit. Stejně

tak bděla parta Tonyho.

“Bud zdráv, Miku.” Tak obvykle Tony zdravil sv ého soupeře. Stiskli si ruce a jeden druhého se ani trochu nebáli.

“Pojedeš ke mně, Miku?” zeptal se Perelli.

Velký Mike se rozhlížel, jako by hledal oporu.

“Chlapci můžou jít za tebou,” uklidňoval ho Tony. “Nechci mít žádný maléry. Kelly právě

projel. Poslyš, Miku, ten chlapík je jako tvůj bratr.”

Mike zaváhal. Byl nezvykle nervózní, protože někde v pozadí byla jeho sestra. Mohla sedět v tomhle voze, nebo v dalším, co právě přijížděl, a uměla pracovat s kulometem zrovna tak dobře, jako jeho chlapci. A nenáviděla Tonyho, tak strašně, až to nemohl pochopit, takže jeho nervozita byla docela oprávněná.

“Jistě, půjdu s tebou,” přisvědčil.

V Tonyho domě vyjeli spolu velkým výtahem, který byl vyhrazen jen pro něho. Tony vešel do svého bytu a spatřil idylku, která se zřejmě začala rozvíjet ihned po jeho odchodu. 8

Jimmy slyšel, jak se za jeho pánem zavřely dveře; seděl s hlavou v dlaních, přemýšlel, uvažoval V duši mu vířily zmatený strach a nenávist. Snad se dostane z Chicaga, ale povleče s sebou těžké břímě viny a zrady. Dopustil se stejného provinění jako Kain. Není místa, kam by mohl odejít Kdyby mohl jít za Kellym a přiznat se mu, aniž by do zločinu zapletl Cona O’Haru nebo Perelliho, přijal by rád takové řešení. Kdyby tak mohl odejít do nového, čistého světa Zatím pro všechny časy ponese svůj čin s sebou, ať se vrtne kamkoliv. Jimmy McGrath věděl, že existuje jediné východisko. Vlastní rukou? Ne. To by byl podvod. Propadl hrdlem. Musí zaplatit dluh svým skutečným věřitelům.

“Co je, Jimmy?”

Rychle vzhlédl. Na krok od něho stála Minn Lee, tak čistá, tak klidná, tak zářivá v nezemském světle, až mu její pohled zarazil v prsou dech.

“Buďte zdráva, Minn Lee.” Hlas se mu chvěl.

“Co se stalo, Jimmy? Není vám dobře?”

Zavrtěl hlavou. Opět skryl obličej v dlaních.

“Ne” Dlouhé mlčení. “Chtěl bych být po smrti.” Posadila se k němu a položila mu ruku na koleno. V jejím hlase se ozvala jemná výčitka.

“Och, Jimmy, prosila jsem vás přece, abyste odešel.”

Seděl strnule, pohlédl na ni a usmál se.

“Odejít, kam?”

Vzdychla. Lítostivě se na ni podíval.

“Kéž byste s tím neměla nic společného!” řekl.

Vzhlédla k němu.

“S obchodem,” vysvětloval. “Nemohla byste se z toho nějak dostat? Tady nemáte co pohledávat.”

Minn Lee zvedla rám s výšivkou a dlouho si ji mlčky prohlížela.

“Mám stejnou práci jako kterákoliv jiná žena, Jimmy. A když se jednou do toho dostanete, po celý život se nevyprostíte.”

Mohl se jí jenom obdivovat, jako se j í obdivoval už dlouho. Vidí ji správně on, nebo Tony Perelli? Je jeho ideál jenom křehká představa vybudovaná na čiré iluzi?

“Vám je to jedno, nestaráte se o šmeliny a o vraždy.”

Pokrčila rameny.

“Ne. Kdyby Tony byl třeba akcionářem, bylo by mi to jedno.” A pak jí položil otázku, na kterou se chystal už dávno.

“Jistě jste studovala na dobré škole, Minn Lee. Mluvíte, tedy, mluvíte jako ti”

“Navštěvovala jsem Kolumbijskou.”

“Universitu? Prosím vás! Byla jste promována?”

Přisvědčila.

“Jak jste se proboha octla tady?”

Nevzhlédla od své práce.

“To je tak,” prohodila neurčitě. “Umění, láska, nevěděla jsem, co mám dělat. Tak to je!” Cítil k ní nekonečnou něhu, položil by svůj život, kdyby mu ještě patřil, za její vysvobození.

“Zmizte odtud!” nabádala ho. “Brzy!”

Zavrtěl hlavou. Je v tom také až po krk, do konce svého života.

Vstal a přecházel po pokoji; domníval se, že Minn Lee se zabývá svou prací; ale když se otočil, viděl, že ho pozoruje a že se mračí.

“Jimmy Kdo zabil včera v noci toho chlapíka?”

Otázka ho šokovala. Předtím aspoň na chvíli zapomněl na Shauna O’Donnella.

“Já já nevím,” zakoktal.

“Kdo ho zabil?” opakovala ot ázku.

A pak jako by se v něm všechno sesulo, padl na kolena a skryl j í obličej: v klíně. Jimmy McGrath se skutečně rozsypal.

“Já jsem to udělal, Minn Lee, já jsem to udělal,” vzlykal. “Chtěl jsem se opít, abych to dokázal, ale každým douškem jsem byl střízlivější. Zabil jsem ho. Zabil jsem ho docela chladnokrevně. Musím za to pykat, to dobře vím. Ale já chci platit co nejdřív, já chci odpykat svůj čin co nejdřív, hned teď!”

“Brzy ta doba nadejde, pro vás i pro mne.”

“Pro vás?” Podíval se na ni, její obraz mu rozmazávaly slzy. “Nikdy vám neublíží.” A potom si uvědomil, že jí všichni neustále ubližují, že jí ubližuje Perelli i on sám, že tahle dívka není filosoficky vyrovnaná orientálka, protože americká část v ní všechno cítí a všechno bolestně prožívá. Nahmatal její ruku.

“Miluji vás, Minn Lee,” šeptal. “Na nikom a na ničem mi nezáleží jenom na vás. Nikomu jsem ještě nevyznal lásku.”

Vyprostila svou ruku z jeho dlaně.

“Nemám vám co dát.” Její hlas zněl vyrovnaně, skoro monotónně.

“Jsem zbytečný, nikomu nepotřebný.”

Začal chrlit divoké plány, které mu zrovna v té chvíli napadly. Odjedou spolu do Kanady, uniknou Perellimu a ž tam, kam nesahá moc jeho bandy.

Vrátila ho do světa skutečnosti náznakem smíchu.

“Číňanka a chlapec! Jimmy, ne! Nemám, co bych vám dala. Moje tělo patří Tonymu. Nechci jiného muže! Nemůžu mu dost dát, tak ho miluji.”

“V tomhle bytě bydlely před vámi jiné ženy.” Touha po ní mu našeptávala slova zrady. Věděla to.

“A všechny odešly, víte kam?”

Věděla to, ale nebála se.

Snažila se ho přivést k rozumu. Tony bude k němu hodný, jestliže zůstane. Miluje ji, o jiném nedokázal uvažovat. Opakoval to. Opět zavrtěla hlavou.

“Já miluji pouze Tonyho.”

Tony Perelli stál ve dveřích; viděl celou scénu, díval se na něj, jako když shovívavý otec pohlíží na svá dítka.

Jimmy zaslechl, jak se chechtá. Rozpačitě se zvedal. Tony však zarazil jeho

mnohomluvné

omluvy.

“Jimmy, prosím tě, ne. Nedělej ze sebe blázna. Moc se mi to líbilo. Ale teď si, děťátka, jděte hrát na jiný píseček. Vezmi si ho k sobě, můj roztomilý kvítečku.” Jimmy chtěl něco říci, ale Tony ho nepustil ke slovu. Ze zvyku se vlídně usmíval. Díval se za nimi, jak odcházejí; dlouho za nimi hleděl.

Mike Feeney vstupoval do salónu nejistě. Nebyl tu poprvé, ale od té doby, co naposled navštívil Tonyho, událo se mnoho věcí. Například Vinsetti, o zvláštních okolnostech jeho smrti se mezi gangstery hovořilo devět dní. Tohle je skutečně vhodné místo pro odchod z tohoto světa; důstojnou dekoraci tvoří květy, které vyrůstají z modrých váz z doby dynastie Mingů; atmosféru dotvářejí přísné varhany a slabá vůně z vonných tyčinek. U dveří se obrátil ke svým průvodcům; vlastně jim neměl co říci, chtěl se jen ubezpečit, že jsou s ním a že ho podporují.

“Odložte pistole, hoši. Tak jsme se dohodli, že, Tony?”

Tony mu rozuměl a usmál se.

“Ano. Položte pistole na stůl a poslužte si.”

Feeney vytáhl dvě pistole z pouzder pod paží a mohutným rozmachem je položil na stůl.

“Tuhle jsou moje.”

Tony vytáhl pistole z kapes na bocích a uložil je k ostatním zbraním.

“Kde je Angelo?” rozhlížel se Mike.

“Poslal jsem ho k Schobergovi,” odpověděl Tony významně.

Mike byl potěšen.

“Jistě, to byl výtečnej nápad. Jsi skvělej chlapík, myslíš na všechno,” připustil velkomyslně.

“Hoši z toho budou mít radost.”

Tony otevřel zásuvku a bouchl přitom tak hlasitě, že se host vylekaně otočil. Perelli vytáhl známou krabici.

“Vezmeš si doutník?”

Mike si vybíral.

“Já obyčejně nekouřím. Škodí to očím.”

Vůbec si nevšimli Minn Lee, která přecházela na balkón. Jeho kamenný strop působil jako ozvučná deska. Osobu na balkóně nikdo neviděl, a přece slyšela každé slovo, i když se mluvilo velmi tiše. Minn Lee na to přišla hned první den, kdy se nastěhovala do Tonyho bytu. Tony o tom nevěděl; zřídka chodil na balkón, a když přece, býval salón úplně prázdný. Jednou zastřelil vrah nějakého Angela Beratachiho na balkóně ve třetím poschodí z jiného balkónu vzdáleného půl kilometru. Gangsteři nikdy neriskují dvakrát.

“Tak se podívej, Miku.” Tony si zapálil doutník. “Platí, co jsem ti řekl v telefonu. Oba vyděláváme těžký prachy. Proč bysme lezli do malérů kvůli pár dolarům?”

“A není to pravda?” Feeney se nutil do nadšeného tónu. “Vždycky jsem tvrdil, že máš víc pod čepicí než leckterej universitní profesor.”

Perelli přitáhl židle doprostřed pokoje; posadili se tak, že se koleny dotýkali.

“Tony, tohle ti řeknu na rovinu: dostal jsem pořádnou porci držkový kvůli tomu Shaunovi.” Tony něco zamumlal. Jeho host zvedl na protest ruku.

“Vím, vím. Shaun tě neměl rád. Šel po tobě; já bych možná na tvým místě udělal to samý, ale jeho manželka, jako moje ségra, nedá pokoj. Znáš ženský. Pase teď po ptáčkovi, kterej dostal jejího muže. A banda je na její straně.”

“Tvoje sestra je velmi sympatická dáma,” pravil Perelli zdvořile. Ale Mike se nenechal přelstít.

“To není tvůj typ, Perelli. Ta nikdy neletěla na jinýho mužskýho. A v tom je zakopanej pes.” Tony ihned přešel k podstatě věci.

“Co po mně vlastně chceš?”

Mike se naklonil kupředu a hovořil rozvážně.

“Víme, kdo to Shaunovi udělal, ten kluk McGrath a Con O’Hara. N áš člověk je viděl, jak upalovali do města. Ten kluk je pěkně podělanej. Je mi líto Cona, znal jsem ho už v New Yorku, je to držka plechová. Viděls někdy tu jeho ženskou?”

Tony ji viděl a nemohl na ni zapomenout.

“Ano, viděl jsem ji. Co po mně chceš?”

Mike Feeney ztlumil hlas.

“Pošli je dnes večer na místo. V jedenáct na rohu Michiganu a Devadesátý čtvrtý. Mám tam dva hochy. A tím to smažem.”

“Tohle bych neudělal ani podělanýmu čoklovi,” prohlásil Tony bouřlivě.

“Já si tě za to vážím, ale”

Perelli si podepřel buclatou dlaní bradu.

“Ti kluci mi dělají těžkou hlavu,” prohodil. Mike se zaradoval; tahle slova považoval za důkaz, že Tony měkne.

“V každý partě jsou podělaný kluci, pamatuješ na Vinsettiho?”

“Trochu jsem ho znal”

Feeney se trpce usmál.

“Byl podělanej, šel na tebe s olovem, že jo?”

“Vyhrožoval, že nám odejde,” pravil Perelli lhostejně.

“Přišel sem k tobě a nikdo ho už nikdy neuviděl; našli ho na břehu jezera.” Mike hovořil dramaticky a vášnivě.

“Něco jsem o tom četl,” utrousil Tony. “Nechci žádný maléry,” pokračoval pomalu. “Dobrá. Pošlu je tam.”

Vstali. Vtom někdo zaklepal na dveře.

Angelo. Napřed si ho nevšimli, protože ho skrýval veliký věnec v podobě harfy. Nesl jej majestátně a postavil před oba muže.

Krásný věnec. Velkolepé Schobergovo dílo, a Schoberg je nejlepší květinář v Chicagu. Mike Feeney byl dojat.

“Tomu říkám pozornost. Moc si toho vážím.”

Zvedl černě orámovaný lístek a četl:

“Andělé uslyšeli Shanův hlas

a řekli: ‚Skvělý muž to zhas.’

Nejhlubší soustrast od Tony Perelliho.”

Mikovi se zlomil hlas. “Ano, to je vod tebe skutečně moc milý,” zakvílel. Tonyho večírky vždycky vynikaly nádherou. Divoké večírky se spoustou improvizovaných vložek se obvykle konaly na oslavu nějakého vynikajícího výkonu.

Nebylo ani trochu taktní pořádat party, když Shaun O’Donnell odpočíval pod zemí a pod těžkou vahou plného nákladního auta květin. Biskup bohužel odmítl pohřbít Shauna do svěcené půdy. Hlučná vdova prudce protestovala. Byly odeslány telegramy svaté papežské stolici, ale odpověď nedošla. Nejméně měsíc už ležel nebožtík v nepožehnané půdě. Potom oddané ruce neznámého dobrodince vykopaly jeho tělesné pozůstatky a uložily je přímo u nohou biskupova předchůdce.

Několik dní takhle odpočíval mezi nejvyššími duchovními hodnostáři. “Ve skutečnosti je v pekle, o tom nepochybuji,” prohlásil nakvašeně biskup. Velký večírek by byl proto velmi nevhodný.

Perelli se ale potřeboval rozptýlit; v jeho životě nastal okamžik, který přímo volal po víně a po hlasu trubky. Veškeré přípravy měly zabezpečit skvělý odchod z kruhu milovaných přátel. Víno je součástí zhoubného obřadu. V Chicagu existovala společnost, která se zabývala výlučně vraždami. Její členové byli Tonyho krajané. Jakmile dozněly výstřely, dostavila se policie, vylomila dveře bytu a nacházela na podlaze roztaženou mrtvolu se zakrváceným obličejem. Na stole obvykle stála láhev a tři prázdné sklenky. Z jedné pil zavražděný a ze dvou zbylých vrazi.

Tanec byl v plném proudu. Tony pokynul svému pobočníkovi a odvedl si ho do salónu. Jakoby mimochodem prohodil: “Poslyš, Angelo, posílám Cona a Jimmyho do Západní čtvrti.” Angelo mu hned neporozuměl.

“Ano?” Pak rychle dodal: “Co to znamená?”

Věděl velmi dobře, co to znamená.

,,O’Harovi zavřu tu jeho nevymáchanou kušnu.”

Snažil se vložit do hlasu záchvěv lítosti, ale nepodařilo se mu to. Angelo na něho chvíli civěl a pak přisvědčil.

“Ano, bude líp, když bude zticha. Je to jenom velká plechová tlama. Ale ten kluk” Zamračil se a to mu neslušelo. Zpráva jím ani trochu neotřásla, spíše ho zmátla. Proč Jimmy?

Na tuhle otázku marně hledal odpověď.

“Viděls ho? Úplně se položil. Kdyby ho Kelly dostal do spárů” Perellimu se tentokrát nepodařilo přesvědčit svého nohsleda.

“Samozřejmě že se položil.” Angelův hlas hladil jako hedvábí. “Neříkal jsem ti, abys ho neposílal? Mohl nám být docela prospěšný. A stále nám ještě může být užitečný.” Všiml si, že Tony očima bloudí na balkón, kde stála Minn Lee. že by důvod nebyl ve kšeftu?

Pak by to bylo moc zlé.

Dívka sestoupila dolů a mlčky je pozorovala. Angelo vycítil, že mezi partnery vládne napětí. Byl rád, když mohl vypadnout.

Perelli pociťoval zvláštní pochybnost, instinktivní podezření. Postrádal Minn Lee; i v divoké

radosti, že má Mariu, stále Minn Lee postrádal.

“Kde jsi byla v noci?” zeptal se.

Dívala se mu přímo do očí.

“Ve svém pokoji,” odpověděla.

“Já pořádám večírek a ty si klidně odejdeš! A Jimmy McGrath byl v tom pokoji taky?” Odpověď ho překvapila a šokovala.

“Ano.”

Zůstal na ni civět. Snad nebyla ve svém pokoji celou noc. Zkoušel to a našel dveře zamčené. Jindy zamykala jenom tehdy, když odcházela.

“Tys byla s Jimmym v pokoji a zamkli jste se?”

“Ano.”

Dlouze zahvízdal.

“Ty máš ale odvahu!”

Sotva mohl mluvit. Sama s Jimmym v pokoji a zamkli se.

“Měla jsem se přece postarat, aby se Jimmy na ve čírku neobjevil.” Našpulila červené rty,

jako by se chtěla usmát. “Tak tedy. Nepustila jsem ho prostě na večírek.”

“Ano, to jsem ti poručil,” vypravil ze sebe chraplavě; teď teprve si uvědomil, jak strašně ho urazila. Sevřel jí paži. “A poručil jsem ti snad taky, abyste se zamkli v pokoji?” Necouvla, nedala najevo bolest. Nezalekla se jeho vzteklého pohledu. Prudce ji pustil.

“Kde jsou naši hejskové a jejich paničky?” zeptal se.

Nezajímal se o hejsky a jejich dámy; zajímal se jenom o Minn Lee, Jimmyho, a především o zamčený pokoj.

“Tančí v zimní zahradě.”

“Ty jsi tedy zamkla? Zeptal jsem se tě jenom žertem. Ani ve snu mi nenapadlo, že by to mohla být pravda.” Ovládl se. “Zavolej Jimmyho.”

Teprve teď vypadala znepokojeně.

“Snad nechceš Jimmymu vynadat? Je to moje vina.”

Zavrtěl hlavou.

“Ne, ne. Jimmy je prima. Mám Jimmyho docela rád.” Podíval se na hodinky. “Dojdi pro něho a vyřiď mu, že s ním potřebuju mluvit.”

Zamířila ke dveřím. Zavolal za ní:

“Minn Lee! Potřebuju taky Cona O’Haru. Pojď sem!”

Poslušně se vrátila. Znala ho velmi dobře, proto ji nepřekvapilo, když ji objal kolem ramen.

“Nedělej si nic z toho, co plácám. Mám hodně obchodních starostí. Nezlob se” Výrazným posunkem naznačil, co míní. “Minn Lee, postarej se o paní O’Harovou. Je to prima ženská, ale z jinýho těsta než ty, Minn Lee. Kdyby se tě náhodou Con ptal, řekni mu, že se o ni postaráš. Vypravuj jí o mně, jakej jsem skvělej chlapík. Poslal jsem tě přece k moři, věnoval jsem ti dům, oblík jsem tě tak, že dámy z Hollywoodu vedle tebe vypadají jako služtičky.” Odcházela. “Řekni jí to ty sám.”

Podíval se na hodinky.

“Jdi pro ty hochy. Proč jsi zamykala?”

Ta otázka mu nedala pokoje.

“Nepřála jsem si, aby někdo vešel dovnitř,” odpověděla prostě a našpulila rty.

“Brečel nebo co? Fuj! Kdyby ho dostal Kelly na komisařství, těžce bysme to slízli” Minn Lee se usmála.

“Nebrečel.”

Když se za ní zavřely dveře, posadil se na lavici blízko velkého stolu a zamyšleně si kousal nehty. Minn Lee mu náhle připadala tak nesrozumitelná jako nikdo jiný na světě. Tohle přece není Minn Lee, jakou zná, otrokyně slepě poslouchající jeho rozmary. Počíná si velice nezávisle. A to ho znepokojovalo.

Ze zamyšlení ho vytrhl telefon. Zvedl sluchátko. Ještě dřív než uslyšel drsný mužský hlas, věděl, že volá Mike Feeney.

Mike projevil nevybíravými slovy svůj hněv. Tony cítil za jeho řečí sestru, která bratra neustále popichuje.

Ví vůbec Tony, kolik je hodin? Změnil se snad plán? Jeho chlapci to potřebují nutně vědět. Perellimu ani trochu neulehčovalo situaci vědomí, že za pojmem “chlapci” se skrývá paní O’Donnellová.

“Miku, prosím tě, nehoň mě,” odsekl vztekle. “Řek jsem přece v jedenáct; teď je tři čtvrtě na v pořádku. To se dá zařídit v deseti minutách. Jenom mě nesekýruj, nic jinýho po tobě nechci. Když ti dám slovo”

Koutkem oka zahlédl, že vchází Jimmy. Rychle ukončil rozhovor a s úsměvem Jimmyho

pozdravil.

“Promiň, Jimmy, že tě vytrhuju ze zábavy. Znáš kapitána Struda?” Jimmy zavrtěl hlavou.

“Kapitána policie?”

“Ne,” usmál se Jimmy. “V Chicagu neznám ani jednoho kapitána policie.”

“Dobrá. Říkáme mu Levák. Tak si bude říkat dneska v noci taky on sám.”

“Mám za ním zajít?”

“Sám tě vyhledá. Ne aby ses polekal.”

S obdivem si prohlížel chlapce od hlavy k patě.

“Dneska vypadáš bezvadně.” Posunkem ho vyzval, aby se posadil vedle něho. “Dokonce se směješ! Jsi ohromnej chlapík! Docela jinej než jsi byl dopoledne.” S Jimmym se skutečně udála nápadná proměna; oči mu vesele zářily, deprese pominula, vystupoval téměř bezstarostně. Hezký chlapec, pomyslil si Tony Perelli zcela objektivně; může klidně nosit prvotřídní ohoz, a přece nevypadá jako číšník.

“Řekl bych, že je mi líp,” pravil Jimmy.

Tony přisvědčil.

“Ten všivej polda by z tebe udělal dočista magora. Je to úplná nula,” podotkl opovržlivě.

“Pan Kelly?”

Tony netrpělivě zavrtěl hlavou.

“Netituluj ho ,pan’, když tu není.”

Jimmy si pohvízdával. Přestal pískat jenom tehdy, když chtěl něco říci. Hvízdal si i teď, když

si prohlížel ruce, své provinilé ruce.

“To je těžké,” povzdychl si. “Ráno jsem ještě Kellyho nenáviděl; teď s ním mám skoro soucit.”

“Moc ho nelituj,” zarazil ho rychle Tony. “Soucit se v naší branži nevyplácí. A Minn Lee taky lituješ, že?”

Prohodil tu větu nedbale. Dostal odpověď, kterou nejméně čekal.

“Ano,” prohlásil Jimmy klidně. “Miluji ji.”

Tony se otočil a pozorně si ho prohlížel. Pátravě se mu zadíval do obličeje.

“Cože? Ty ji miluješ? Je ohromná. A to jsem z ní udělal já!” Oprášil si z rukávu neviditelné peříčko.

“Za všechno vděčí jenom mně. Když jsem ji objevil, bydlila u jednoho malíře”

“Na tom přece nezáleží.”

“Mně na tom skutečně nezáleží. Já jsem velkorysý. Co je to malíř? Pouhé nic. To není ani člověk.”

Vstoupil Con, hrubý, velmi sebevědomý. Víc než kdy jindy maskoval nenávist ke svému zaměstnavateli. A měl k nenávisti důvod, protože celou noc ze žárlivosti probděl.

“Cone, znáš kapitána policie Struda?”

“Zatím ne, ale jistě se za chvilku se všema i v Chicagu seznámím.”

“To jistě.”

Tony vstal, otevřel zásuvku, vyndal obálku a položil ji na stůl.

“Vezmi si to, Jimmy; strč si to do kapsy a buď opatrnej,, v tý obálce je třicet tisíc dolarů. Erijským kanálem mně dojde náklad alkoholu. S tebou to nemá nic společnýho, chlapče. Vezmeš ten dopis na roh Michiganu a Čtyřiadevadesátý. Kolem jedenáctý pojede tamtudy Strude vozem. Řekneš ,Levák’, nic víc. Podej mu ten dopis a hned se vrať. Kolem čtvrt na dvanáct už byste měli bejt zpátky.”

O’Hara pozoroval, jak obálka mizí Jimmymu v kapse. Na čele se mu objevila hluboká

vráska.

“Proč mě vlastně posíláš?” zeptal se. “S jedním dopisem přece nemusíme chodit dva.”

“Dva není ani moc, když uvážíš, že máte v rukou třicet tisíc dolarů. Nevěřím Mikovi a nemůžu se na něho spolehnout. Ví, že dneska posílám ty prachy.” Con se na Tonyho podezíravě zadíval. Vstal a zamířil ke dveřím. Tony si uvědomil, že odchází.

“Kampak?”

“Odvezu domů manželku.”

Tony se usmál.

“Nač bys ji odvážel domů? Co to znamená? Zůstane u mne na noc a ty taky. Mám dost pokojů

pro všechny.”

Con O’Hara otevřel dveře. Dovnitř vešla žena, o které právě hovořili. Byla zvědavá, co se děje. Tony poslal pro Cona, a to nebylo jen tak. Manžel ji celý večer přemlouval, aby už šli domů. To byl celý Con, ze všech sil se jí snažil zkazit večírek.

“Zavezu tě domů a zastavím se pro tebe, až pojedu zpátky,” oznámil jí Con. Dívala se na něho udiveně.

“Co si vlastně o mně myslíš?” vykřikla. “Copak jsem nějaká tretka, kterou sis koupil v bazaru? Kam vlastně jdeš?”

Tony se na ni usmál.

“Na to se nesmíš nikdy ptát.”

Podívala se z jednoho na druhého a její zrak spočinul na Jimmym.

“Půjde taky? Nejde zas o nějakej mord, že ne?”

Perelli se zatvářil zkroušeně.

“Ne, ne! Na takový věci vůbec nemysli!”

Jimmy pobaveně pozoroval scénu. Udělal návrh, který myslel zčásti škodolibě a zčásti vážně.

“Půjdu sám. Dovedu se už o sebe postarat.”, Toto řešení by O’Harovi vyhovovalo.

“To jistě” začal. Tony se otočil a ostře na něho zavrčel.

“Co to znamená? Copak jsem tě žádal, aby sis vybral a rozhodl se sám, co budeš dělat? Copak jsi takovej zbabělec, že se bojíš jít s tím chlapcem? Copak bych posílal Jimmyho, kterej je jako můj vlastní bratr, kdyby hrozilo nějaký nebezpečí?”

Tony se před ním vlastně ponížil, a to se Conovi docela zamlouvalo.

“Dobrá,” souhlasil nahlas. “Dojdu si pro plášť.” Zachytil pohled, který na něho vrhla jeho žena, a vydržel ho.

“Paní Perelliová se o tebe postará, mé dítě.”

“Kdo ti nakukal, že potřebuju gardedámu?” zabručela.

“Dalas mu to docela správně!” zachechtal se Tony. “Tak ahoj, Jimmy! Brzy se vrať!” Všiml si, že Jimmymu kouká z kapsy u vesty vršek stříbrného pouzdra na cigarety. Zaklepal na ně tučným ukazováčkem.

“Poslyš, co je tohle?”

Jimmy se na pouzdro podíval.

“To je pouzdro na cigarety. Můj, tedy, někdo mi je daroval.” Tony přikývl. Usmíval se a vychytralýma očima pozoroval Jimmyho.

“Někdo milej, že jo? Nosíš je na srdci.”

“Mám to tam jenom náhodou.”

Tony zavrtěl hlavou.

“Já bych je tam nenosil, Jimmy. Dej si pouzdro do kapsy u kalhot. Nevypad á to pěkně.”

Na okamžik se Jimmy zatvářil zmateně, pak jako by porozuměl. Vytáhl pouzdro z vesty a strčil si je do kalhot.

“Samozřejmě. Překáželo by, že?”

Úsměv zmizel Perellimu z tváře. Ten chlapec vyslovil krutou pravdu. Co ví? Musí něco vědět nebo tušit. Kdo mu to prozradil?

Ze salónu do haly vedla krátká široká chodba. Jimmy byl asi uprostřed cesty, když za sebou uslyšel volání. Obrátil se a viděl Minn Lee, jak k němu běží. Rozpřáhl paže; padla mu do náručí a na okamžik ji tak podržel. Zapomněla na Perelliho, který stál u dveří a pozoroval je s otevřenými ústy; zapomněla na Marii, pobavenou a poněkud udivenou, neboť i ženy jejího druhu mají své předsudky.

“Ani se se mnou nerozloučíš?” vykřikla bez dechu. “Jsi šťastný?” Přikývl.

“To jsem!” zašeptal. “Ani nevíš jak.”

Pozvedl jí obličej, sklonil se a políbil ji. Hned nato se připojil ke Conu O’Harovi, který stál u otevřené zdviže a nahlas nadával na nevděčný úkol, který jim byl svěřen. Minn Lee se vrátila do salónu. Neviděla ani Perelliho, ani ženu, která ji měla vyhodit ze sedla; civěla před sebe do dálky a myslila na strašné věci, které ji tížily. Perelli jí něco povídal, ale ona mu neodpovídala. Měla jediné sobecké přání, aby si jí Jimmy vážil; nic víc si nepřála. Pohybovala se jako v mlhách, žasla a zároveň už viděla závěr.

“Hej, slyšíš mě?”

Slyšela, jak Tony burácí, obrátila se k němu a usmívala se. Je tak velký, tak skvělý a mocný, a přece

“Zatančíme si spolu, Tony?” zeptala se vesele. “Budu nejhezčí ženou v celém sále. Aspoň

Jimmy to tvrdil.”

Odešla a Tony Perelli stál bez hnutí uprostřed pokoje. Bude ze všech nejhezčí, Jimmy to tvrdil. Cítil se dotčen, hrozně uražen. Přece už rozhodl o osudu Minn Lee, určil jí nový a ošklivý úděl. Ještě dnes měla odejít. Pravidelně se tak zbavoval žen, se kterými žil Skončil s ní, jako předtím skončil s mnoha bludičkami lásky, a teď už na ně nemyslel. I v době, kdy se slunily v jeho přízni, znamenaly pro něho málo, ne víc než nábytek nebo dekorace v bytě; ostatně jí to také řekl. Přesto ho uměla zranit: a tohle byl bolestný objev, nová zkušenost, strašná věc, skoro nesnesitelná. Slyšel Mariin výsměšný smích, ale stále tu stál a prázdně zíral na dveře, kudy prošla. Konečně našel svůj hlas.

“Zamkla se,” pravil pomalu.

“Co na tom. Má přece milence,” zazpívala šibalsky. “Mně se to dítě docela líbí.” A pak se obrátila k důležitějším věcem.

“Kam šli ti dva?” zeptala se.

Neodpovídal.

“Con a Jimmy McGrath,” vykřikla netrpělivě. “Pane Tony Perelli, oněměl jste snad?” Nebyl ani němý, ani hluchý, ale plně pod dojmem ohromujícího zjevení, kterého byl právě svědkem.

“Neřekla ,ano’, neřekla ,ne’,” vyslovoval pomalu, “prostě to odsunula., Bude prý nejkrásnější

ženou v sále, Jimmy to tvrdil!”

Z tváře jí zmizel úsměv a tvrdá ústa se ještě více stáhla.

“Budeš tancovat, nebo si breptat sám pro sebe? Jak dlouho bude Con pryč?” Náhle se Tony ocitl tváří v tvář jiné skutečnosti. Con odešel za svým osudem. Zasmál se jí přímo do obličeje.

“Bude dost dlouho pryč.” Objal ji.

Vyprostila se mu z objetí.

“Ty jsi ale domejšlivej. Pojď, zatancujeme si.”

Ale Tony ji vedl k lavici a násilím ji posadil.

“Necpi se mezi tu chátru. Hezky tady seď! Nikdo sem nepřijde.” Přitáhl ji k sobě a políbil ji. Bránila se jen s takovou dávkou odporu, jaká byla přiměřená situaci. Řídila se konvencí, dávala přednost počestnosti, nebo aspoň se tvářila, jako by chtěla uctívat základní ustálené názory.

“Máš sám o sobě dost špatný mínění.” Odstrčila ho. “Dejme tomu, že by sem někdo přišel, třeba tvoje žena.”

Z očí se mu vytratilo veškeré světlo; zírala opět do dvou mrtvých tůní. Zlostně se postavila.

“Sakra! Jestli budeš na mě tak pitomě vejrat, najdu si jinýho partnera,” vyhrožovala. Chtěl ji uchopit, ale vykroutila se mu. Šel za ní do sálu a zachránil ji před tanečníkem, který si už na ni brousil zuby.

9

Jedna věc je jistá, bručel Con: že totiž Tony Perelli nemá ani ponětí o čase. Existuje přece doba vhodná pro obchod a doba jako stvořená pro zábavu. Je proti všem pravidlům a tradicím směšovat ve stejnou dobu obchod a zábavu. Co je to vlastně za poldy, že nemůžou převzít vejdělek za denního světla? Kdyby po nich náhodou šel výbor pro očistu policie a přezkoušel jejich bankovní konta, bylo by přece srdečně jedno, jestli si poldové vzali odměnu na opuštěném nároží nebo v nekříženým šeku, kterej by se nedal zneužít, jedině snad nějakým podfukem.

Vůz řídil Jimmy. Dnes nebyl ani trochu nervózní.

Con si toho všiml a zajímalo ho, proč je tak klidný. Často viděl, jak lidé podléhají

neuvěřitelným změnám, ale nenadál se, že zrovna Jimmy se tak změní.

“Proč chtěl Kelly mluvit s Perellim?” zeptal se náhle.

“Kelly?”

Con přisvědčil.

“Ano. Vešel do budovy v okamžiku, kdy jsi vycházel. Myslel jsem, že jste se potkali.” Jimmy neodpovídal.

Zelené světlo před nimi skočilo náhle na červené a vůz se zastavil.

“Jak se ti líbí život, Cone?” zeptal se.

Con se otočil a ohromeně se na něho díval.

“Co to blábolíš?”

“Jak se ti líbí na světě? Bavíš se dobře? Zůstal bys rád naživu? Máš přece ženu a spoustu dalších dobrých věcí.”

Con O’Hara se zašklebil.

“To jo. A taky naživu zůstanu.”

“Proto musíš vyskočit dřív, než dojedem na místo.”

Con zavrčel. Nerozuměl, o čem Jimmy mluví.

“Na místo, kde se máme setkat s tím kapitánem policie,” vysvětloval Jimmy. “Radši tam půjdu sám. Převezmi volant a já se připravím.”

O’Hara se prudce otočil.

“Co ti to napadlo?”

“Víš, co to znamená, být poslaný na místo?” zeptal se Jimmy.

“Samosebou že vím.”

Nastalo krátké mlčení.

Červené světlo se změnilo na zelené a vůz se pohnul vpřed. Rychle se rozjel.

“Je to psina,” prohodil Jimmy. Mluvil zpola sám se sebou a zpola ke Conovi. ,,Až do dneška jsem dobře nechápal, co to znamená. Vzniklo to z obrázků v novinách, že? Křížek označuje místo, kde našli mrtvolu toho, kterého jeho kamarádi poslali na místo. Ze strachu, aby neutrpěl jemnocit čtenářů, mrtvola zmizí, a na jejím místě se umístí veliký kříž.”

“Koho posílaj na místo?” ptal se Con rozvážně.

Uslyšel slabý povzdech.

“Asi nás oba,” odpověděl mu Jimmy. “Aspoň mě určitě. Půjdu, nebo ještě líp, vyskočíš ty.” Chvíli přemýšlel. “Ne, myslím, že bude lepší, když tam dojedu sám. Kdyby neviděli auto, mysleli by, že je Perelli napálil”

“Řekni mi to po lopatě, prosím tě. Posílaj nás na místo? Kdo? Ten špinavěj Sicilián?”

“Myslím, že ano,” odpověděl Jimmy vážně. “Nevím, proč se potřebuje zbavit tebe, ale mě

chce určitě sprovodit ze světa.”

Con O’Hara prudce dýchal.

“Kdo ti to řek?”

Jimmy se ve tmě usmál.

“Někdo, kdo nelže.”

“Minn Lee?”

“Někdo, kdo nelže,” opakoval Jimmy, “vyklopil bych t ě tady.” Zastavil těsně u chodníku.

“Ty jsi cvok,” řekl Con. “Jestli je to pravda, tak se vraťme oba. Nechceš přece zůstat ležet na místě!”

Jimmy McGrath neodpovídal a muž po jeho boku pojal podezření.

“Ty chceš pláchnout s prachama!”

Jimmy rozsvítil palubní desku a vyňal obálku; bez váhání roztrhl chlopeň obalu a vytáhl silný

svazek prázdných papírů. “Tu máš ty prachy!” posmíval se. “Ty by mi určitě pojistily nádherný život v přepychu až do smrti!”

Con O’Hara mu vytrhl prázdné papírky z ruky, obracel jeden lístek po druhém a těžce dýchal.

“To nejsou prachy to je jenom papír,” vydechl.

“Vystoupíš?”

Jimmy se sklonil a prudce otevřel dveře. Con O’Hara zaváhal jenom na okamžik. Podíval se do tmavé ulice. Nikdo v dohledu nebyl. Zahlédl uličku úniku, úzký průchod mezi dvěma vysokými činžovními domy.

“Budu se na tebe dívat. Jeď dál, Jimmy Máš pistoli?” Jimmy zavrtěl hlavou.

“žádnou pistoli nepotřebuju.”

Přibouchl dveře, zamával mu na pozdrav a odejel.

Přijel na stanovené místo, zastavil a vystoupil. Nikde nikoho neviděl. Pak zamrkala světla. Vůz se rychle blížil a s řevem ho míjel. Přijíždělo další auto, pohybovalo se mnohem pomaleji, drželo se okraje chodníku. Blíž a blíž Zavřený cestovní vůz Ve vzdálenosti několika metrů od něho se pohnuly kožené záclony na straně Jimmy McGrath se vypjal. Jistě zahlédl zablýsknutí ohně, jak vypálil kulomet. Necítil vůbec nic Padl na chodník jako nehybný balík. Zaplatil přesně tak, jak to očekával. Asi za hodinu sem začnou proudit reportéři, na titulních stránkách chicagského tisku se objeví obrázky a křížek označí místo, kde byl jen z poloviny vyrovnán účet za Shauna O’Donnella. Náčelníka policie vpouštěl dovnitř Angelo. Byla na něm vidět jistá rozpačitost, a to bylo jenom přirozené, protože Angelo viděl ze všech gangsterů nejdál a rozpoznal i nebezpečí, které představuje tenhle tvrdý muž.

Kelly a Angelo si byli navzájem sympatičtí způsobem, který se dal těžko definovat. Kelly označil Angela za budoucího náčelníka bandy, dosud ovládané Perellim, a uvědomoval si, že se nejen pronikavě změní metody, ale že se i značně zlepší jednotlivé záležitosti, až se Angelo ujme velení.

“Kde je Perelli?” zeptal se drsně detektiv.

Viděl prázdné láhve od šampaňského a sklenice; i kdyby neslyšel hudbu, věděl by, že večírek je v plném proudu.

“Právě odešel na návštěvu k jednomu příteli,” odpověděl Angelo pohotově. Kelly se usmál.

“Nikdy neodjíždí bez obrněného auta; a to je v garáži.”

Angelo námitku přijal. Neupadl do rozpaků; k jeho povinnostem přece patřilo soustavně lhát. Naklonil se důvěrně ke Kellymu.

“Šel nahoru do sálu s dámou. To je pravda. Víte přece, jak Tonyho přitahují sukně. Napijete se, šéfe? Přivedu ho dolů.”

Kelly chodil sem a tam.

“Dnes tu byl Mike Feeney,” prohodil.

Angelo přisvědčil.

“Mike a já jsme jako bratři.”

Kelly ukázal zuby.

“Ano, jako Kain a Ábel. A kde je McCrath? Je to taky váš bratr?” Angelo se vlídně usmál.

“Je tu taky někde Sympatickej mládenec, šéfe.”

“Někde? Kde? Zahlédl jsem ho u dveří. Dojdi pro Perelliho, chci s ním promluvit.” Angelo se už chystal k odchodu, když se Kelly zeptal: “K čemu je tenhle večírek dobrý?”

“Jenom taková menší partička nahoře v zimní zahradě,” vysvětloval Angelo a omluvně se usmál. “Tony nechtěl pořádat velkou slavnost, když jsou s Mikem tak zadobře. Shaun byl totiž pohřbenej dnes vodpoledne. Představte si, bez květin! Vůbec bez květin! A bylo jich vosum náklaďáků! Shaun vypadal velkolepě ve stříbrný rakvi, stála sedm tisíc dolarů. A květin tam bylo nejmíň za pět tisíc, jen si to představte, šéfe. Pět táců vyhozenejch za ty prašivý lilie! Ty prachy mohly připadnout nám chudejm!”

Angelo odešel. Vešla Minn Lee a zamířila ke svému oblíbenému místečku na gauči. V ruce držela vyšívací rám a zřejmě se o večírek nezajímala.

Kelly ji pozdravil přátelským pokynem.

“Vystrojila jste se hezky, Minn Lee,” podotkl.

Ve zlatém obleku, který jí přesně padl, vypadala opravdu půvabně. Obvykle nosívala čínský

kostým, ale dnes se z ní stala Američanka; zlatý lesk pařížských šatů ladil se slonovým odstínem její jemné pleti.

Podívala se s úsměvem na své šaty a pak vzhlédla ke komisaři.

“Ano, jsou hezké.”

“Skvělé,” řekl Kelly ironicky, ale Minn Lee vzala jeho slova doslova; poprvé ji slyšel smát se. Pozoroval ji se svraštělým čelem.

“Ještě jsem vás nikdy neviděl v tak výborné náladě, Minn Lee. Poslyšte, nedávno se mi o vás zdálo.”

Nakrčila čelo.

“Pane Kelly! Myslela jsem si, že se vám zdá jenom o vězení, provazech a gangsterech.”

Zasmál se její naivní představě.

“Ne, myslím na vás, mladá paní; docela se mi zamlouváte, opravdu.”

“Opravdu?” zeptala se s nádechem koketerie. “Dnes je můj šťastný den!”

“To ovšem neznamená, že chci za vámi chodit, když je Tony pryč. Neříkejte mi, že jste zklamaná, protože vím, že nejste. Přes všechna zvláštní a nešťastná dobrodružství ve světě vaší lásky si vás docela vážím. Vy jste tady jediná skutečná osobnost.” Ironicky se usmíval na malovaný strop. “Vy sem nepatříte, a to je fakt. V tomhle pokoji není jediná věc pravá. Byt je kopií nějakého obydlí v Benátkách, obrazy jsou kopie obrazů z Říma a nábytek je věrnou nápodobou vzoru z Verony.” Zatvářila se pobaveně.

“Umění pro mne znamenalo pád,” prohodila lehkovážně. “Jsem snad já také kopií nějakého originálu odněkud?”

“Vy jste skutečná.” Pak se opatrně rozhlédl a zeptal se: “Kdy odcházíte?”

“Kdo vám řekl, že odcházím?” zeptala se překvapeně.

Tak to ví, nebo aspoň tuší, napadlo ho. “Jste určitě na odchodu,” tvrdil. “V tomhle bytě jsem se setkal už se třemi ženami a všechny vypadaly nejmíň na milión dolarů. A přece odešly.” Přisvědčila. “Vím o tom. Chuděry.”

V jejím hlase se ozval názvuk bezstarostnosti.

“Víte snad také, jak získává váš muž peníze na podobné mejdany?” Mírně pokrčila rameny. “Snad obchodem s alkoholem?” zeptala se.

“Ano, obchodem s alkoholem a také s něčím jiným. Má tři domy v Ciceru a dva v Burnhamu čtyřicet holek v každém domě. Každou noc příjem dva tisíce dolarů, dva tácy za noc ze ženských!”

Složila ruce do klína. Nedívala se na něho. “Vím. Nejsem dítě. Proč mi to říkáte?” Měl k tomu své důvody. Tyhle zprávy jí měly nahnat strach. Tušila, že uslyší něco hrozného. Ale přesto zůstala klidná.

“Patronka v Ciceru není s Perellim zadobře. Krade. Čeká se výměna.” Hrůza přešla. Ani trochu jí na tom nezáleželo. Pochopil její reakci a divil se jí.

“Pro mne to nic neznamená. Kdybyste mi to řekl včera, byla bych smutná. Teď se mne už nic nedotkne. Kolik je hodin?”

Někde odbíjely hodiny zvonivě jako stříbro.

Kelly se podíval na hodinky.

“Jedenáct. Proč?”

Obličej jí prozářilo zvláštní vytržení. Zdálo se mu to jenom, že jí tváře trochu pobledly? V

jejích očích zahlédl světlo, které předtím nikdy nespatřil. Díval se na ni udiveně. Zírala do prázdna.

“Jedenáct.”

Sotva zaslechl, co vlastně šeptá.

“To je hezké!”

“Prosím vás, Minn Lee, co se to vlastně s vámi děje?”

“Buďte, prosím, chviličku zticha!”

Oči měla zavřené, ruce sevřené nad vzdouvajícími se malými ňadry. Vypadala jako vznícená

bohyně uchvácená žárem modlitby.

“Proboha, Minn Lee, vy vypadáte jako čínská královna.”

Natáhla ruku.

“Polibte mi ruku,” poručila mu. “V této chvíli jsem královnou královnou sebe samé Myslím, že poprvé v životě!”

Držel její ruku, na které se blyštěl veliký démant. Prohlížel si zvědavě prsten a ohmatával kámen.

“To je nádherný briliant, Minn Lee.”

Přikývla. Duchem byla v tomto okamžiku někde jinde. Byl by velice překvapen, kdyby věděl kde.

“Už jsem ho jednou viděl,” pokračoval. “Tenhle prsten nosily v šechny holky, co tu bydlily před vámi.”

Vracelo se jí vědomí. Slabě se pousmála a povzdychla si.

“Ano, asi ano.”

“Jednou vám Perelli řekne, že ho potřebuje. Vy mu ho dáte a už ho nikdy neuvidíte.” Zvědavě si prsten prohlížela, jako by ho předtím nikdy neviděla.

“Nechci ho, co je to? Pro mne neznamen á vůbec nic.”

“Jednoho dne vás pošle do Cicera,” pravil pomalu. “V íte, co tam budete d ělat?” Zavrtěla hlavou.

“Budete mít na starosti velk ý dům, kam chodí šviháci.”

“Ne.”

Vyslovila to prudce, v ášnivě. Na okamžik si myslel, že ji postrašil.

“A pak, po roce půjdete do dalšího domu, kde se pije pivo a silná kořalka. A potom dojde na pokoj ve třetím domě, kde už není žádný blyštivý bar.”

“Ne.”

Chytil ji za rameno a prudce ji otočil. Díval se jí do obličeje.

“Se všemi to tak dopadlo, Minn Lee. Se všemi. Všechny, dívky, které si říkaly ,paní

Perelliová’, skončily svou kariéru ve stejném podniku.”

Nastala dlouhá přestávka.

“Vím, jak byste se z toho mohla dostat, moje dítě.”

Minn Lee také věděla, jak se z toho dostat, znala nejlepší cestu, ale on o ní nevěděl. Jeho myšlenky byly soustředěny jenom na otázku, jak chytit Perelliho.

“Je vypsána nenárokovatelná odměna sto tisíc dolarů za Vinsettiho vraždu. Peníze jsou uloženy u banky Unie. Tony Perelli ji spáchal, sám. A vy o tom víte.” Udělala zoufalé gesto a posadila se do renesančního křesla s vysokým opěradlem.

“Myslela jsem si, že mě trochu pobavíte, a vy zatím nejste ani trochu zábavný. Mluvíte jako policista. Mnohem víc se mi líbíte, když se tváříte jako člověk.” Kelly se ohlédl a snížil hlas. Věděl o všem, co se děje v tomto domě, o všem. Věděl lépe než ona, jak dalece se Tony Perelli zapletl s tou ženskou O’Hary. Měl o Marii zprávy, které dost negativně líčily její charakter. V Chicagu se chlubila jedné přítelkyni nádhernou budoucností, která ji čeká. ženy si povídají se ženami a povídají si i s muži. Nakonec se tyhle řeči dostanou i na policejní komisařství.

Mohl by využít změny v její náladě. Určitě ví o Marii. A kdyby věděla

“Nemáte se čeho obávat, nikdo z bandy se vás ani nedotkne. V Chicagu je věšíme za jediný

zločin, za vraždu ženy. Naši porotci jsou možná zkorumpovaní a zbabělí, ale přísámbůh jsou taky sentimentální. Zaručuji vám bezpečnost.”

“Jste snad bůh?” zeptala se pohrdavě.

“V Ciceru nejsem.”

Vysmívala se mu.

“Drahý příteli! Nebojím se Cicera, nebojím se ani velkého, ani malého domu. Tam já nikdy nepůjdu, nikdy, nikdy! Na to si sama sebe příliš vážím.”

“To neznáte Perelliho,” usmál se Kelly.

“Co na tom záleží?” zeptala se. “Chcete mě zmást, ale já se nedám. Chci odtud odejít s dobrým vztahem ke všem.”

To byla pro něho novinka.

“Vy tedy odcházíte?” zeptal se dychtivě.

Přisvědčila.

“Ví o tom Tony?”

Zavrtěla hlavou.

“Rád bych pro vás něco udělal.”

Opět se zasmála.

“Co by pro mne mohl udělat velký náčelník detektivů?”

“Nic,” souhlasil. “Vůbec nic. Ani pro tak správné děvče jako jste vy.”

“Vy si tedy myslíte, že jsem správné děvče?” škádlila ho.

Na chvíli zapomněl, jaké je jeho skutečné poslání. Sebral klobouk a chystal se k odchodu.

“Udělal jsem pro vás jednu dobrou věc, nezeptal jsem se vás, s kým odcházíte.”

“Byla by to zbytečná otázka,” odpověděla.

Dívala se za ním. Ve dveřích stál Tony a usmíval se na ni. Ani trochu se nepodobal Tonymu ze začátku večera, stál před ní starý známý: ohleduplný a něžný.

“Minn Lee vás baví, šéfe?” prohodil. “Chcete se mnou mluvit?” Vzal dívce z ruky vyšívací rám.

“Co dělá moje kráska? Tenhle starý čínský drak, ten nikdy nevyroste. Jenom se podívejte!” ukazoval výšivku Kellymu. “Tak nádherná práce, tak jemné prstíčky!” Políbil je. “A teď utíkej, moje drahá Číňanko, hned za tebou přijdu.”

Kelly jí podával ruku.

“Na shledanou, Minn Lee.”

Na okamžik zaváhala, pak sebrala rám a nepatrně se uklonila.

Tonyho to zajímalo.

“Víte, že vás poprvé vidím podávat někomu ruku, pane Kelly?”

“Je to také poprvé, co se ve vašem bytě setkávám s někým, komu chci ruku podat.” D íval se na dveře, kterými prošla Minn Lee.

“Vy jste otrava, Perelli. Často jsem uvažoval o tom, co jste vlastn ě zač, a teď to vím. Máte v sobě židovskou krev. Možná, že Jidáš byl z poloviny Sicilián. Posaďte se.” Na chvíli zasvítila Perellimu v očích vražda. Obrátil se s mechanickým úsměvem na ostražitého Angela.

“Mám se prý posadit ve svým vlastním bytě! Angelo, slyšels to?” Jeho opatrný služebník neodpověděl. Angelo vycítil změnu vztahu mezi policistou a gangsterem. Kelly mluvil jako člověk, který něco ví.

“Můj byt na komisařství není tak pohodlný. Osm gangsterů, kteří se naposledy posadili v mé

kanceláři, je už po smrti.”

Tony Perelli se opět zdvořile usmál.

“Měli zůstat stát jako vy,” řekl.

Opět se obrátil na svého nevolníka, jako by ho žádal o podporu.

“Pan Kelly má o nás špatný mínění, Angelo. Jestli někde něco neklape, obrať se na Tonyho Perelliho. Jestli starosta pronese mizernou řeč, vyhledej Tonyho! Vinsetti zmizí, prohledej byt chudáka Perelliho.”

Angelo souhlasil jen ze slušnosti. “Řekl bych, že je to pravda, šéfe.” Perelli uvádí

Vinsettiho jako argument! Drzost tohoto tvrzení vzala Kellymu dech.

“Vinsetti! Vybral si z banky tři sta tisíc dolarů, přišel sem a potom ho už nikdo nikdy neviděl!”

Tony se zašklebil. V tomhle zápolení s policií a s práskačem nádherně vyhrál a měl plné

právo vychutnávat svůj triumf.

“Ano, a vy jste se s ním vláčel celej den. Byl s váma celý dopoledne na komisařství, kvákal o svejch kamarádech, velkej, vobrovskej, stoprocentní práskač!”

“Přišel sem k vám!” důrazně opakoval Kelly.

“A já jsem ho vykop,” přisvědčil Tony. “Nešpiním si ruce podobnejma podělancema.” Neměl si s tím nic začínat. Teď by rád rychle změnil námět hovoru.

“Přišel sem a živý odtud neodešel,” stál na svém Kelly.

Perelli se opět rozhlédl a jeho pobočník učinil, co se od něho očekávalo.

“Poslyšte, šéfe, jste na špatný stopě. Byl jste tu přece deset minut potom, co sem Vinsetti přišel.”

“Našel jste snad na podlaze nějaký stopy od krve?” zeptal se rozzlobeně Tony. “Našel jste mrtvolu? Slyšel jste výstřely?”

Moc mu to mluvilo a ztrácel přehled.

“Výstřel nikdo neslyšel,” připustil Kelly. “Ale já vím, že vlastníte pistoli, která bezvadně

pracuje nablízko.”

Perelli vypukl ve smích, který předstíral jenom z poloviny.

“Nikdy nedostane rozum! Já jsem všechny zabil, Tony Perelli, Tony Perelli. Kdyby nebylo mě, vůbec by noviny nevycházely, kdyby nebylo Tonyho Perelliho, museli by teprve noviny vynajít!”

“Poslyšte, šéfe, neměl byste věřit všemu, co píšou noviny.” Angelo se zatvářil utrápeně.

“Noviny by vlastně neměly existovat,” dodal Tony jedovatě. Kelly mu porozuměl.

“Kdyby nebyly v Chicagu noviny, nebylo by ani policie,” vyvozoval logicky. Angelo nakrčil nos.

“Proto volám: K čertu s novinama!” Všiml si znamení, které mu dává nadřízený. Proto odešel. 10

Tony Perelli čekal. Něco se stalo. Měl čich pro napjatou atmosféru. Kelly si s ním hraje; má

něco za lubem, nějaký objev, ale co?

Skutečně, jako by měla vyjít na denní světlo závažná okolnost, ale Kelly přece ještě nemůže vědět o Conu O’Harovi. Když však promyslel všechny důvody a všechny možnosti, nenašel jiné vysvětlení.

“Slyšel jste něco?” zeptal se Kelly nedbale a vyndal z kapsy u vesty dlouhý černý doutník, kriticky si ho prohlížel, ukousl jeho konec a zapaloval si ho tak pomalu, až to připadalo ostražitému Siciliánovi podivné.

Tony se usmál. “Ne, na západní frontě panuje naprostý klid,” prohlásil.

“Prima!” Kelly zavřel ústa jako past. Jestliže řekl ,prima’, vůbec to tak nemyslel. O novinkách Tony věděl. Copak to je? Hrají si spolu jako kočka s myší a on takovou hru nemá rád.

“Přišel jste sem proto, abyste se dov ěděl něco novýho? Můžete si koupit za tři centy noviny. Vopravdu, šéfe, nikdy mi ani ve snu nenapadlo, že zrovna já bych vám měl povídat, co se děje v Chicagu.”

Kelly chodil sem a tam, ruce v kapsách, a pomalu a zálibně bafal. Prohlížel si nádherné

fresky, strop geometrických tvarů obohacený o kopie Rafaela, Tintoretta a jiných italských mistrů, a shledával, že jsou docela poučné. Pak se pomalu obrátil a hleděl do tváře majitele této nádhery.

“Perelli, kam vy vlastně dáváte peníze ze svých kšeftů?” zeptal se. “Hezká sumička, že?” Tony pokrčil rameny.

“Prozradím vám to, protože jsem váš přítel,” prohlásil a v jeho hlase se ozval ironický tón. “A přátelé nemají jeden před druhým tajnosti, že jo? Vydělávám půl druhýho, dva milióny za rok. Mám obrovský výdaje. Loni jsem utratil milión, většinu na policii. Je to strašný, jak se policie nechává podplácet. Většinu policistů vedu na svý výplatní listině. Je to tak demoralizující!”

Kelly se nepříjemně usmíval.

“Kolik jsem vzal já?” zeptal se.

Tony se zachechtal. Vždycky říkal, co si myslel, protože si ani trochu nevážil policistů, kteří

odmítali úplaty, jako pohrdal těmi, kteří je přijímali.

“Jestli dovolíte, jste blázen. Náš život trvá kratičkou chviličku, proto musí bejt veselej. Nemůže bejt veselej, pokud jsme chudí. Pět let jsem už neviděl desetidolarovou bankovku. Tak se má žít. Člověk ani neví, že existují tak nepatrný drobný jako je desetidolarovka.” Bylo to okázalé gesto. To, co říkal, si také skutečně myslil. Na okamžik na něho udělala hluboký dojem vlastní panovnická vznešenost, byl přímo uchvácen, když si uvědomil, jaký dosah mají jeho činy.

Kelly přisvědčil.

“Vaše holky v Ciceru desetidolarovky dobře znají,” prohodil významně. Tony se zatvářil zkroušeně. Byl podivně citlivý na tenhle pramen příjmu v Ciceru; nikdy neopomněl rozhořčeně protestovat a ostře se bránit, kdykoliv se mu zdálo, že protest je na místě. Ty, s kterými byl v obchodě bezprostředně svázán, ani trochu nezajímalo, že je majitelem domů v Ciceru. Hovořil o nich, jako by to byl normální obchodní podnik, velmi bedlivě sledoval finanční operace a rád se chlubil jejich prosperitou. Ať se jen opováží nějaký reformátor, osvětář či kazatel spojovat jméno Perelli s těmihle domy a Tony hned povstane a začne sypat výhrůžky. Jednou zahájil proces proti jedněm chicagským novinám, ale byl natolik rozumný, že stáhl žalobu ještě dřív, než se případ dostal před soud.

“Můj milý příteli,” kvílel. “Moje holky v Ciceru! Já nemám žádný holky v Ciceru ani kdekoliv jinde. Ty strašný domy nejsou vůbec moje! Peníze z nich bych ani nechtěl! Myslel jsem, že mě znáte líp, pane Kelly.”

Cítil se silně dotčen.

“Do nemravnejch podniků jsem nikdy nevložil ani dolar! Každý, kdo mě dobře zná, vám to dosvědčí. To jenom moji nepřátelé o mně vedou špatný řeči, ale neexistuje jediný důkaz, vy víte sám, že neexistují důkazy.” Kelly se tvářil skepticky.

“Nemáte tedy s nimi naprosto nic společného? Například s hospodou U lva?” Tony se smutně usmál.

“Hospoda U lva! Vím přibližně, kde to je. Jednou mi někdo tu hospodu ukazoval. Já sám si myslím, že se o ní povídají lži, ale mne se to netýká, nic mi po tom není. Dům mi nepatří, neznám ani vedoucího toho podniku.”

“Dobrá!” hlaholil Kelly srdečně. “Jsem rád, že to říkáte. Proto jsem vlastně přišel.” Dlouze do sebe vtáhl kouř z doutníku a poslal k malovanému stropu spirálu dýmu. “Členové spolku pro zachování mravnosti napadli dnes hospodu U lva. Vyházeli holky na ulici a dům spálili do základů.”

Obličej Perelliho ztrácel barvu. Náčelník gangsterů ovládal pohyby, ale nedokázal zastavit odliv krve.

“Cože!” Tony se postavil a ruka se mu chvěla. “To je lež!” Hněvem sotva popadal dech.

“Někdo mi to měl už dávno oznámit Hospoda U lva stála sto tisíc dolarů!” Potom vybuchl vzteky:

“Spolek pro zachování mravnosti! Proboha! Měly by se tam postavit dva psac í stroje! Spolek pro zachování mravnosti!”

Přistoupil těsně ke Kellymu a málem mu dal pěstí do obličeje.

“Cožpak není v Ciceru policie?” ječel.

Komisař se mile usmál.

“To byste měl vědět vy, tvrdíte, že policajty vedete na své výplatní listině. Proč se tak rozčilujete? Není to váš dům, neinvestoval jste do něho jediný cent. Proč by vám tedy na něm mělo záležet?”

“Spolek pro zachování mravnosti!” Tonymu se třásl hlas. “Zákon tedy neexistuje?” Zoufale rozhodil rukama. “Sto tisíc dolarů a ani jedinej cent nebyl pojištěnej!” Nic nepředstíral. Skutečně investoval do podniku sto tisíc dolarů a teď stál tváří v tvář hrozné skutečnosti. Hospoda U lva V duchu počítal. Stála ho přibližně dvě stě tisíc dolarů. Kelly vypálil od boku a chystal se k odchodu.

“Skončil jsem,” prohlásil; pak mu ještě něco napadlo. “Mám ale pro vás velmi dobrou zprávu: nikdo nepřišel o život! Vy jste přece humánní člověk, ta zpráva vás jistě potěší!” Tony se choval klidně; opět se ovládal. Lednička v mozku mu zase fungovala. Snad mu na chvíli selhal smysl pro humor, ale smysl pro logiku mu pracoval naprosto spolehlivě. Kelly se otočil a Tony ho uchopil za paži.

“Počkejte ještě chvilku, pane Kelly. Promluvme si docela otevřeně.” Stále ještě štěkal jako kulomet a lapal po dechu.

“Vy jste bezva chlapík, to vám garantuju. Když vy mi dáte zelenou, pojedu; když hodíte červenou, zastavím. Vím, na čem s váma jsem. Ale můj kšeft se dá dělat jenom jediným způsobem, a to tak, jak to dělám já. Když se voddělá jeden člověk nebo lidi, co na tom záleží?

že jsou nevinný? že jsou to řádný občani? To si vyprávějte někomu jinýmu. Jsou to chuligáni, mordýři, práskači, lupiči, zločinci, všecko možný! Co stojí ve státě Illinois, když je chcete pověsit? Padesát tisíc dolarů. Padesát táců! Právníci, porotci, soudcové, nový procesy, noví svědkové? Léta trvá, než kat konečně řekne: ,Dejme se do toho!’ Gangsteři vodpráskli čtyři sta tisíc lidí, jestli chcete, tak já jsem taky gangster, tedy vodpráskli jsme čtyři sta tisíc lidí. Ušetříme státu šest miliónů dolarů, šest patron stojí šedesát centů. To je míň než padesát tisíc dolarů. Před zákonodárný sbor by měli postavit sochu gangstera. My jsme skuteční dobrodinci, my, ta chamraď, co žije zase z chamradi. To se nedá popřít!” Divoký proud řeči se z něho řítil takřka bez přestávky. Kelly poslouchal, tajně se mu obdivoval a navenek se bavil.

“Prima,” poznamenal. “Slyšel jsem ty argumenty už tolikrát, že je skoro umím nazpaměť. Patří snad Jimmy McGrath taky k té chamradi?”

Tony Perelli na něho vrhl zkoumavý pohled. Co ví nebo co tuší?

“Je to docela sympatickej chlapec,” odvětil přívětivě. “Mám Jimmyho velice rád. Kdyby to byl můj vlastní bratr, nemoh bych ho mít radši.”

Kelly se zatvářil skepticky.

“A Con O’Hara, je taky váš vlastní bratr?”

“Výbornej chlapík,” souhlasil Tony.

“Kde jsou ti dva pánové?” zeptal se Kelly.

Tony se zatvářil tajemně, rozhlédl se, zda se v blízkosti neskrývají nepovolané uši a ztlumil hlas.

“Šli za holkama, ale neříkejte to Conově ženě.”

“S Mikem Feeneyem jste se zase skamarádili, že?”

Nepříjemný chlapík, tenhle Kelly; přecházel z jednoho předmětu na druhý tak rychle, že ho skoro nebylo možno sledovat. Snad si myslí, že takovou metodou vyslýchaného nachytá. Gangsteři znali jeho nenávist a vysvětlovali si tak jeho výslech na přeskáčku.

“Jasně. Mike Feeney a Já jsme dobrý kámoši. Nedorozumění mezi náma nestojí ani za řeč.”

“Patřil Shaun O’Donnell taky k těm nedorozuměním?” zeptal se Kelly. Tony rozpřáhl svítivé ruce v bezmocném gestu. “Vím jenom tolik, že teď je všechno v pořádku.”

Kelly našpulil rty. Chladné oči měl stále upřeny na muže, kterého nenáviděl.

“Jakou cenu platíte za to, že je všechno v nejlepším pořádku?” zeptal se. Tonyho údiv ho ani trochu nepřesvědčoval.

“Pane Kelly, vy někdy mluvíte jako německá hudba, kterou nedovedu ani číst, ani hrát.” Kelly přešel k jádru věci.

“Pošlete na místo ještě někoho?” zeptal se přímo.

Tony na něho v údivu zíral.

“Propánakrále, to ne! To bych neudělal ani prašivýmu psu! Poslat někoho na místo! To je vražda, pane Kelly! To je špinavost! Věřte mi”

“Jistě.” Kelly ždímal klobouk v rukou. “Vy jste ale ten prašivěj pes! Dobrou noc.” Otevřely se dveře. Minn Lee se dívala úzkým prostorem, který zel za jejím pánem. Zazvonil telefon. Kelly ukázal na přístroj.

“Vezměte to!” přikázal. “Vědí, že jsem zde.”

A teď si Perelli všiml, že za ním stojí Minn Lee. Chtěl si na ní vylít zlost.

“Vypadni,” zasyčel zlostně, “slyšíš? Vzít si mužskýho do pokoje a zamknout dveře!” Kelly udělal krok směrem ke stolu. Opět zazvonil telefon.

“Ne, ne. Já to vemu.” Perelli chňapl po telefonu, až to zadunělo. “Ano?” vyštěkl. A pak úplně

změnil tón: “Policejní komisařství? Ano, šéf je zde.” Podal telefon Kellymu. V okamžiku, kdy mu hrozilo bezprostřední nebezpečí, kdy se policie začínala chovat výhružně, kdy ho rozlítila ztráta hospody U lva, právě v tom okamžiku ho zaujal úplně a bezvýhradně čin člověka, kterého sám zradil a kterého chtěl zrazovat dál. A to bylo zvláštní.

“Políbil tě na ústa.” Hlas se mu chvěl. “Viděl jsem ho, když odcházel” Nutil se snad do hněvu, aby odlehčil svému svědomí, aby ospravedlnil zločin, který spáchal?

Kelly telefonoval. Minn Lee poslouchala. Věděla předem, jakou zprávu komisař vyslechne.

“Prosím tě Kdy že se to stalo? McGrath? Ten chlapec? Je mrtvý?” Tony ji pozoroval. Všiml si, že se mění v energickou ženu a že její kulatý mírný obličej jako by prozářilo zvláštní vytržení.

“Roh Michiganu a Čtyřiadevadesátý? Byl zabit ještě někdo jiný? Nikdo? Jenom McGrath? Víš to jistě? O’Hara s ním nebyl?”

Třesklo to. Perellimu vypadl z ruky nůž na papír ze slonové kosti a udeřil o baňku na rybičky. O’Hara že s ním nebyl? Nemohl věřit svému sluchu.

“Mám dole vůz, nedotýkejte se mrtvoly. Počkejte, až přijedu.” Kelly prudce zavěsil a v letu hodil přes rameno: “Hlaste se zítra v devět na komisařství!” Dveře se za ním zabouchly. Tony Perelli, zsinalý hněvem, se obrátil k Minn Lee: “Slyšelas to? Tak takhle ty mně, Perellimu, jako bych byl pes!”

Neslyšela ho. Upřeně zírala na něco, co nemohl vidět a co by si ani nedovedl představit.

Otevřela ústa.

“Jimmy. Och, Jimmy.”

“Je v pekle,” vyštěkl Tony.

“Ještě v noci byl v nebi,” vydechla.

“Byl to tvůj milenec, že jo?” posmíval se jí.

I když vyslovil podezření nahlas, nevěřil tomu. Nedovedl pochopit, že by Minn Lee Ale dřív než dokončil myšlenku, potvrdila mu ji.

“Miluji jenom tebe, jeho jsem nemilovala. Ale dala jsem mu všechno, co chtěl, všechno! Jak jsem šťastná! Přece jenom jsem vykonala něco dobrého! Nežila jsem nadarmo!” Couval před ní, jako by byla malomocná.

“Tys, něco udělala?”

Přisvědčila.

“Věděl, že jde na smrt a byl rád,” zašeptala.

Tony si otřel zvlhlé čelo.

“Věděl, že jde na smrt? Kdo mu to řek?”

“Já jsem mu to řekla.” V jejím hlase nebylo vzdoru. Prost é konstatování skutečnosti. “A byl šťasten. Když se se mnou miloval”

“On se s tebou miloval?” Slova vyrážel v příšerném skřeku. “On se miloval, s mou ženou?”

“S jeho ženou,” řekla.

Nedokázal vykoktat jedinou slabiku. Její tvrzení se mu zdálo neuvěřitelné. Najednou po ní

skočil a uchopil ji za hrdlo.

“Kde je Con O’Hara?” vydechla.

Tato otázka ho přivedla k rozumu. Con O’Hara nebyl tam; jeho mrtvolu nenašli. Když o tom věděl Jimmy, věděl o tom i Con To znamená pro něho nebezpečí, skutečné nebezpečí pro celou bandu, ohrožuje je muž, který se ničeho nebojí a je svým omezeným způsobem i bystrý, muž, jehož zraněnou ješitnost ještě násobí osten žárlivosti. Con tedy z pasti unikl.

“Odcházím do svého pokoje,” oznámila mu Minn Lee.

Rozhodil ruce.

“Táhni třeba do pekla, ty sakramentsk á Číňanko. Zmiz už v pekle!” A pak ho napadla další myšlenka.

“Mluvil s tebou Kelly?”

Přisvědčila.

“A tys odpovídala na jeho otázky? Řeklas mu něco?”

Opřela se o varhany; divoce jí sevřel ramena.

“Řeklas mu něco? Máš dvojí tvář! Máš šestero tváří! Zamklas! A řeklas Kellymu” Zaťal jí prsty kolem krku a škrtil ji, takže mu nemohla odporovat.

“Lžeš, ty špinavá, sprostá bestie!”

Perelli měl oteklý obličej, v očích se mu zračila jeho pravá ďábelská podstata.

“Ty toho víš sakramentsky hodně! Víš toho až moc!”

Vyškubla se mu. “Vím, žes zabil Vinsettiho.”

“To víš taky?”

“Mluvils o tom ze spaní.”

Prudce ji otočil a mrštil jí; sahal po těžkém bronzovém předmětu, který ležel poblíž. Vypadal jako běsnící démon.

“Nezabíjej mě! Nemám strach ze smrti, ale Kelly tvrdil, že by tě v Chicagu pověsili,

kdybys zabil ženu. Chtěl po mně, abych mluvila, a sliboval mi odměnu, ale já jsem mu řekla Milovala jsem tě.”

A pak si Perelli uvědomil, že ho někdo pozoruje. V pokoji byl Angelo. Stál vzpřímen u dveří, ruce mu lehce spočívaly na bedrech. Jak blízko byl Tony Perelli smrti v okamžiku, kdy zvedl bronzový předmět! Angelo už svíral těžkou pažbu automatu.

“Řeklas mu to opravdu?” zeptal se Tony chraptivě.

Podíval se na ni a pak na Angela.

“Jsi bezvadná, Minn Lee. Dobrá.” Jediným posunkem ji propustil.

“Co se děje?” V Angelově hlase zazněl kovový přízvuk, kterého si Perelli dobře všiml.

“Pošli ty ženský pryč, pošli pryč celou společnost. Můžou sjet dolů severním výtahem.” Rychle chrlil rozkazy. “Je tam nahoře Tomasino? Ano? A kdo ještě?” ptal se netrpělivě.

“Toni Romano, také French, Al Mario”

“Hned je pošli pryč! Ať si vezmou mašiny a prošmejdí celý město, musí sehnat Cona O’Haru!”

“Ale”

“Položil se.” Tony nechtěl, aby ho Angelo přerušil. “Poslal tam toho kloučka samotnýho. Jimmyho dostali. Ale v tomhle domě se střílet nebude!” vykřikl varovně. “Rozumíš? Postav dolů muže, ať ho hlídaj. Až se objeví, ať mi dá hned zprávu. Já si to s ním vyřídím.”

“Koukej, Con přece nevěděl, že ho posíláš na místo,” protestoval Angelo.

“Ty jsi taky blázen. Proč se teda nevrací?”

To znělo logicky. Tony mluvil rozumně, i když měl vztek.

“Chceš, aby zmizely všechny ženský?”

“Ano,” přisvědčil Tony. A pak si vzpomněl: “Ne všechny, zůstane tady žena Cona O’Hary.”

“A já mám jít s klukama?”

“Ne, ty tady zůstaneš. Vezmeš si na starost dva nebo tři muže. Až se jich zbavíš, chci tu mít gauč. Teď jdi a vyžeň ty lidi. Vyřiď klukům, že ten, kdo ho voddělá, dostane celej tác.” Angelo vyběhl a Tony Perelli se připravoval. Kolikrát v minulosti už prožíval podobnou situaci. Vinsettiho stejně čekal nevyhnutelný konec. Příležitost se naskytla docela neočekávaně, ale všecko skoro pokazila Minn Lee, když náhle vešla dovnitř. Po celou dobu o tom věděla! Tony to tušil, i když se jí na to nikdy neptal. Naneštěstí zrovna tohle tajemství bylo neobyčejně důležité.

Minn Lee je duševně silná, řídí se svou vlastní pevnou morálkou. Kelly určitě přímo prahne po informacích a čekal od Minn Lee, že mu je v bohaté míře poskytne. Jimmy je mrtvý, ta druhá příhoda je tedy ukončená a uzavřená. Minn Lee odešla a ani trochu jí nebylo líto, že se rozcházejí bez slz a bez dojemných výjevů, jak by se slušelo.

Zhasl světla a nechal svítit jenom postranní lampičky. Vzal pistoli, otevřel komoru a bedlivě

prohlížel náboje, než válec zase zasunul. Potom dal pistoli pod klobouk, který položil na sedadlo u varhan.

Angelo se vrátil a hlásil, že hosté odešli. Oba se pustili do dalších příprav. Zatím musí něco provést s Marií. Myslel na ni, když vstoupila; nebyla zrovna v nejlepší náladě.

“To je teda vypráskanej večírek. Všichni už šli domů,” stěžovala si trpce.

“Jsme obchodníci, má drahá, můj krásný anděli,” vysvětloval vlídně. Nedívala se na něho nijak laskavě. Je přece čas obchodovat a je čas se bavit. Míchání obchodu a zábavy jí bylo proti mysli.

“Tak vy jste obchodníci. A já bych se ráda pobavila s veselou partičkou. Proč všichni

odešli?”

“Odešli, ale ty zůstaneš, protože to chci!”

“Na jak dlouho?”

Odpověděl jí a ona našpulila rty.

“Bez Cona? Nic jinýho bys nechtěl?” zeptala se zdvořile. “Na nic nezapomeň, na to tě

upozorňuju, jsi moc upejpavej a o nic by sis sám neřek.”

“Chci, abys tu zůstala,” pravil Tony ostře.

Neměl náladu na škádlení. Tón jeho hlasu ji znepokojoval. Rychle vstala.

“Něco jsi prošvih, co?” zeptala se.

“Ano, vopravdu se stala hrozn á věc. Zabili Jimmyho. Měl jsem toho kluka tak rád!”

“Zabili Jimmyho!” Nemohla tomu uv ěřit.

A pak ji napadlo, že Con v tom bude taky, když zabili Jimmyho.

“McGrath!” vykřikla a zalapala po dechu. “Ale byl s Conem, odešli přece společně! Co ksakru myslíš tou hroznou věcí? Voddělal ho snad někdo?”

Tony zaváhal.

“Ano. Někdo z bandy Mika Feeneye.”

Cítila, jak jí podklesávají kolena. S vražděním mezi členy různých band se nesetkávala poprvé, ani podobná událost poprvé nezasáhla do jejího života. Večer se rozloučila s mužem či se ženou a příští den ráno je už našli v podivné poloze na okraji ulice, mrtvé a často ještě navíc zohavené.

“Co se stalo Conovi?” Sotva poznávala vlastní hlas. “Co se mu stalo?” zeptala se ostře.

“Ztratils řeč?”

Chtěla se kolem něho prosmýknout, ale Tony ji chytil kolem pasu a obrátil k sobě.

“Pusť mě, ty špinavej Taliáne!”

Zoufale se ho snažila udeřit do obličeje.

“Je to v pořádku, říkám ti. Con vyváz,” opakoval naléhavě. “Byl tady Kelly a zrovna mu telefonovali z komisařství!”

“Kde je Con? Pusť mě!”

Nepouštěl ji. S Conem O’Harou se nesmí za nic na světě setkat. Mohla by mluvit. Tyhle ženské rády povídají. Přileje oleje do plamene a kdo ví, co všechno se může stát.

“Chceš, aby tady byl okamžitě, viď?” zeptal se zuřivě. “Ještě před hodinou ti to ani nenapadlo. Říkám ti, bude pryč celou noc, vyhejbá se policii. Policajti si myslej, že zabil Jimmyho.” V posledním okamžiku mu napadla tahle možnost: velice si na svém nápadu zakládal.

“Půjdu domů a počkám na něho,” rozhodla se.

“Tady máš přece všechno, co potřebuješ. Nač bys tedy chodila domů? Zůstaneš tady. Jestli půjdeš domů, budeš mít byt plnej poldů. Zůstaneš tady.”

“To ti sám ďábel našeptal, že tady zůstanu.”

Zápasila s ním, ale byla bezmocná. Držel její tvář v rukou a násilím ji zvedal; jeho rty se přitiskly na její červená ústa “Con tě zabije,” zabručela.

“Zůstaneš.”

V náručí mu ochabovala.

“Až se Con vrátí,” šeptala.

Tony se převtělil do své obvyklé zdvořilé podoby; otevřel jí dveře.

“Víš, kde máš pokoj, vybral jsem ho pro tebe. Con je na hranicích Indiany,” uklidňoval ji.

“Dnes se určitě nevrátí.”

“Nestane se mu nic?” zeptala se.

Zavrtěl hlavou.

“Ani to nejmenší.”

“Jistě?”

Řekl, že je o tom pevně přesvědčen, hlavně tak chlácholil sám sebe. Doprovázel ji kousek po chodbě a čekal, až se zavřou dveře. Když uslyšel cvaknutí klíče, usmál se. Jak velice slušné jsou tyto neslušné ženy!

Angelo čekal a dva muži s tmavými bradami čekali také. Když se Tony vrátil do salónu, objevil se tam nový kus nábytku, veliký rudý gauč a před ním velký čtverec látky téže barvy jako koberec. Vinsetti si tenkrát všiml gauče a utrousil o něm poznámku, částečně proto, že se lišil od ostatního skvělého nábytku svou ošumělostí, částečně proto, že Vinsetti byl notorický pozorovatel a nikdy neododal pokušení, aby nepřidal poznámku k tomu, co všichni dobře vidí.

Bylo podivné, že se Tonyho myšlenky zrovna v téhle chvíli vrátily k Vinsettimu. Vyslovil jeho jméno a obrátil se k Angelovi, který zůstal v salóně.

“Pamatuješ si Na toho práskače?”

“No jo.” Angelo se nezabýval minulou historií; veškerou pozornost věnoval historii, která se teprve začínala odvíjet. “Romano ho stejně dostane,” řekl.

“Zařídils poplach?”

Angelo se podíval na malý vypínač a přisvědčil.

“Ona je v pořádku. Ale on se nevrátí. Kdo mu dal echo?”

Stál u dveří a naslouchal, jestli neuslyší bzučet zdviž.

“Ten kluk,” odpověděl překvapivě Tony a Angelo na něho zůstal koukat.

“Kluk? Toho přece odpráskli, nevěděl, že ho posíláme na místo, jinač by tam nebyl jel.” Tony přisvědčil.

“Věděl to.”

Zavládlo napětí potlačovaného roztrpčení. Slabé zapraskání stočilo oči obou mužů ke dveřím.

“Ano,” Tony ztrácel trpělivost. “Už se mě na nic neptej, Angelo. Bylo to tak. Věděl, že ho posílám na místo, a přece tam šel.”

“Vážně?” Angelo si hvízdl. “Věřil bys tomu? Ale kdo řekl Jimmymu, co ho čeká?”

“Minn Lee,” odpověděl Tony drsně. “Řekla mu to. Vzala ho s sebou do pokoje, Angelo.” Hlas se mu zachvěl. “Vzala si ho k sobě, rozumíš? My jsme byli všichni tady a ona si ho vzala k sobě do pokoje a zamkla! Ta přece musí něco o tom vědět!”

Tony nechápal, proč se Angelovi objevil na tváři náznak úsměvu.

“Řek bych, že toho ví dost, aby měla o čem přemejšlet”

Zazněl bzučák; Cona O’Haru tedy venku zpozorovali. Angelo si přetřel čelo hedvábným kapesníčkem.

“Ani mi nenapadlo, že se vrátí! Měli by ho pustit do haly.”

“Tenhle dům patří mně,” prohlásil Tony. “Nestojím o skandál. Kdo by ho sundal v hale, ten by si to pěkně slíz, tak jsem rozhod.”

Signál opět zabzučel. Con O’Hara vstoupil do budovy. Perelli udělal výstražný posunek.

“Vypadni,” zašeptal. “Kdybych ho netrefil, vezmeš si ho na starost ty. Ale všechno se musí

vodehrát v naprosté tichosti.”

Angelo vyklouzl z pokoje. Tony stál blízko varhan, kde měl klobouk. Čekal. Slyšel, jak se otevřely venkovní dveře. V hale zašustělo. Dveře do salónu se pomalu otevíraly. Objevila se v nich pistole. Mířila tam, kde stál Tony Perelli. A za ní napřažená paže. Prostor mezi ním a dveřmi se rozšiřoval. Con O’Hara vešel bokem do pokoje. Klobouk měl posunutý do týla, v jeho bílé tváři byla vepsána smrt.

Tony uchopil klobouk.

“Buď zdráv, Cone,” pozdravil příchozího konverzačním tónem. “Tak ses už vrátil? Společnost se mezitím rozešla. Jdu se trochu projít, pojď se mnou.”

Nebojácně sestoupil před červenou pohovku.

“Jeden z nás daleko nedojde.” Con O’Hara mluvil jako běžec, který se zadýchal na schodech. Vztek ho rozpaloval. Jestliže by ho vůbec mohlo něco zadržet, pak by to bylo jedině neomylné podezření, že to, co mu vyprávějí jeho druzi, jsou lži. Ale Jimmy musel mluvit pravdu; zemřel přece, aby to dokázal.

“Jeden z nás tady zůstane,” pokračoval. “Tentokrát to budeš ty, podfukářskej Taliáne!” Tony se usmál.

“Jseš vožralej nebo co?” zeptal se. “Odevzdal Jimmy policajtovi můj dopis?” Con O’Hara těžce dýchal. Musel sebrat všechny síly, aby ovládl hlas.

“Ano.” Pomalu přisvědčoval. “A je mrtvej. Já jsem to viděl Nevěřil jsem tomu bláznivýmu klukovi, nevěřil jsem mu, žes nás poslal na místo. Tak jsem se díval. Auto přijelo a vystrčilo na něho kulomet. Chvíli čekali, hledali ještě někoho, hledali mě.” Perellimu se na širokém obličeji objevil bolestivý údiv.

“Nerozumím tomu, Cone. Ty si tedy myslíš, že já, Antonio Perelli, jsem tě poslal na místo”

“Ano, to taky tvrdím,” odpověděl Con vztekle.

“Svýho nejlepšího přítele?”

“Kde je moje žena?”

“Odjela domů.” Tony si smetl smítko prachu z ramene.

“Odjela domů, to určitě! Je tady!”

Tony se ušklíbl.

“Ty jsi ale pitoma! Měj rozum, Cone. Kdyby tady byla tvoje žena, cožpak bych teď chodil na procházku?”

“Nikam na procházku nepůjdeš,” usykl O’Hara mezi zuby. “Dej mi tenklobouk!” Natáhl levou ruku a vyrval černý plstěný klobouk Tonymu Perellimu z rukou. Pistole, kterou klobouk kryl, vystřelila. Nebyl to hlasitý třesk, snadno byste jej přeslechli. Conovi vypadla pistole z rukou na zem; sepjal ruce. Chtěl utíkat, ale síly ho opouštěly. Padl na kolena. Perelli znovu vystřelil, tentokrát velmi přesně, zachytil vrávoravou postavu za krk a mrštil ji na rozprostřenou látku.

“Ne abys mi ušpinil koberec, ty pancharte jeden,” řekl.

11

Maria slyšela, že někdo hraje na varhany. Vrátila se do salónu. Velký gauč zmizel. Neviděla ho, a proto ho nepostrádala. Když se jí mnohem později policie ptala na gauč, popřela, že by tam kdy vůbec stál. Když jí ukázali červenou pohovku, do které by se dal skrýt člověk a případně i přenést, nedokázala ji identifikovat. Vrátila se a poslouchala Perelliho, jak hraje na varhany. Ale neposlouchala ho dlouho.

O této noci se vypravují podivné historky, ale jedno je jisté: když Maria líbala Perelliho, v dosahu několika metrů od ní se skrývalo všechno smrtelné, co bylo v O’Harovi. Když přišla domů, byla velice neklidná. Zjistila, že se její muž ještě nevrátil. Odešla opět do Tonyho bytu a byla víc znepokojená než předtím.

Angelo Verona seděl s vyhrnutými rukávy u velkého úzkého stolu a měl hodně práce,

protože byl výplatní den. Před ním se kupily tři hromádky peněz a Angelo zrovna třídil špatně

napsané účty.

Měla ho ráda, ostatně všichni ho měli rádi. Stál hlavounovi v Chicagu nejblíž, jednou bude kontrolovat veliké a důležité podíly, pokud se osud k němu nezachová macešsky a otrávený přítel Mika Feeneye nenapíše “konec” k nejzajímavější kapitole jeho života. Když vešla, Angelo telefonoval.

” ne, pan Perelli není doma. Kdo volá? Chicago Daily News? Jděte k čertu! Nemáme vůbec nic pro noviny, nic nevíme, rozumíte? Není prostě doma!”

Praštil sluchátkem. Vtom si uvědomil, že není v místnosti sám.

“Myslel jsem, že jsme vás ztratili,” přivítal ji ironicky.

“Mluvil jste právě s Conem?” zeptala se ho.

Povzdychl si. Slyšela přece, co povídal, a jestli si plete chicagské noviny s Conem O’Harou

“Ne, dítě, to nebyl Con. Pokud by ho snad nepřijali do Chicago Daily News jako redaktora zločinecký rubriky.”

Nevnímala ironii, unikal jí i ten druh ironie, která neklade zvláštní nároky na inteligenci.

“Nevrátil se?”

“Ne,” odpověděl Angelo a pustil se opět do práce.

Zavrtěla hlavou a vzdychla si.

“Sedím doma už od devíti hodin a čekám. A ani slůvko jsem o něm neslyšela.” Po pravdě byla docela ráda, když ji při návratu domů Con nečekal. Ale původní uspokojení se rychle měnilo ve značný neklid. Nesedla si však a nekroutila palci mlýnek; provedla generální prohlídku šatníku a zušlechťovala svůj zevnějšek, aby vypadala před vstupem do nového milostného dobrodružství co nejpůvabněji.

“Pravděpodobně odejel rychlíkem Dvacáté století,” prohodil Angelo a ani od své práce nevzhlédl. “Včera v noci něco povídal, že pojede do Detroitu. Proč sakra všichni chtějí jenom do Detroitu?”

“A mně se ani slůvkem nezmínil, že pojede do Detroitu,” divilase Maria. “Snad poslal telegram.”

“Ne,” odpověděl Angelo unaveně, “netelegrafoval.” A pak si vzpomněl: “Telefonovali vám z komisařství.”

“Mně?” vyděsila se. “Co chtěli? O mně přece vůbec nic nevědí.”

“Asi ne,” připustil Angelo. “Ptali se jenom, jestli jste tady, a já jsem jim řekl: ,To je ale divná

otázka!’ A potom se už neptali.”

Ulehčeně si oddychla. “Ráda bych něco věděla o Conovi.” Angelo odložil pero. Nemělo smysl cokoliv dělat, dokud tady byla tahle ukecaná bába.

“Nač se trápíte, paní O’Harová? V tomhle kšeftě se musí pořád rajzovat. Naši lidi jsou celý

tejdny z domova. Neprodáváme přece žvejkačky.”

Tahle slova ji nijak neutěšila.

“V novinách nic nestojí?” zeptala se. Angelo si prohrábl vlasy a smutně na ni pohleděl. Mohl by jí toho napovídat, ale věděl dost, aby zachoval diskrétní mlčení.

“Ne. Jenom tam je, že bomba vybuchla v domě státního návladního, ale co je nám po tom. Hodně se tam píše o Jimmym.”

“To jsem četla,” přisvědčila Maria. Vyndala cigaretu z pouzdra vykládaného drahými kameny a zapálila si. “Chudák chlapec!” Tento hold myslela docela upřímně.

“Ano,” souhlasil Angelo. “Je to velice smutný.” A to, co říkal, doopravdy myslel. Četl o Jimmym každý řádek. Jaký nesmysl! Jimmy byl skutečně výborný chlapík, nic mu nebylo tak vzdáleno jako donášet nebo práskat. Mohli ho poslat domů, na pobřezí nebo za hranice a on by nebyl nadiktoval práskačskému stenografovi jediné slovíčko. Angelo uvažoval, proč. A chytře si vydedukoval vlastní vysvětlení záhady.

“Jimmy a Con odešli spolu,” pokračovala Maria. “Pamatujete se přece, Angelo?” Přisvědčil.

“Něco se stalo.” Byla neklidn á a neodbytná.

Situace přímo volala po dramatické lži. Angelo vstal a šel k ní. “Koukejte, paní O’Harová, já

vám teda něco povím. Con sem v noci přišel.”

Vyskočila a celá se chvěla vzrušením.

“Cože! Vy jste ho viděl?”

“Ano, viděl jsem ho a bylo to velice zvláštní.”

“Přišel sem,” vydechla. “Ptal se po mn ě?” Sotva popadala dech. “Byl doma?”

“To ne.” Angelo si dovedl vymyslet oby čejnou lež velice rychle, ale zde se najednou vyskytly komplikace. “Řek jsem mu, že spíte s Minn Lee a že ho venku hledá Tony.”

“Nechtěl jít nahoru nebo něco podobnýho?” zeptala se tiše. Angelo se usmál.

“Ani bych mu to nedovolil.”

Usmála se. Zrychlený pohyb jejích prsou naznačil Angelovi, že Con pro ni nikdy nebyl zanedbatelná veličina.

“To je od vás šlechetný. Byla bych umřela.”

“Někdo jiný by umřel,” podotkl Angelo suše. “Vy nevypadáte ani trochu na smrt.”

“Mluvte, Angelo,” sebrala cigaretu, kterou upu stila; zašlápla na koberci popel, “řekněte mi pravdu, kam šel Con?”

“Už jsem vám to řek,” odsekl Angelo. “Odjel do Detroitu. Šli po něm modrý kvůli kšeftu, který udělal ještě v New Yorku. Uviděli ho na ulici a tak se zav čas uklidil.” Maria poprvé uslyšela konkrétní zprávu. Uvažovala o ní. “Bylo to kvůli Joe Lerskému?”

“Joe, jak se jmenuje?”

“Lerski?” opakovala.

Angelo zavrtěl hlavou. “Nikdy jsem o něm neslyšel. O tom nemluvil, nějaká ženská ho práskla.”

Maria otevřela doširoka ústa.

“Prokrindapána. Vsadila bych se, že to byla jeho žena!”

“Nevěděl jsem, že byl ženatej,” poznamenal Angelo cynicky. Ale cynismus, stejně jako ironie, na Marii neúčinkoval.

“Aspoň mi to tvrdil,” pokrčila rameny, “ale těmhle mužským se nedá věřit. Nenechal mi vzkaz?”

“To jo.” Angelo si opožděně připomněl jisté instrukce, které dostal ráno. “Vzkazuje vám, že tu máte zůstat s Minn Lee, dokud vám nenapíše.”

Uvažovala, zda má tuto verzi přijmout nebo zamítnout.

“Ano, ale neměl prachy.”

“Dal jsem mu dvě kila, a pěkně jsem si to schytal od Tonyho, že jsem mu je dal.” Chytil ji za bradu a nadzvedl jí obličej.

“Jak jste si to užila, děťátko?”

To gesto jí naléhavě připomnělo, jaké postavení jí zde bude přisouzeno.

“Zastrčte ty drápky, buďte tak hodnej,” odstrčila mu ruku. “Kde je pan Perelli?”

“Všeobecně mu tady říkáme Tony,” usmíval se Angelo. “Je na komisařství, i se svým právníkem. Bydlení vám tu bude docela vyhovovat. Je to nejpřepychovější byt v celým Chicagu.”

Maria se na něho podezíravě podívala.

“Kde jste vzal ten výraz, bydlení?”

“Tony pořádá bezvadný večírky,” pokračoval Angelo. “Tvrdí, že letos taky pojede do Paříže. Byla jste někdy v Paříži?”

Zavrtěla hlavou.

“Paříž je ve Francii,” poučoval ji bez vyzvání, “nádherný město. žil tam Napoleon. Slyšela jste někdy o něm? Já jsem se o něm dověděl teprve nedávno.”

“Ale z Detroitu moh přece zavolat!” Maria se vracela ke staré písničce.

“Léta už je mrtvej.” Angelo se schválně tvářil nechápavě. A pak: “Con? Jistě moh zatelefonovat. Copak nejsou na kriminálce lidi, co odposlouchávají v ústředně hovory? Dobrý den, Minn Lee.”

Minn Lee vypadala v bílých šatech se zelenou výšivkou krásná a svěží, jako by ji netrápily nejmenší starosti. Držela v ruce knihu a nůž s dlouhou střenkou; stála u velkého stolu a rozřezávala stránky francouzského románu. Maria upadla na chvíli do rozpaků.

“Paní Perelliová, ráno jsem vás vůbec neviděla. Nevím, co si o mně myslíte, když tady spím sama bez svýho manžela.”

Minn Lee se na ni podívala a zatvářila se pobaveně.

“Vím, že tady bydlíte.”

Zde byla první překážka.

“Je to hrozný, že se můj manžel nevrátil!”

Úsměv opustil tvář Minn Lee. Zavrtěla hlavou.

“Nešťastná dívko!” zvolala.

“Proč nešťastná?” zeptala se Maria. Dotklo se jí to a chtěla odporovat.

“Řekla jsem: ,Nešťastná dívko’,” usmála se Minn Lee. “Myslím to doslova. Tony nevolal, Angelo?”

Neodpověděl; naklonil se vpřed. Vzal jí z ruky nůž a prohlížel si ho. “Poslyšte, Minn Lee, neměla byste používat tenhle nůž,” varoval ji. “Je ostrej jako břitva.”

“Tony včera v noci zlomil nůž na papír,” poznamenala Minn Lee a vzala si nůž zpět. Prohlížela si ho a přejela palcem po ostří. “Myslíte si, že chci někoho zabít?” Maria se nedala odvést od námětu, ve kterém hrála hlavní roli.

“Není to strašný, že nic nevíme vo panu O’Harovi? Ten člověk mě utrápí.”

“Tony ví kde je,” podotkla Minn Lee. “Proč se ho nezeptáte?” Maria seděla zpříma; zvedla hlavu. “Neviděla jsem pana Perelliho vod chvíle, co zaklepal na dveře, aby mi popřál dobrý noci,” odvětila pevně. “Ani jsem nevotevřela dveře. Stejně byly zamčený. V cizím domě se vždycky zamykám. Nevím, čemu se smějete, paní Perelliová.”

“Nesmála jsem se, a jestli přece, pak promiňte. Mám dnes výbornou náladu.” Angelo se tvářil jako posluchač, kterého tohle všechno svrchovaně zajímá; podíval se zostra na Minn Lee, ale v jejích očích ani v jejím tónu nezpozoroval nejmenší náznak škodolibosti. Marie sice byla citlivá na kritiku, ať už přímou nebo zastřenou, ale tuhle otázku nepovažovala za záludnou.

“Máte výbornou náladu? Nemáte srdce, ten ubohej chlapec leží přece zastřelenej v márnici.” Minn Lee se mírně usmála.

“Ano, tak se ve mně projevuje orientální původ.”

Vzala knihu a vyšla na balkón. Maria počkala, až se Minn Lee vzdálí natolik, aby je nemohla slyšet.

“Co je to ‚orientální’?” zeptala se tiše.

“Řek bych, že je to čínský slovo pro Číňany,” vysvětloval Angelo. Maria přisvědčila. “Budu si to slovo pamatovat, orientální. Ráda se něčemu přiučím. Je to moc roztomilá dáma, ta paní Perelliová.”

“Tony nikdy nenajde lepší,” poznamenal Angelo.

Nebyla to správná poznámka a Angelo to dobře věděl.

“Ani bych neřekla,” namítla poněkud podrážděně.

“To jistě ne, taky jsem žádný zázrak nečekal.”

Zvedla ruku, aby potlačila zívnutí, a loudala se ke stolu; obracela peníze a prohlížela si účty; Angela to popudilo.

“Co to vlastně děláte? Vy jste účetním pana Perelliho? Koukněte na ty peníze, páni, těch je!”

“Kořen všeho zla,” prohodil Angelo. Uspořádal rozptýlenou hromádku. “Ten chlapík, co tohle řek, nevěděl nic vo světě.”

Minn Lee se vrátila z balkónu a položila knihu na gauč. Angelo si s obavami všiml, že nožem označila stránku, kde přestala číst.

“Zapomněl jsem vám říct, paní O’Harová, že Tony je moc velkorysej, pokud jde vo prachy.”

“A má dvě stě hedvábných košil,” vysmívala se mu Minn Lee.

“Neříkejte!” To sdělení udělalo na Marii dojem. “Mám ráda muže, co se elegantně voblíkaj. Con si vobzvlášť potrpí na hezký šaty.”

Angelo si pomyslil, že s tím už Con skončil.

Bouchly venkovní dveře. Nikdo tak netřískal dveřmi jako Tony. Vešel, shodil šálu a klobouk a mrštil je sluhovi, který na ně čekal.

“Pane Perelli!” zvolala Maria. “Od včerejšího večera jsem vás neviděla!” Nevšímal si jí. Šel rychle k balkónu, odkud přehlédl situaci. Pak se vrátil a zhroutil se do křesla.

“Jsi unaven?” zeptala se Minn Lee.

“Dnes jsem měl hotovej blázinec,” zabručel. “Vod devíti hodin jsem byl na komisařství. Teprve před hodinou jsem skončil.”

“To ved zábavu komisař Kelly?” zeptal se Angelo. Tonyho obličej se sevřel hněvem.

“Já ti teda povím, jak mě to prase bavilo! Zavolej okam žitě soudce Nejvyššího soudu Raminskýho. Já tomu zatracenýmu poldovi ukážu, co jsem zač.”

“Soudce Nejvyššího soudu Raminski!” vydechla Maria. Byla právem ohromena, protože soudce Raminski byl velký bílý náčelník chicagské politiky, muž ve vysoké soudcovské funkci a, což bylo ještě důležitější, jeden z hlavních činitelů v Chicagu.

“Jsem z toho paf,” pokračoval Tony, “tahali mě sem a tam, až se mi hlava točila. Z

komisařství na radnici, z radnice na komisařství, z komisařství do márnice a pak na místo, kde našli chudáka Jimmyho.”

“Máš tady ten hovor.”

Angelo podal sluchátko šéfovi, který se okamžitě probudil k činorodému životu.

“Je to soudce Nejvyššího soudu Raminski? U telefonu Perelli, Antonio Perelli.” A pokračoval výbušně. “Co to má ksakru znamenat, že necháte Kellyho, aby mě proháněl po celém městě? Měl byste ho zkrotit. Při volbách jsem přece pro vás zagitoval dva obvody Nebo je to snad proto, že jsem nevrazil padesát kilo do vašeho volebního fondu? Cože? Já vím, já vím, promluvíte s Kellym, vy s ním promluvíte! Všeobecně se o vás tvrdí, že jste na radnici velký zvíře; máte obrovskej vliv, jednou budete senátorem, to určitě. Ano, ano, budete, přísahám vám! Vyhoďte Kellyho, musí dostat padáka!” Mrštil sluchátkem. “Já toho chlapíka znemožním!” Mluvil se samotným soudcem! Maria si doposud ani neuvědomila, s jakým velikánem má čest se stýkat! Mluvil se samotným soudcem, který odsuzuje lidi na doživotí!

“Koukej, když ty telefonuješ s takovým soudcem” začala.

“Měla byste ho slyšet, když hovoří s presidentem,” přerušil ji Angelo. Tony na něho vyštěkl: “Neblbni, Angelo. Dej mu chianti nebo něco.” Ale Minn Lee už pro ně běžela.

“Byls v Ciceru?”

Angelo přisvědčil. “Ano. S hospodou U lva se nedá nic dělat, zbyl z ní jenom prach a popel.”

“Počkejte.” Maria se vášnivě ráda pletla do hovoru. “Vo tom jsem něco četla. To je ten dům neřesti, že? Jsem moc ráda, že to udělali! Kéž by ten vočistnej sbor spálil všechny bordely!

Ty, co žijou z takovejch kšeftů, jsou příšerný lumpové.”

Tony se rozpačitě ošíval.

“Fakt. Ty o tom nemáš páru.” Začal skoro křičet. “Sto tisíc dolarů! Jenom proto, že pár blbů

chce potlačit lidskou přirozenost!”

“Lidskej nesmysl!” vysmívala se mu Maria. “Není přece v lidský přirozenosti zacházet se ženskýma, jako by byly dobytek, jenom kvůli tomu, aby měl nějakej všivej mamlas v bance na kontě o trošku víc prachů! Měli by je za to pověsit!”

Angelo jí dával znamení, které jeho zaměstnavatel nemohl vidět.

“Ano,” vykřikl Perelli a hlas se mu chvěl hněvem. “Protože vy všichni jste pokrytci a nechcete uznat, že lidská bytost je lidská bytost, protože se nechcete podívat pravdě do očí, že totiž tyhle ženský zachraňujou nevinný dívky před zkázou.”

“Moc jich tím nezachrání, věř mi,” ubezpečovala ho Maria.

“Ty to nějak znáš,” špičkoval ji Tony.

“Jistě, zná to důkladně,” potvrzoval Angelo. “Má pravdu, Tony.” Tentokrát Tony zachytil jeho signál a nepřirozeně se zasmál.

“Tak asi jo,” připustil. “Ale já myslím na ty chudinky holky, přišly vo všecko.” Minn Lee se v té chvíli vrátila s vínem a Maria se na ni obrátila.

“Prokrindapána, to musí bejt strašnej život, viďte, paní Perelliová?”

“Neslyšela jsem, o čem jste si povídali.”

“Ty domy v Ciceru”

“Budeš zticha?” osopil se na ni Tony. “Jak jenom můžeš vniknout do jejich myšlenek a rozeznat, co je strašný nebo co je prima? Jim se to třeba ohromně líbí.” Podíval se na Minn Lee a na rtech mu pohrával povzbudivý úsměv. “Dáma, která má na starosti takovej dům, si žije jako kněžna, má nádherný byteček a velkolepej nábytek. Schází se s přáteli, který si vybrala”

Vzal Minn Lee za ruku.

“Všichni jste hlupáci. Můj miláčku. Včera večer jsem tě nenavštívil. Tak jsem se trápil kvůli chudákovi Jimmymu, že jsem spal ve studovně.”

“Ve studovně,” spustila Maria.

“Ano, tam často spává,” přerušil ji Angelo a odnášel košíček s penězi.

“Viděl jsi Jimmyho?” zeptala se Minn Lee tak tiše, že ji Maria nemohla slyšet. Tentokrát se mu nedostávalo odvahy a nedokázal se jí podívat do očí.

“Ano,” zašeptal. “Vypadal báječně. Usmíval se jako by zrovna vyprávěl dobrý vtip.” Všimla si, jak mu to škublo v obličeji. Jimmyho dobrý vtip na něho udělal hluboký dojem.

“Tomu ráda věřím,” podotkla Minn Lee. “Dověděl ses, jak vlastně zemřel?” Tony zavrtěl hlavou.

“Ne, když ho hlídka našla, zůstal naživu jenom několik vteřin.”

“Chudáček,” vzdychla Maria konvenčně.

“Proč chudáček?”

Minn Lee se zastavila na cestě z pokoje a hleděla na ni. V jejích očích se objevil podivný

úsměv, zvláštní jas, který udělal na Marii takový dojem, že nepromluvila, dokud za bíle oděnou postavičkou nezapadly dveře.

“Tahle ženská je pro mne záhada,” zlobila se Maria.

Pro Tonyho byla také hádankou a nutila ho k vážnému zamyšlenu Nejvíc a nejúporněji přemýšlel o tom, jak asi bude vypadat jeho život bez Minn Lee. Smíří se klidně s tím, že od něho odejde, jako před ní odešly jiné ženy, a že se ujme správy velkého domu v zastoupení prachatého šéfa? Chvílemi ho zachvacovala hrůza. Občas se mu zdála tahle myšlenka nesnesitelná, ba přímo pobuřující. Ale vždycky se tím vychloubal, že je obchodník, a nikdy neváhal obětovat život a lidské štěstí uskutečnění svých obchodních záměrů. Maria se divila, ale Minn Lee způsobila, že se divil sám sobě. Když kul plány, zdálo se mu to tak snadné a Minn Lee mu nahrávala tak dokonale, ochotně mu nabízela všechny možné výmluvy, které si přál, pokud vůbec nějaké potřeboval. Ve skutečnosti Minn Lee neznal; její

nitro obklopovala zeď a on k ní nenašel vstup.

Podíval se na půvabnou ženu, která ji měla nahradit. Kolem Marie ohrada netrčela. Klekl k ní

a objal ji.

“Postrádalas mě po celý den, má krásná paní?”

Pohlédla na něho úkosem lišácky intimním pohledem, který v sobě tajil porozumění. “Máš mě

pořád rád?”

Přitiskl si ji k sobě a hledal její unikající ústa Odstrčila ho a zamračeně se postavila.

“Tony, čestně, teď na to nemám náladu Jsem příšerně nervózní, neklidná jako kočka. Kde je Con?”

Překvapení nad její otázkou mírně přehnal.

“Con? Angelo ti to neřek?”

V pohledu, který na něho vyslala, se skrývalo podezření.

“Ano, řek mi to, ale ty ještě ne. Zdá se mi, že jste voba stejný ptáčci a že si vymejšlíte lži, abyste mě voblafli. Proč by Angelo měl vědět”

“Angelo to věděl,” přerušil ji Tony, “ale dovede držet jazyk za zuby.” Pátravě se mu zadívala do obličeje.

“Na tvoje čestný slovo, je fakt, že Con jel do Detroitu, jak tvrdil Angelo?” Tony se velkolepě pokřižoval a propukl ve smích.

“Víš, co jsem si myslela? žes ho poslal pryč, jsi tak zatraceně chytrej. Napadlo mě, že sis už

něco vymyslel, aby ses ho včera v noci zbavil. Ty máš pod čepicí.” Tony se blahosklonně usmál.

“Možná,” připustil.

Bylo třeba vyřešit jednu zásadní otázku. Maria je podle svých zásad poctivou obchodnicí a dívá se na život z praktické stránky. V tomhle podivném světě svazky vznikají a zanikají bez jakýchkoliv formalit. Končí a začínají náhle, neexistuje žádný cíl, žádné mezičasy lhostejnosti; když se do toho nějaký chlapík dá, dobrá; když děvče práskne do bot, práskne; tak už to je a nedá se s tím nic dělat. A Maria pustila O’Haru k vodě.

“Tak koukej, až se vrátí, všechno mu povím,” upozorňovala ho.

“Conovi? S tím plně souhlasím.”

Vyklopila mu svou životní filosofii.

“Nevěřím tomu, že je možný podvádět mužskýho, samozřejmě pokavád ten druhej nemá

námitek, je to podlost.”

Perelli se usmál. “To je krásná myšlenka.”

“Ano, někdy mě takový myšlenky napadaj,” konstatovala Maria. Pak zvážněla. “Ten udělá

binec. Con je velice ostrej hoch,” dodala výstražně.

“Tohle všechno mi už vypravoval.”

“V každým případě to mám s ním vodbytý. Nemůžu si vážit mužskýho, kterej nemá dost prachů, aby se vo ženskou pořádně postaral.”

Zbývalo prohovořit ještě jednu velmi choulostivou otázku. Podle Mariiných zásad bylo třeba vyřídit některé nezbytné formality. Pokynula směrem ke dveřím.

“Co uděláš s” Nezmínila se o Minn Lee jménem. “To musíš zařídit, Tony.” Skutečně to musel zařídit a nebylo to tak prosté, jak si představoval. Pokrčil rameny.

“Já to mám taky vodbytý. Nemiluje mě už a ” snížil hlas, “zkazila se.” Mariu ta zpráva upřímně šokovala.

“To jenom dokazuje, že se těm ornamentálcům nedá věřit” Tony na to nereagoval.

Rozpačitě zakašlala.

” těm cizinkám. Ale nenecháš ji přece na holičkách, Tony? Já jsem pro to, aby se se ženskejma zacházelo slušně. Když jsem si vzala O’Haru, přinutila jsem ho, aby se postaral o holku, za kterou předtím běhal, ano, pane!”

Tony ji něžně pohladil po hlavě.

“To je hezký! To od tebe rád slyším. Jsi prima děvče, Marie. Je málo takovejch holek, co by smejšlely jako ty.”

“Je to moje slabost,” pýřila se. “Ráda hraju na rovinu” Vyprávěla mu o sobě další velmi lichotivé zkazky, ale Tony ji neposlouchal. Vzpomněl si na Kellyho slib, který mu teď zněl jako hrozba.

“Přijdu si prohlédnout tu vaši novou ženskou,” řekl Kelly s brutální přímostí, která

dokazovala jeho znepokojivé vědomosti o soukromém životě Tonyho Perelliho. Informace Marii značně rozrušila.

“Co po mně vůbec chce? Já přece nemám vo vašem kšeftě ani páru,” volala pobouřeně. Tony jí pohladil ruku.

“To nic, zlatíčko. Možná že si chce s tebou jenom promluvit o Jimmym, vidělas ho přece.” Maria toho chlapce viděla, ale stěží se na něho mohla upamatovat.

“Nebo snad bude mluvit vo Conovi,” pokračoval Tony bezstarostně. “V každým případě ho nech mluvit.”

Pohrdavě se usmála.

“Jestli si myslí, že mu skočím na špek”

“A ne aby tě rozzuřil. To je jeho specialita, že se snaží lidi rozzuřit,” varoval ji Tony. “Jak ten dovede lidi rozpálit! A jak se rozčilíš, potom mluvíš.”

Ale Maria si plně důvěřovala.

“Bude z toho jelen, ještě než skončíme” ale Tony ji přerušil.

“Prosím tě, jenom netrp stejným komplexem jako Con O’Hara! Nemysli si, nejsi tak chytrá, aby naletěl na každej tvůj kec.”

Teď byla dokonale vyvedená z míry. Nemá přece nač naletět. Řekla to už. Angelo stál ve dveřích a mrkal na Tonyho, který si napřed myslel, že se objevil Kelly. Pobočník mu však hlásil příchod docela jiného hosta.

“Venku je Mike Feeney. Přijmeš ho?”

Tony se na něho podíval, jako by mu nevěřil.

“Mike Feeney, kde?”

Angelo ukázal palcem přes rameno.

“Přitáh s sebou celou tlupu?”

Italovi se na rtech objevil náznak úsměvu.

“Ne, asi je nechal venku.”

Tony zalapal po dechu. Shaun O’Donnell by býval nepřipustil, aby k tomu došlo. Shaun byl chytrý, ne moc, ale stačilo to.

“Co myslíš, proč sem přišel?”

Tony si vzpomněl na jednu velice důležitou věc, kterou chtěl s Angelem projednat. Ve skutečnosti na to nikdy nezapomněl, jenom odsunul na okraj svých myšlenek. Tady byla příležitost. Omluvil se a poslal Marii do salónku. Pak se vrátil ke svému pobočníkovi.

“Angelo, mluvil jsem s právníkama a s účetním. A jeden chlapík mi prozradil, že chceš poslat milión dolarů do Evropy!”

Angelo vážně pokyvoval hlavou. To je závažná záležitost. Peníze patří jemu, ale převodem peněz do kterékoliv evropské banky se vystavuje nejhorším důsledkům. Převod probíhal velice důmyslně a ve vší tajnosti; celá operace trvala šest měsíců. Ale gangsteři mají všude špehy. Ani právník, ani účetní by to Tonymu nevyzradili. Asi mu to řekl některý bankovní úředník, ale na tom celkem nezáleželo.

“Jistě,” souhlasil Angelo, “mám starou matku a sestru v Itálii, musím se vo ně postarat.”

“Slyšel jsem také, Angelo, že máš objednanou kajutu na kanadský lodi.” Tonyho hlas byl hedvábný jako vždy, ale chyběla mu jedna nezvažitelná intonace. Angelo věděl, že Tony jenom hádá.

“To je lež,” prohlásil bez rozmyšlení. Bylo takřka nemožné, že by se Tony nebo jeho informátoři dověděli o nájmu kabiny. Objednávala mu ji londýnská agentura a londýnská banka.

Tony Perelli o tom přemýšlel, vysunul spodní ret a studoval vzorek koberce. Náhle změnil námět rozhovoru, což bylo zlé znamení.

“Pro případ nehody kryj všechny cesty ven!” přikázal. “Musím si to stejně dřív nebo později s Feeneyem vyřídit. Zařídils mu oslavu narozenin u Belliniho?”

“Ano. Prskal blahem nad jídelníčkem. Dušený skopový a brambory s cibulí.” Opět se dlouho zahleděl na vyleštěné špičky bot. Pak řekl: “Výborně. Přiveď ho!”

Po Angelově odchodu vyndal z přihrádky pistoli a vsunul si ji do pouzdra pod pa ži. Když

Mike Feeney vešel, přecházel Tony sem a tam, ruce za z ády, pohřížený do hlubokých úvah. Zvedl oči a pozdravil se se svým hostem.

“Jak se ti daří, Miku?”

Feeney si prohlížel byt velice obezřetně.

“Dobře,” odpověděl.

Podezíravě se na sebe chvíli dívali.

“Přines knihu,” pravil Tony slavnostn ě.

Angelo otevřel druhou přihrádku, vyndal velikou ilustrovanou bibli, polo žil ji na stůl a otevřel ji uprostřed. Tony vytáhl z každé kapsy revolver a obě zbraně položil na otevřenou stránku.

“Tady jsou moje,” prohlásil.

Feeney chvíli váhal, pak vytáhl pistoli z kapsy, položil ji na knihu, ale hned po ní chňapl, neboť si připomněl dřívější proradná jednání příslušníků latinské rasy.

“Počkej okamžik. Je ta bible taliánská nebo irská?”

“Stoprocentně americká,” prohlásil slavnostně Tony.

Feeney zíral na stránky, kterým nerozuměl.

“Když jsem to dělal naposled, nedostal jsem svůj správnej díl. Darebák, který mi ji předložil, vynechal desátý přikázání.”

“Všechny přikázání tam jsou, Miku,” ujišťoval ho Perelli. “Tuhle knihu jsem koupil za sto dolarů v obchodním domě Letheby a Gothenstein.”

Tato zpráva Mika Feeneye uklidnila. Znal ten obchodní dům: nakupoval v něm košile. Byl to solidní podnik.

Čekal, až bude Angelo propuštěn. Nikdy nezapomněl na varování Shauna O’Donnella:

“Jedním vočkem pozoruj Tonyho Perelliho, ale voběma vočima hlídej Angela Veronu.” Feeney se opřel o stěnu. Z toho místa viděl dobře na dveře.

“Byls na komisařství, Tony?” Nedíval se na Tonyho, ale na dveře. “Ano, stěžoval ]sem si na vysokou cenu alkoholu,” řekl Tony humorně.

Mike se plížil ze salónu k velkým křídlovým dveřím, které vedly do zimní zahrady, malounko je pootevřel a nakoukl dovnitř. Tonymu sa jeho počínání ani trochu nelíbilo. Mike se blížil ke druhým dveřím.

“Je tam někdo?” zeptal se.

“Ano, žena,” odpověděl Tony.

“Moh bych se podívat?”

“Proč by ses nemoh podívat,” opakoval jeho otázku ironicky Perelli. “Jestli jsi ještě nikdy neviděl ženskou, tak ti jednu ukážu na vobrázku. Jsi strašně podezíravej.” Feeney nahlédl dovnitř a pomalu zavíral. “Příští týden budu voslavovat svý narozeniny. Rád bych byl při tom.”

“Všechno nejlepší,” gratuloval mu Tony zdvořile. “Děkuju, ale vod tebe žádný dárky nechci.” Tony se zazubil; tentokrát se cítil opravdu potěšen.

Věděl, proč Feeney přišel. A host po chvíli skutečně jasně vyjádřil účel své návštěvy. “Tony, tys mě včera večer potopil.”

Perelli zavrtěl hlavou.

“Ano, potopil.”

“Ne, na tvou čest, všecko potopil Con O’Hara.”

Feeneyovy hochy prý to dohřálo. Tony měl dojem, že Mike přišel proti své vůli, že si návštěvu vynutila jeho sestra.

“Tvrděj, žes ulil Cona O’Haru.”

“To že tvrděj?” vysmíval se mu Tony. “Proč bych ho poslal na místo? Ze bych ho potom ulil?”

Mike se stále ještě otáčel na všechny strany; hledal nějaké skryté nebezpečí.

“Opravdu, Miku, nikdo tu není.”

Feeney se křivě usmál. “Jo? Vinsetti zmizel vodsaď podezřele rychle, a byl větší koumal, než

jsem já. Přišel sem a vod tý doby ho nikdo neviděl”

“To je přece už dávno pryč, na tu bajku zapomeň! Čeho se vlastně bojíš, Miku? Nemám ani bouchačku.”

Feeney rozhodil veliké ruce. “Se mnou je to taky tak. Říkám, buď někomu věříš, anebo nevěříš.”

Vytáhl židli a posadil se na ni; koleny se dotýkal svého gangsterského soupeře.

“Nevobtěžoval bych tě, Tony, ale moje sestra spustila hroznej kravál. žádný ženský se nelíbí, když jí vodprásknou manžela, zvlášť když jí vyhovuje a nemá zálusk na jiný holky.”

“To je jistě smůla,” bručel Tony.

“Víš, vona nevypadá nijak hezky, Tony,” Feeney ztlumil hlas do důvěrného tónu, jak se rozohňoval. “Vypadá jako ochechule, jsem její brácha a dobře to vím. A tím hůř potom ženská nese, když přijde vo svýho stálýho šamstra.”

Dlouze se nadechl a přešel k obchodním záležitostem.

“Tak co je s Conem O’Harou? Kápni božskou, hochu!”

Tony Perelli neodpověděl hned. Hleděl zamyšleně na pitomce, který na něho hloupě vejral, a uvažoval, jaká zvláštní souhra náhod přivedla Feeneye v čelo bandy chuligánů, kteří určitě pitomí nejsou.

“Kvůli O’Harovi se nemusíš trápit,” prohlásil nakonec. “Postaral jsem se o něho.” Feeneymu svitlo.

“Tak?”

“To je vše,” oznámil Perelli. “Nikomu nedovolím, aby mě špinil.”

“Vzals ho na projížďku”

“Poslyš, Miku. Ptám se tě na tvý věci? Ptám se tě, co děláš a jak to děláš? Copak si my dva pouštíme hubu na špacír po celým Chicagu?”

Mike zvedl ruce.

“Nechci víc slyšet, Tony. Vždycky jsem věděl, že jsi správnej chlap a nic jinýho.” Bzučák zazvonil a ve zlomku vteřiny byl Feeney na nohou s pistolí v ruce. Odkud ji sebral a jak ji tam dostal, to Tony nezpozoroval, ale tahle akce dostatečně vysvětlovala, proč je Mike Feeney vůdcem bandy.

“Co to ksakru znamená?” otázal se.

“Ruce vzhůru!”

Tony byl zřejmě bolestně dotčen. “Jak to, Miku, tys přece tvrdil, že nemáš pistoli!”

“Co to bylo, ten bzučák?”

Tony si zhluboka povzdychl. “Pan Kelly. Vrátný mi poslal signál. Nic víc.”

“Proč sem Kelly vlastně jde?”

Tony zasténal. “Chce mluvit s paní O’Harovou. Proč je tady paní O’Harová? Protože je moje žena. Proč je moje žena? Krucinál, hleď si svýho!”

Feeney zastrčil pistoli do kapsy. “Promiň” začal.

“Ty mi nedůvěřuješ, Miku a to mě bolí.” V Tonyho hlase se ozvala lítost. “Řekls, že nemáš

bouchačku, a měls ji.”

Opět zazněl bzučák.

“Nechci se setkat s panem Kellym,” zvolal Mike Feeney.

“Ty si myslíš, že vo tobě neví? Jdi do salónu. Je tam paní O’Harová. Neflirtuj s ní!” Otevřel dveře.

“Miku, ani si nedovedeš představit, jaks mě ranil,” prohlásil Tony. A Mike Feeney šel rozpačitě za ženou, jejíhož manžela poslal na smrt. 12

Inspektor Kelly se obvykle nerozčiloval. Ale tentokrát narazil na velice komplikovanou situaci. Proti němu stála nejdokonaleji zorganizovaná tlupa podloudníků, jaká vznikla za poslední století. Obrovské bohatství pomáhalo jejím členům vykupovat si naprostou beztrestnost. Měli přátele i v nejvlivnějších kruzích, financovali politiky a hráli na nástroje, jejichž melodie lahodily uším kompetentních činitelů.

Kromě toho je mlčky podporovali všichni ti, kdo potají nakupovali alkohol. Pistolníci tvořili doprovod zabezpečující dodávky lihovin, které vážení občané nakupovali buď pro sebe, nebo pro své přátele. A o koho se mohl opřít Kelly? Mezi policisty bylo hodně zkorumpovaných živlů; řada policistů dostávála pravidelnou apanáž od alkoholových baronů, vysocí důstojníci přijímali půjčky od Perelliho a od jeho druhů.

“Celá záležitost je beznadějná, naprosto beznadějná,” stěžoval si Kelly svému pobočníkovi před odchodem z úřadu. “Telefonoval mi Raminski, dal mi instrukce, co mám dělat a jak se mám chovat před Jeho Výsostí vévodou Perellim! A já to musím udělat. Můžu odejít nebo zachovávat zákon, pokud lze zákon zachovávat; ale nesmím se dotknout citů těch gangsterů, kteří mají své přítelíčky mezi lidmi nahoře! Rozhodl jsem se,” řekl chmurně. “Jdu! Ať si to někdo po mně převezme a ať mu to zlomí srdce, nebo ať si rejžuje, jak se dá. Perelli vyhrál, aspoň pokud jde o mne.”

Policejní šéf měl těžký život. Každým dnem se mohla jeho kariéra skončit. Velká vražda v bandě, objev, že některý z jeho podřízených se dostal na šikmou dráhu, nevyhnutelná vyšetřovací komise, to všechno ohrožovalo jeho kariéru. Ustanoví nového náčelníka, který

poskytne reportérům optimistický interview; všude dojde k raziím; policie zavře černé

obchody, zamkne hazardní herny, zkonfiskuje automaty; a nové koště, opotřebované až na dřevo, přestane mést, až je zase vystřídá koště další.

Perelli kdyby jenom mohl dostat Perelliho! O tomhle případu se už tolik s Harriganem namluvili, až mu z toho bylo špatně. Ale Perelli se zdál skoro nepolapitelný. Měl svoje špionážní oddělení, skupinu vyškolených právníků, bezpečné úkryty, kam se mohl v případě nebezpečí uchýlit.

Když už byl na odchodu, přiběhl za ním jeden úředník. Kelly se tedy ještě vrátil a poznamenal si několik velmi zábavných novinek. Memorandum strčil do kapsy, vzal si policejní auto a odejel do Perelliho bytu k rozmluvě, která měla být jejich poslední. Harrigan ho doprovázel. Kelly se mu svěřil, jakou beznaděj ze všeho pociťuje.

“Trochu naděje bychom měli, kdyby ztratil Angela. To je nejchytřejší chlapík z celé bandy, Harrigane! Tony Perelli ani neví, koho v něm má.”

“Toho Feeneyova tlupa nikdy nechytí,” začal Harrigan. Kelly se drsně zasmál.

“Kdepak Feeneyova tlupa! Zákon přírody volá Angela Veronu na slunný jih! Ten hoch je opravdu chytrý! A svoji chytrost prokáže teprve tehdy, až to zaonačí tak, že přestane zdobit první stránky novin velkým křížem, který zatím vždycky ukazoval osudné místo.” Dojeli k Perelliho domu. Když Kelly vystupoval z auta, přiloudal se k němu policista.

“Uvnitř je Mike Feeney,” hlásil. “Na druhé straně ulice se skrývá celá banda jeho hrdlořezů. A na téhle straně je gang Perelliho. Ale nevypadá to, že by měli chuť se do něčeho pouštět.” Kelly nechal pobočníka na chodníku a vyjel výtahem do velkého bytu. Dovnitř ho pustil Angelo, který ho obdařil vlídným úsměvem. Kelly měl Angela docela rád a úsměv mu oplatil. Loudal se do salónu. Uviděl dvě židle těsně naproti sobě a okamžitě poznal, že se tu konala typická gangsterská konference. Dále tam ležela otevřená bible, ale po Feeneyovi nebylo ani památky. Podíval se na knihu, obrátil několik stránek a pak se zadíval na pozorného Perelliho.

“Nevyrušil jsem vás snad z rodinných modliteb nebo nějakého podobného obřadu?” zeptal se ironicky.

Tony se usmál.

“Ne, právě jsme skončili, šéfe,” odvětil se strojenou zdvořilostí. Kelly opět bloudil očima po pokoji.

“Zahlédl jsem venku váš chrámový zpěvácký sbor a požádal jsem pana Harrigana, aby se

mu podíval na zoubky pro případ, že by jeho členové nedbali předpisů o držení zbraní.” Pomalu zavíral knihu; stál zády ke stolu a pozoroval Tonyho, jak dává židle na své místo. Angelo v kašmírovém obleku a v hedvábné košili růžové barvy vypadal neobyčejně elegantně.

“Vy jste se nějak vystrojil, Angelo.”

Angelo se na něho podíval a zavrtěl hlavou.

“Nerad vidím, když máte dobrou náladu, šéfe: to je špatný znamení.”

“Opravdu, Angelo? Kde je ta krásná dáma?”

Neoznačil krasavici nijak podrobněji, ale oba rozuměli, že jde o Marii.

“Je v salónku,” odpověděl Tony.

Kelly se zazubil.

“Salónek, zimní zahrada, vy dovedete užívat života, pokud jste naživu.” A pak dodal škrobeně: “Byl byste tak velmi laskav a poprosil paní O’Harovou, aby se sem dostavila?” Tony pocítil zcela oprávněně nevolnost.

“U paní O’Harové je zrovna jeden můj přítel,” začal vysvětlovat, ale Kelly ho přerušil:

“Vím, pan Michael Feeney. Rád bych si s ním pohovořil.”

“Přejete si od něho něco?” zeptal se Tony.

“Ano,” odpověděl Kelly ironicky, “jeho autogram. Sb írám autogramy.” Angelo si zhluboka vydechl a rozhlížel se.

“Sakra! Nelíbí se mi, že jste tak veselej!” vykřikl Angelo procítěně. “Zdá se mi, že nás chcete všechny pořádně prohnat!”

Kelly se tvářil pobaveně.

“Já vás skutečně proženu,” vykřikl za Angelem, který už odcházel. Položil klobouk na stůl, zapálil si doutník a pozoroval nepřátelsky Perelliho.

“Neunavili jsme vás příliš ráno, pane Perelli, nebo neřekli něco, co by se dotklo vašich citů, nebo co by vás nějak ponížilo, nebo něco podobného?”

Kellyho mimořádná vlídnost ještě násobila pocit nevolnosti. Tony neměl smysl pro humor; ironie ho popuzovala a děsila.

“Měl jsem na stole květiny,” pokračoval Kelly. “Jenom kdybych si byl vzpomn ěl, jestli máte rád karafiáty nebo nějaké jiné býlí. Nepamatuji si, jaké vzácné kytky objednáváte na pohřby, ale mělo by to být něco hodně drahého.”

“To je velice zábavný.” Tony našpulil rty. “Pokud z toho máte legraci. O nic jiného nejde. Musím k vám být zdvořilý, pane Tony Perelli. Tak vám přece říká, ,můj přítel pan Antonio Perelli’.”

Tonyho pohled vyjadřující ohromení by každého oklamal, kromě jediné osoby, kterou oklamat chtěl. “Můj přítel? Nerozumím vám. O kom mluvíte?”

“Telefonoval mi soudce Nejvyššího soudu Raminski. Zdálo se mu, že jsme s vámi nezacházeli správně.”

Perelli pokrčil rameny. Uvědomil si, že si stěžoval poněkud předčasně. Angelo se ostatně v tom smyslu už vyjádřil.

“Až přijdete příště, obstaráme pro vás polštáře,” pokračoval Kelly. “Hrozně nerad slyším, když se o komisařství povídá, že je nezdvořilé.”

Do pokoje vstoupila vzdorně Maria a hned za ní ostýchavý Mike Feeney.

“Podívejme se, kdo to k nám přišel,” zvolal Kelly v předstíraném údivu. “Dobré odpoledne, Miku.”

Feeney se rozpačitě zašklebil. “Dobrý den, pane Kelly.”

“Neříkejte mi ,pane’, Miku, já jsem jenom polda, kterýmu patří srazit vaz. Smím se vás

zeptat, proč riskujete život v tomhle”, rozhlédl se po pokoji, “v tomhle církevním bordelu?”

“Jsme s Tonym staří přátelé,” odpověděl Feeney. Šéf se zatvářil pobaveně. “Proto tedy ty vlajky na Michiganské třídě.”

Feeney se na něho tázavě díval a šoural se ke dveřím. “Potřebujete mě, šéfe?” Kelly přisvědčil.

“Potřebuju vás jako nikoho jiného na světě, ale nemůžu vás dostat, Miku,” pravil Kelly a položil Irovi ruku na rameno. “Ale on vás dostane.” Hlavou pokývl na Tonyho. “Až budete ležet v márnici, potom mi nebudete nic platný. Přišel jste o chudáka Shauna, viďte?”

“Ano,” přisvědčil Feeney smutně.

“To je zlé,” Kelly výtečně napodobil lítost. “Další mučedník vědy, že? Vy jste odprásk jednoho muže, co to udělal, Tony druhýho.”

Maria se otočila.

“Jak to?” zeptala se.

Tony ji rychle s úsměvem uklidňoval. “Nevšímej si šéfa, obvykle si z nás dělá šoufky. A co tu chceš ty?”

Otázka platila Minn Lee, která se tichounce vkradla do salónu. Dívka neodpověděla, dívala se jen zvědavě na Kellyho.

“Vy jste dostal Jimmyho McGratha a Tony dostal Cona O’Haru,” pokračoval Kelly. Maria vzkypěla.

“To je sprostá lež! Tony nevyšel celou noc z domova!”

Ráda by vzala ta slova zpět a kousla se do jazyku, jaké hrubé chyby se dopustila. Bylo však už pozdě.

“Můžete to dosvědčit?”

“Ano, můžu, pane fešáku,” zvolalo děvče vzdorovitě. “Jestli chcete vědět, kde je můj manžel, měl byste se zeptat newyorskejch modrejch, který ho z Chicaga vyhnali.” Tony na ni zoufale upíral oči, ale tentokrát jeho hypnotismus selhával. A tak se stoicky odevzdal do rukou osudu a přihlížel, jak se situace dále vyvine. Koneckonců tohle rozuzlení stejně jednou muselo přijít.

“Tak tedy ho honila newyorská policie,” pravil pomalu Kelly. “V tomto městě se nezdržuje jediný detektiv z newyorské policie. Chtěli ho snad zmáčknout za něco, co udělal v New Yorku? Zač? Newyorská policie po něm vůbec nepátrá. Kdo vám to napovídal?” Maria stála s odvrácenou tváří jako ztělesnění důstojnosti.

“To je vše,” prohlásila.

“Kdo vám nakukal takové nesmysly, jako že utíká před policií a že má k tomu svoje důvody?” zeptal se Kelly. Když neodpovídala, dodal: “Vím, kdo vám to řekl, muž, který ho odbouchl.” Prudce se otočila a obličej jí hořel hněvem. “To je podlá lež, Con je v Detroitu.” Kelly se na ni chvíli upřeně díval a pak postupoval pomalu k ní.

“Leží v márnici v Jezerní čtvrti,” oznámil jí.

Zbledla a klesla na gauč.

“Někdo ho v noci pohodil na pl áži,” pokračoval Kelly. “Našli ho deset minut předtím, než

jsem odešel z kanceláře.”

Angelo a Minn Lee vyváděli z pokoje vzlykající hysterickou ženu. Jednomu zaujatému divákovi konečně došlo, jak tomu má rozumět. Mike Feeney luskl prsty.

“Tak je všechno v pořádku, že?” poznamenal Kelly. “Dobrá, můžete jít.”

“Já o tom nic nevím, šéfe,” protestoval Feeney.

“O tomhle ne. Ale víte všechno o Jimmym McGrathovi,” pokračoval Kelly nelítostně.

“Ani jsem ho neviděl,” úpěl Feeney.

“Vy jste ho ani neviděl?” Kelly se na něho podíval. “Teď už je z vás skoro hlavoun; místo vás vraždí jiní. Koukněte, vy jste byl vždycky ctižádostivý mladík, Feeney. Sotva jste se octl v trestnici pro drobnou krádež, už jste pomýšlel na vyloupení banky.” Feeney považoval za výhodné změnit námět hovoru.

“Poslyšte, šéfe, nechtěl byste přijít na oslavu mejch narozenin? Bude to v restauraci u Belliniho. Sejde se tam nóbl společnost, soudce Grichson, soudce Rosencrantz, soudce nejvyššího soudu Aschen”

“Ne, děkuju za pozvání. Nestuduju zákon, vykonávám ho.”

Feeney přijal odmítnutí klidně. Zamával přátelsky rukou a zamířil na chodbu. “Já se s váma loučím”

“Miku!” zavolal ho Kelly zpátky. “Kdybych byl na vašem místě, nepořádal bych oslavu narozenin u Belliniho.”

Tony a Angelo vyměnili rychlý pohled.

“Cože?” zeptal se Feeney ohromeně.

“Nic víc. Nedělal bych tu oslavu u Belliniho. Zkuste nějakou jinou restauraci nahoře ve městě. Pak se snad dočkáte příštích narozenin.”

Omezený Ir se podíval z jednoho na druhého a vtom mu zasvitla jiskřička porozumění.

“Děkuju, šéfe.”

“Mně neděkujte.” Kelly ukázal zuby v nepatrném úsměvu. “Já si přeju, abyste natáhl bačkory v rámci platných zákonů. Vy máte o tu restauraci mimořádný zájem, že, Tony?” Perelli neodpovídal a Feeney si dlouze vzdychl.

“Možná, že jsem pitomej, ale ne pokud jde o učení,” prohlásil a vyšel z pokoje.

“Ztrácel bych čas, kdybych se vás, pánové, vyptával na Cona O’Haru,” pravil Kelly.

“Promluvím si s ní.”

“Nemůžete s ní mluvit.” Minn Lee při vstupu zaslechla jeho poslední slova. “Vypadá, jako by ztratila rozum.”

“Jako by ztratila rozum, a tys ji tam nechala samotnou?” zařval Tony. “Tys ji opustila a nechala docela samotnou? Zavolej ošetřovatelku ze špitálu, lékaře nebo někoho jinýho!” Vyběhl z pokoje. Zavřenými dveřmi slyšeli, jak volá: “Jdu za tebou, Marie!”

“To právě je ta potíž s Tonym Perellim,” podotkl Kelly. “Má srdce jako malé dítě. Často jsem uvažoval, proč ten chlapík není správcem nějakého dětského domova, místo aby spravoval ty domy, které ho tolik zajímají.”

Minn Lee se zamyšleně usmála.

“Vám nemůže udělat nic dobrého a mně nemůže udělat nic zlého.” Kelly zavrtěl hlavou. “Jestli si něčeho vůbec nezaslouží, pak je to tohle. Tak vy jste ještě pořád tady?” A když přisvědčila, dodal: “Nevím, jestli mám být rád, nebo toho mám litovat.” Opět ten její tajemný úsměv.

“Dnes toho litujte a zítra buďte rád,” prohodila záhadně.

Kelly šel ke dveřím, kterými prošel Tony, otevřel je a vyhlédl ven; pak je tiše zavřel a vrátil se k dívce.

“Když se policisté dostali k Jimmymu, právě umíral, jeho poslední slova byla, Minn Lee.” Zazářila.

“Myslel jsem, že bych vám to měl říct.”

Obrátil se k odchodu; Minn Lee ho chytila za ruku a políbila ji.

“Tohle nedělejte, dítě,” odmítl ji nevrle.

“To je starý čínský zvyk.” Sotva popadala dech a usmívala se. “Rozhojňuji vaše vědomosti o Orientu, pane Kelly.”

Pohladil jí ruku, která spočívala v jeho dlani, a vyšel.

Stála ohromeně tam, kde ji opustil, ruce pevně sevřené, obličej jí prozařovalo zvláštní

vznícení, které u ní předtím nikdo nespatřil. Pak se vrátila do skutečnosti, sebrala polštář, který ležel na podlaze, položila jej na pohovku a vyšla na balkón, odkud se dlouze dívala na věžičky a střechy Chicaga. Slyšela zmatenou směsici zvuků; dveře se prudce otevřely a vešel Tony. Napolo nesl, napolo vedl Marii O’Harovou. Dopravil ji ke křeslu a něžně ji do něho uložil. Po celou dobu mumlal nesouvislé a nesrozumitelné lichotky. Rozcuchaná žena v křesle naříkala a fňukala. Tony zapomněl na malou čínskou dívku; jeho myšlenky byly plně soustředěny na ženu, za jejíž žal nesl přímou odpovědnost.

A pak si všiml Minn Lee.

“Přines jí víno! Kde je Angelo? Kde je Kiki?”

Neodpověděla mu a rychle vyšla z pokoje. Tony si přitáhl dívčinu hlavu na svou hruď.

“Má drahá, má milovaná!” Políbil ji na vlasy. “Tak smutn á a tak půvabná!”

“Ti chuligáni!” křičela v slzách. “Zabili mi Cona!” Tony zvedl hlavu.

“Bude mít nádhernej pohřeb, Marie,” ujišťoval ji. “Ukážu Mikovi a modrejm, jak má vypadat pohřeb.

Dvanáct kilo, nezáleží na tom, co to bude stát, Marie.”

“Musíš dostat toho špinavýho psa, co ho vodbouch,” kňourala. “Musíš to pro mě udělat, Tony

a já ti dám všechno, co žena může muži dát”

“Jistě, jistě,” chlácholil ji Tony. “V příštím telefonním seznamu zmizí jméno Mike Feeney, věř mi! Toho chlapíka označím křížkem!”

Minn Lee přinesla víno a bdělý Angelo ji se zájmem sledoval.

Maria spolkla alkohol a zatvářila se udiveně.

“To není šampaňské,” stěžovala si.

“Jen pij,” povzbuzoval ji Tony. Obrátil se ke svému pobočníkovi, který čekal na jeho rozkazy.

“Angelo, zařiď to s tím chudákem Conem. Nejvelkolepější pohřeb, jakej kdo kdy viděl. Ať to stojí majland, růže, lilie, orchideje, všechno”

Angelo vzhlédl od zápisníku, do kterého si dělal poznámky.

“Vyplatilo by se nám pěstovat kytky,” poznamenal. V jeho slovech bylo hodně pravdy.

“A stříbrnou rakev,” zvolal Tony, překonán velkolepostí vlastních návrhů. “Objednej ji z Filadelfie. Musí být lepší než pro Shauna, mnohem lepší.”

“Na jeho rakvi byli andělé,” namítl Angelo a jeho tužka zaváhala.

“Tahle musí být lepší.”

Angelo unaveně pokynul hlavou.

“Co je ksakru lepší než andělé?”

“Archandělé,” vyštěkl Tony. “Okamžitě to zařiď.” Maria se mu zhroutila v náručí a Tony ji musel křísit. Teď spolu odcházeli. Angelo stál u otevřených dveří a pozoroval je, dokud nezmizeli v Mariině pokoji.

Tam propukla krize. Tonyho chování se trochu změnilo, jenom nepatrně, ale bystrý Ital si přesto uvědomil, že přechod od Minn Lee k Marii budou provázet změny mnohem prudší a definitivnější.

Dlouho tam čekal s rukou na klice, díval se po chodbě a přemýšlel. V dosahu měl silný vůz, třetí výtah, o kterém policie nevěděla, a velmi rychlý motorový člun. Tudy vedla cesta do bezpečí, k životu, a dobře si ji podmazal.

Angelo si nedělal iluze. Věděl, že pokud nepodnikne jisté kroky, bude odpočívat ještě této

noci pod nepromokavou plachtou a že po něm zůstane jenom několik ošklivých fotografií v archívu policejního komisařství.

S povzdechem se vracel. Tiše za sebou zavřel.

“Jak ta ženská postrádá od včerejšího večera Cona, to je něco hroznýho,” prohodil. Minn Lee se nepatrně usmála. “Nevíte, třeba ho miluje.”

“Milovat muže je bláznovství, Minn Lee. A Maria dokáže všechno, jenom tohle ne.” Zasmál se a sedl si za varhany. “Je to život.”

“Kde skončíte, Angelo?”

“Právě jsem o tom uvažoval,” odpověděl Angelo suše. “Zatím jsem na to nemyslel. Pořád jsem se utěšoval nadějí, že jednoho dne povedu tlupu, pokud mě někdo nevodpráskne Jak to teď vypadá,” rozpřáhl ruce ve výmluvném gestu.

Přistoupil k ní. Seděla tam se svým vyšíváním.

“Tony mi řekl, že v Ciceru nastanou změny. Má tam přijít nová madam.”

“Skutečně?” zeptala se Minn Lee lhostejně.

“Doufám, že pro tohle místo nevybere nikoho z mých známých,” poznamenal nezávazně

Angelo.

“Nějakou ženskou už najde.”

“Snad se mu podaří najít tu pravou ženu.”

Minn Lee zavrtěla hlavou.

“Mne si nevybere,” prohlásila klidně.

“To doufám. To by bylo dobře pro všechny.”

Podívala se na něho překvapeně. “Angelo, neudělal byste nic, kdyby”

“Neudělám nic, čeho bych litoval,” pravil Angelo. Znovu se posadil za varhany a houpal nohama. “Máme skvělý obchod, Minn Lee. Vyděláváme milióny dolarů, ale je v tom moc ženskejch sukní. Když nějaká dáma začne napovídat nějakýmu mužskýmu, aby dostal jinýho mužskýho, a on padne, je to moc zlý.”

“Ale vy máte Tonyho docela rád.”

Angelo se přátelsky usmál. “Jistě. Je prima. Ale u Kellyho to má rozlitý. Tonymu se nepodařilo přesvědčit politiky, aby Kellyho zkrotili. A dalo by se s ním nakonec vyjít.” Zřídka s ní mluvil tak otevřeně.

“To mi tolik důvěřujete, že mi to povídáte? Kdyby Tony věděl, co si myslíte” Na tváři se mu opět kmitl záblesk úsměvu. “Byl by mrtvý dřív, než by mohl stisknout spoušť.”

Bezradně zavrtěla hlavou. “Já vám všem vůbec nerozumím.”

Angelo jí vysvětloval: “To je obchod, Minn Lee. Velkoobchodníci nesnášejí konkurenci. A taky nestrpí modrejm, aby jim překazili velký kšefty. Podmazávají je, a my je vodděláváme. Co oni dělají prachama, my děláme bouchačkama.”

Vešel Tony. Utíral si čelo. Angelo ho kriticky pozoroval.

“Matce a dítěti se vede dobře?” zeptal se.

Perelli se obrátil a zavrčel: “To mi připadá moc drzý.”

Kdyby zrovna neprožíval citový zmatek, všiml by si, že se chování jeho pobočníka pronikavě

změnilo.

“Ty jsi prima chlapík, ale v týhle partě má každý vyhrazený svý místo.” Vypil zbytek vína, které Maria nechala, a utíral si zpocený obličej.

“Co udělá Maria?” zeptala se Minn Lee.

“Zůstane tady.” odsekl.

“Nemá přátele?”

“Ano, mne,” vyštěkl. “Zůstane tady.”

V cestě mu stál Angelo. Tony se k němu obrátil.

“Chci si promluvit s Minn Lee. Angelo, přeji si, aby vůz pro Minn Lee stál před domem,” podíval se na hodinky, “v šest.”

Když vzrušení poněkud opadlo, vyciťoval dobře změnu v Angelově chování. Po jeho odchodu prohodil:

“Je moc drzej, ten chlapík. Chtěl by, abysme si sami pěstovali kytky. V těhle dnech” Měl před sebou obtížný úkol a pro citlivého člověka to nebyl úkol ani trochu příjemný. Seděl se zkříženýma nohama na široké lavici a pohupoval se.

“Pojď sem, moje malá Minn Lee. Právě jsem si na něco vzpomněl.” Vzal ji za ruku a špičkami prstů ťukal do šperků.

“Nádherné věcičky, Minn Lee.”

Přisvědčila. Věděla přesně, co řekne, věděla přesně, co se stane.

“Je to dobrý zboží,” pokračoval pomalu, “ale už trochu nemoderní. Dám ti všechny šperky upravit, Minn Lee. Znám u Tiffanyho hocha, kterej to nádherně udělá. Dej mi je, hned to zařídím.”

Nehádala se s ním. Bez váhání, velmi pomalu sundávala jeden šperk po druhém a pouštěla je na lavici.

“Budou vypadat skvěle, až je upraví,” pokračoval. “Dostaneš je zpátky, Minn Lee, neboj se. Postarám se o to, aby ty brilianty vypadaly nejmíň na milión dolarů, až budeš pryč.” Poslední slova zdůraznil. Minn Lee na něho upřeně hleděla.

“Až budu pryč?” opakovala po něm.

Strčil šperky do kapsy. “Ano, na chvíli. Cos mi řekla o Jimmym, to mě pobouřilo. Příliš tě

miluju,” pravil zasmušile. “Až se vrátíš, zapomenu na to.” Nastalo dlouhé mlčení. Minn Lee se dívala na svou holou paži a na rtech jí pohrával typický slabý úsměv.

“Kam půjdu?” zeptala se tiše.

Vzal ji za ruce.

“Řeknu ti to. Ty chceš pomoct Tonymu, že chceš, moje krásko? V Ciceru jsem měl hodně

starostí. Ty zatracený holky mě tam vokrádaj. Tak jsem jednu v tom velkým domě vyrazil. Nebyla k ničemu.”

Slyšel, jak rychle vydechla. Čekal pláč, ale slzy nepřišly.

“Ty chceš, abych tam šla místo ní?” Zavrtěla hlavou.

“Jen na krátkou dobu,” řekl, jako by se omlouval. “Jsi skvělá organizátorka, Minn Lee, dáš

všechno do pořádku. Budeš tam mít bezvadný byt, lepší než v Blackstonu. Služebnictvo, vozy, přátele”

Zavrtěla hlavou. Tu se v něm opět ozval pán a vládce.

“Minn Lee, byl jsem k tobě vždycky velice hodnej,” připomněl jí ostře.

“Ano,” souhlasila tak tiše, že to sotva zaslechl.

“A teď budeš zase hodná ty. Je to pro Tonyho.”

Tvářil se, jako by celou věc uzavíral. Nacpal si klenoty do kapsy, vstal a vesele se usmíval.

“A teď ti něco zahraju.”

Objal ji a tak spolu šli k varhanám. Ale Lee se mu z objetí vysmekla.

“Hraj, Tony. Já zatím napíšu švadleně.”

Seděl u varhan, hrál něžnou melodii a povídal. “Zaplatím ti všechny účty. Polož je na stůl

a Angelo to zařídí. Budu tě pravidelně navštěvovat, Minn Lee; možná že za tebou přijdu každej den.”

Neslyšela ho. Vytáhla z přihrádky dopisní papír a rychle psala.

Tony se v myšlenkách vrátil k Angelovi. “Chce pěstovat vlastní kytky. Ten chlapík je čím dál drzejší, Minn Lee. Víš, co mi včera řek? ,Můžeš rozdávat, Tony, ale rád bych věděl, kdo si to od tebe vezme.’ A to říká mně, Tonymu Perellimu! Snad tím chtěl naznačit, že jsem podělanej sakra!”

Ucítil na rameni její ruku a díval se do bílého obličeje.

“Je ti něco?” zeptal se zděšeně. Kdyby teď onemocněla, zatraceně by to zkomplikovalo situaci.

“Ne, ne, nic mi není.”

“Ty jsi výtečná holka, Minn Lee,” pohladil jí ruku. “Ale hrozně jsi zbledla.”

“Bolí mě hlava.”

“Lehni si.” Chtěl jí vyjít vstříc.

Koutkem oka zahlédl, jak klesla na široký gauč. Obrátil pozornost opět k varhanám.

“Angelo? Je moc náročnej To je právě ten malér s každým střelcem. Nabídneš jim prst a voni chytěj celou ruku. Slyšíš, Minn Lee? Minn Lee, tys usnula? Vůz tady bude v šest.” Přestal hrát, zvedl se a protáhl. Všiml si dopisu, který položila na stolek u varhan. Sebral jej, četl a pak se rychle otočil. Obličej mu zbělel hrůzou.

“Minn Lee! Minn Lee,” koktal chraptivě.

Ležela tam velmi, velmi ti še; z pohovky kapala krev; na jeho vz ácném koberci se už utvořila velká kaluž.

“Minn Lee, ty zatracená bláznivko! Ty zatracená bláznivko!” křičel. “Minn Lee!” Uslyšel venku hlas Kellyho. Vykřikl jeho jméno. Detektiv vstoupil a jediným pohledem přelétl salón, mrtvou, nehybnou dívku, vyděšeného gangstera.

“Cože bože všemohoucí!”

Viděl nůž v Perelliho ruce, nůž, který sebral se země.

“Pusťte to!”

Nůž spadl na zem.

“Nehýbejte se!”

Na Perelliho mířila pistole.

“Ne, ne, já jsem to neudělal!” drmolil Perelli. “Já ne je to sebevražda, tady je dopis. Podívejte se na ten dopis! Tam napsala”

Kelly vzal dopis a pomalu ho četl.

“Sbohem, Tony. Tohle je lepší než Cicero. Bůh ti žehnej!”

Minn Lee dopis podepsala. Kelly se díval na dopis a na Perelliho; pak škrtl zápalkou a dopis spálil.

“Zabil jste dvacet lidí a dostal jste se z toho,” řekl a hlas se mu chvěl nenávistí. “A teď

zhebnete za něco, co jste neudělal, páni, to je psina!”

Tato slova působila na pološíleného gangstera jako sprcha.

Skočil k telefonu, udal číslo a Kellymu poklesla nálada. Bylo to číslo jednoho z nejlepších právníků. To nebyla náhoda. Už se zdálo, že Perellimu končí všechna dobrodružství. Ale nebude to ještě konec.

Kelly ho pozoroval, podíval se na popel z dopisu a usmál se.

Podíval se na mrtvou dívku a usmál se. Byl to jenom trik. Přijde vězení, přelíčení, nevyhnutelné osvobození pro nedostatek důkazů. A tím to skončí. K čemu to všechno?

Gangsteři si sami stanovili své tresty i svou beztrestnost.

Poslouchal rychlou bubnovou palbu slov. Nevšiml si, že vstoupil Angelo. Malý Ital stál mezi dveřmi, obličej měl napjatý a díval se na ženu, kterou miloval, a na muže, kterého nenáviděl.

“Tak vidíte, pane Kelly” spustil opět Tony.

Pootevřenými dveřmi Angelo dvakrát vypálil. Přibouchl dveře a zamkl je. Potom utíkal ke zdviži a ke svobodě.

Kelly uslyšel výstřel a skočil napříč pokojem. Podíval se na postavu, která se mu svíjela u nohou.

“Zákon vás přece jenom dostal, Perelli. Nikoliv můj zákon, ale váš vlastní zákon. A tady je výsledek.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s